ProCare Med 10 MA - 5 l

Allround-diskmedel, mildalkaliskt, 5 l för maskinell rengöring av kirurgiska instrument.
  • Kraftfullt och samtidigt materialskonande diskmedel
  • Passar alla typer av instrument
  • Speciellt utvalt och högkvalitativt innehåll
  • Skumfritt och fritt från doft- och färgämnen
  • Återvinningsbar förpackning inklusive förslutning och etikett
572,00 kr
715,00 kr
ProCare Med 10 MA - 5 l
Beskrivning
11847750
  • Kraftfullt och samtidigt materialskonande diskmedel
  • Passar alla typer av instrument
  • Speciellt utvalt och högkvalitativt innehåll
  • Skumfritt och fritt från doft- och färgämnen
  • Återvinningsbar förpackning inklusive förslutning och etikett
Warning icon -
Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Tvätta händer grundligt efter användning. Undvik utsläpp till miljön. Använd ögonskydd / ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Detaljer
Medietyp
Milt alkal. rengöringsmedel
Aggregationsform
Flytande koncentrat
Innehåll
Enzymer,Komplexbildare (utan fosfat),Konserveringsmedel,Fosfat,Tensider,Icke-joniska tensider
Minsta förvaringstemperatur i °C
5
Maximal förvaringstemperatur i °C
25
Lämpligt för rostfritt stål
Lämpligt för aluminium
Lämpligt för icke-eloxerat aluminium
Lämpligt för keramik
God rengöringsprestanda
Materialskydd
Mångsidig användning
Mycket skonsamt för materialet
Mycket god materialkompatibiltet
Lämpligt för ömtåliga material
Lämpligt för standardinstrument
Lämpligt för buntmetaller
Lämpligt för eloxerat aluminium
Passar för maskinell rengöring av instrument och utensilier
Passar återanvändbara, värmetåliga, invasiva och icke-invasiva medicinprodukter
Passar kirurgiska instrument
Passar mikrokirurgiska instrument
Passar MIS-instrument
Passar anestesienheter
Passar respiratorer
Passar vårdavdelningsgods
Passar steriliseringsbehållare av aluminium
Yttermått, nettohöjd i mm
214
Yttermått, nettobredd i mm
143
Yttermått, nettodjup i mm
246
Yttermått, bruttohöjd i mm
214
Yttermått, bruttobredd i mm
143
Yttermått, bruttodjup i mm
246
Bruttovikt i kg
6
Fyllnadsnivå i ml
5000
Doseringsrekommendation per disk
1–6 ml/l
Stor öppning för doseringslans
pH-värde för diskvattnet
10
pH-värde vid 20 °C
9,1
Allmänmedicin
Kirurgi
Dermatologi
Gynekologi
Öron-näsa-hals
Oftalmologi
Urologi
Avlägsnar blod
Mycket bra
Avlägsnar organiska rester
Mycket bra
Avlägsnar rester av vävnads- och cellkulturer
Mycket bra
Borttagning av slem från medicinska instrument
Sehr gut
Reducerar risken för att smuts fastnar på ytor
Sehr gut
CE
Överensstämmer med GHS/CLP
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin
Stora diskdesinfektorer, medicin
Bilagor
Hitta alla bilagor nedan
Produktblad
Säkerhetsdatablad
Produktdatablad

Recently Viewed

Visa alla