ProCare Shine 40 - 5 l

Spolglans, 5 liter för sköljning av porslin, bestick och glas.
  • Svagt surt, innehåller citronsyra
  • För ett optimalt sköljresultat
  • För användning i kommersiella diskmaskiner
  • Flytande koncentrat, rekommenderad dos: 0,02-0,05 % (0,2-0,5 ml/l)
  • Särskilt utvecklat för Miele Professional
595,00 kr
743,75 kr
ProCare Shine 40 - 5 l
Beskrivning
10328030
  • Svagt surt, innehåller citronsyra
  • För ett optimalt sköljresultat
  • För användning i kommersiella diskmaskiner
  • Flytande koncentrat, rekommenderad dos: 0,02-0,05 % (0,2-0,5 ml/l)
  • Särskilt utvecklat för Miele Professional
Warning icon -
Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta händer grundligt efter användning.Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Detaljer
Hotell och pensionat
Restaurang, bar och catering
Spa, wellness och sport
Äldreboenden och vårdhem
Skolor och förskolor
Hantverksföretag
Kontor
Läkarmottagningar och vårdcentraler
Yttermått, nettohöjd i mm
250
Yttermått, nettobredd i mm
150
Yttermått, nettodjup i mm
190
Yttermått, bruttohöjd i mm
250
Yttermått, bruttobredd i mm
150
Yttermått, bruttodjup i mm
190
Bruttovikt i kg
5
Fyllnadsnivå i ml
5000
Doseringsrekommendation per disk
0,2-0,5 ml/l (0,02-0,05 %)
Stor öppning för doseringslans
pH-värde för diskvattnet
6,5-7
Rekommenderat vattenområde i mmol/l
0-0,535
pH-värde vid 20 °C
1,9 - 3,0
Medietyp
Spolglans
Aggregationsform
Flytande koncentrat
Innehåll
Komplexbildare (utan fosfat),Tensider,Citronsyra
Lämpligt för glas
Lämpligt för bestick
Lämpligt för plast
Lämpligt för rostfritt stål
Lämpligt för porslin/keramik
Lämpligt för aluminium
Lämpligt för silver
Skonar dekoren
Förhindrar kalkavlagringar och skyddar diskgodset
Förbättrar och förkortar torkningen
Neutralt i avloppsvatten
Överensstämmer med GHS/CLP
Diskmaskiner, färskvatten
Diskmaskiner ProfiLine
Diskmaskiner, tank
Diskmaskiner, tank, genomräckning
Bilagor
Hitta alla bilagor nedan
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad
Produktblad

Recently Viewed

Visa alla