ProCare Med 10 A - 5 l

Allround-diskmedel, alkaliskt, 5 l för maskinell rengöring av instrument och utensilier.
  • Universellt användbart med optimal rengöringseffekt
  • Avlägsnar o-/organiska rester
  • Speciellt för blod, vävnadsrester och proteiner
  • Återvinningsbar förpackning inklusive förslutning och etikett
700,00 kr
875,00 kr
ProCare Med 10 A - 5 l
Beskrivning
11847680
  • Universellt användbart med optimal rengöringseffekt
  • Avlägsnar o-/organiska rester
  • Speciellt för blod, vävnadsrester och proteiner
  • Återvinningsbar förpackning inklusive förslutning och etikett
Warning icon -
Fara. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Använd ögonskydd / ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Särskild behandling (se på etiketten). Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Detaljer
Medietyp
Alkaliskt rengöringsmedel
Aggregationsform
Flytande koncentrat
Innehåll
Alkalier,Komplexbildare (utan fosfat),Korrosionsinhibitorer,Fosfat,Silikat
Minsta förvaringstemperatur i °C
5
Maximal förvaringstemperatur i °C
25
Lämpligt för rostfritt stål
Lämpligt för keramik
Inte lämpligt för eloxerat aluminium
Ej lämpligt för buntmetaller
God rengöringsprestanda
Materialskydd
Fritt från tensider
Mångsidig användning
Lämpligt för standardinstrument
Ej lämpligt för icke-eloxerat aluminium
Passar för maskinell rengöring av instrument och utensilier
Passar återanvändbara, värmetåliga, invasiva och icke-invasiva medicinprodukter
Passar kirurgiska instrument
Passar mikrokirurgiska instrument
Passar MIS-instrument
Passar anestesienheter
Passar respiratorer
Yttermått, nettohöjd i mm
214
Yttermått, nettobredd i mm
143
Yttermått, nettodjup i mm
246
Yttermått, bruttohöjd i mm
214
Yttermått, bruttobredd i mm
143
Yttermått, bruttodjup i mm
246
Bruttovikt i kg
8
Fyllnadsnivå i ml
5000
Doseringsrekommendation per disk
3–10 ml/l (0,3–1,0 %)
Stor öppning för doseringslans
pH-värde för diskvattnet
11,2-11,5
pH-värde vid 20 °C
12,6
Allmänmedicin
Kirurgi
Dermatologi
Gynekologi
Öron-näsa-hals
Oftalmologi
Urologi
CE
Överensstämmer med GHS/CLP
Avlägsnar blod
Mycket bra
Avlägsnar protein
Mycket bra
Avlägsnar organiska rester
Mycket bra
Avlägsnar oorganiska och organiska föroreningar
Mycket bra
Avlägsnar rester av vävnads- och cellkulturer
Mycket bra
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin
Stora diskdesinfektorer, medicin
Bilagor
Hitta alla bilagor nedan
Produktblad
Säkerhetsdatablad
Produktdatablad

Recently Viewed

Visa alla