ProCare Shine 10 GC - 10 l

Flytande diskmedel, alkaliskt, 10 liter med EU-miljömärkning, för optimal rengöring av porslin, bestick och glas.
  • Märkt med EU-miljömärkning 
  • Särskilt lämpat för diskning av glas
  • Fosfat- och klorfri
  • För lätt till medel nedsmutsning
  • För användning i kommersiella diskmaskiner
1.080,00 kr
1.350,00 kr
ProCare Shine 10 GC - 10 l
Beskrivning
10714950
  • Märkt med EU-miljömärkning 
  • Särskilt lämpat för diskning av glas
  • Fosfat- och klorfri
  • För lätt till medel nedsmutsning
  • För användning i kommersiella diskmaskiner
Warning icon -
Fara. Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Detaljer
Hotell och pensionat
Restaurang, bar och catering
Spa, wellness och sport
Äldreboenden och vårdhem
Skolor och förskolor
Hantverksföretag
Kontor
Läkarmottagningar och vårdcentraler
Avlägsnar kaffe- och terester
Bra
Avlägsnar stärkelse/protein
Bra
Avlägsnar intorkade matrester
Mycket bra
Avlägsnar fastbränt fett
Bra
Avlägsnar fett
Mycket bra
Yttermått, nettohöjd i mm
315
Yttermått, nettobredd i mm
190
Yttermått, nettodjup i mm
230
Yttermått, bruttohöjd i mm
320
Yttermått, bruttobredd i mm
190
Yttermått, bruttodjup i mm
230
Bruttovikt i kg
12
Fyllnadsnivå i ml
10000
Doseringsrekommendation per disk
2-4 ml/l (0,2-0,4 %)
Stor öppning för doseringslans
Smutsighetsgrad
Lätt till medel
pH-värde för diskvattnet
11,7-12,2
Rekommenderat vattenområde i mmol/l
0-0,535
Medietyp
Alkaliskt rengöringsmedel
Aggregationsform
Flytande koncentrat
Innehåll
Alkalier,Komplexbildare (utan fosfat)
Lämpligt för glas
Lämpligt för bestick
Lämpligt för plast
Lämpligt för rostfritt stål
Lämpligt för porslin/keramik
Lämpligt för silver
Lämplig för alkaliska spolprodukter
Skonar dekoren
Förhindrar korrosion
Förhindrar kalkavlagringar och skyddar diskgodset
Överensstämmer med GHS/CLP
EU:s miljömärkning
Diskmaskiner, färskvatten
Diskmaskiner ProfiLine
Diskmaskiner, tank
Diskmaskiner, tank, genomräckning
EU ecolabel: DE/038/063
Bilagor
Hitta alla bilagor nedan
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad
Produktblad

Recently Viewed

Visa alla