ProCare Med 10 PRE - 5 l

Manuellt diskmedel, neutralt, 5 l för manuell förbehandling, miljövänligt.
  • Renare och säkrare instrument genom optimal rengöringseffekt
  • Mycket skonsamt för materialet
  • Lätt biologiskt nerbrytbara ämnen
  • Fosfatfri
  • Återvinningsbar förpackning inklusive förslutning och etikett
615,00 kr
768,75 kr
ProCare Med 10 PRE - 5 l
Beskrivning
11847500
  • Renare och säkrare instrument genom optimal rengöringseffekt
  • Mycket skonsamt för materialet
  • Lätt biologiskt nerbrytbara ämnen
  • Fosfatfri
  • Återvinningsbar förpackning inklusive förslutning och etikett
Warning icon -
Fara. Orsakar allvarliga ögonskador. Använd ögonskydd / ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Detaljer
Medietyp
Neutralt rengöringsmedel
Aggregationsform
Flytande koncentrat
Innehåll
Komplexbildare (utan fosfat),Korrosionsinhibitorer,Organiska syror,Tensider,Icke-joniska tensider
Minsta förvaringstemperatur i °C
5
Maximal förvaringstemperatur i °C
25
Lämpligt för rostfritt stål
Lämpligt för aluminium
Lämpligt för icke-eloxerat aluminium
Lämpligt för keramik
Förhindrar korrosion
God rengöringsprestanda
Materialskydd
Fritt från fosfater
Lämpligt för standardinstrument
Passar för manuell rengöring av instrument och utensilier
Passar återanvändbara, värmetåliga, invasiva och icke-invasiva medicinprodukter
Passar kirurgiska instrument
Passar anestesienheter
För förebyggande och reducering av uttorkning av smutsiga ytor
Yttermått, nettohöjd i mm
193
Yttermått, nettobredd i mm
148
Yttermått, nettodjup i mm
256
Yttermått, bruttohöjd i mm
256
Yttermått, bruttobredd i mm
148
Yttermått, bruttodjup i mm
193
Bruttovikt i kg
5
Fyllnadsnivå i ml
5000
Doseringsrekommendation per disk
0,2-1,0%
Stor öppning för doseringslans
pH-värde för diskvattnet
7,5
pH-värde vid 20 °C
6,9
Allmänmedicin
Kirurgi
Dermatologi
Gynekologi
Öron-näsa-hals
Urologi
Avlägsnar organiska rester
Mycket bra
Blötläggning av instrument och utensilier före maskinell rengöring
Sehr gut
CE
Överensstämmer med GHS/CLP
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin
Stora diskdesinfektorer, medicin
Bilagor
Hitta alla bilagor nedan
Produktdatablad
Produktblad
Säkerhetsdatablad

Recently Viewed

Visa alla