ProCare Universal 77 A - 500 g

Maskinrengöring, alkaliskt, 500 g för borttagning av svåra stärkelsefläckar.
  • Nedbrytning av fettavlagringar
  • Reducering av lukt
  • Anpassat till Miele Professional-produkter
200,00 kr
250,00 kr
ProCare Universal 77 A - 500 g
Beskrivning
12456030
  • Nedbrytning av fettavlagringar
  • Reducering av lukt
  • Anpassat till Miele Professional-produkter
Warning icon -
Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd / ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Detaljer
Yttermått, nettohöjd i mm
133
Yttermått, nettobredd i mm
80
Yttermått, nettodjup i mm
80
Yttermått, bruttohöjd i mm
130
Yttermått, bruttobredd i mm
80
Yttermått, bruttodjup i mm
80
Kapacitet i g
500
Bruttovikt i kg
0,575
Diskmaskiner, färskvatten
Diskmaskiner ProfiLine
Diskmaskiner, tank
Diskmaskiner, tank, genomräckning
Tvättmaskiner
Överensstämmer med GHS/CLP
Bilagor
Hitta alla bilagor nedan
Produktblad
Säkerhetsdatablad

Recently Viewed

Visa alla