ProCare Med 30 P - 1 l [Typ 1]

Neutraliseringsmedel, surt, 1 l med uthällningshjälp för optimal neutralisering baserat på oorganisk syra.
  • Stark neutraliserare för borttagning av alkaliska rester
  • Ej lämpat för aluminium och zink, tensidfritt
  • Optimalt kombinerbar med diskmedlet ProCare Med 10 A
  • Underlättad dosering med exakt uthällningshjälp
  • Återvinningsbar förpackning inklusive förslutning och etikett
148,00 kr
185,00 kr
ProCare Med 30 P - 1 l [Typ 1]
Beskrivning
11847920
  • Stark neutraliserare för borttagning av alkaliska rester
  • Ej lämpat för aluminium och zink, tensidfritt
  • Optimalt kombinerbar med diskmedlet ProCare Med 10 A
  • Underlättad dosering med exakt uthällningshjälp
  • Återvinningsbar förpackning inklusive förslutning och etikett
Warning icon -
Fara. Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Orsakar allvarliga ögonskador. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Särskild behandling (se på etiketten). Förvaras inlåst. Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Detaljer
Medietyp
Surt neutraliseringsmedel
Aggregationsform
Flytande koncentrat
Innehåll
Oorganiska syror
Minsta förvaringstemperatur i °C
5
Maximal förvaringstemperatur i °C
25
Lämpligt för rostfritt stål
Lämpligt för keramik
Inte lämpligt för eloxerat aluminium
Förhindrar kalkavlagringar och skyddar diskgodset
Fritt från tensider
Medförda alkaliska rester neutraliseras
Förebyggande av kalkavlagringar i sköljkammaren
Lämpligt för standardinstrument
Ej lämpligt för icke-eloxerat aluminium
Passar för maskinell rengöring av instrument och utensilier
Passar återanvändbara, värmetåliga, invasiva och icke-invasiva medicinprodukter
Passar kirurgiska instrument
Yttermått, nettohöjd i mm
217
Yttermått, nettobredd i mm
85
Yttermått, nettodjup i mm
85
Yttermått, bruttohöjd i mm
245
Yttermått, bruttobredd i mm
85
Yttermått, bruttodjup i mm
85
Bruttovikt i kg
1
Fyllnadsnivå i ml
1000
Doseringsrekommendation per disk
1-3 ml/l (0,1-0,3 %)
pH-värde för diskvattnet
2,3
Liten öppning som uthällningshjälp
pH-värde vid 20 °C
1,0
Allmänmedicin
Kirurgi
Dermatologi
Gynekologi
Öron-näsa-hals
Oftalmologi
Urologi
Tar på ett skonsamt sätt bort alkaliska rester från instrument och utensilier som ska rengöras
Sehr gut
CE
Överensstämmer med GHS/CLP
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin
Stora diskdesinfektorer, medicin
Bilagor
Hitta alla bilagor nedan
Produktblad
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad

Recently Viewed

Visa alla