ProCare Shine 10 A - 5 l

Flytande diskmedel, alkaliskt, 5 l för optimal disk av porslin, bestick och glas.
  • Innehåller fosfat och aktivt klor
  • För svår nedsmutsning, som t.ex. stärkelse, proteiner etc.
  • För användning i kommersiella diskmaskiner, förutom ProfiLine
  • Flytande koncentrat, rekommenderad dos: 0,2-0,5 % (2-5 ml/l)
  • Särskilt utvecklat för Miele Professional
570,00 kr
712,50 kr
ProCare Shine 10 A - 5 l
Beskrivning
10327980
  • Innehåller fosfat och aktivt klor
  • För svår nedsmutsning, som t.ex. stärkelse, proteiner etc.
  • För användning i kommersiella diskmaskiner, förutom ProfiLine
  • Flytande koncentrat, rekommenderad dos: 0,2-0,5 % (2-5 ml/l)
  • Särskilt utvecklat för Miele Professional
Fara. Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Detaljer
Hotell och pensionat
Restaurang, bar och catering
Spa, wellness och sport
Äldreboenden och vårdhem
Skolor och förskolor
Hantverksföretag
Kontor
Läkarmottagningar och vårdcentraler
Avlägsnar kaffe- och terester
Mycket bra
Avlägsnar stärkelse/protein
Mycket bra
Avlägsnar intorkade matrester
Mycket bra
Avlägsnar fastbränt fett
Mycket bra
Avlägsnar fett
Mycket bra
Yttermått, nettohöjd i mm
250
Yttermått, nettobredd i mm
150
Yttermått, nettodjup i mm
190
Yttermått, bruttohöjd i mm
250
Yttermått, bruttobredd i mm
150
Yttermått, bruttodjup i mm
190
Bruttovikt i kg
7
Fyllnadsnivå i ml
5000
Doseringsrekommendation per disk
2-5 ml/l (0,2-0,5 %)
Stor öppning för doseringslans
Smutsighetsgrad
Stark
pH-värde för diskvattnet
11,5-12
Rekommenderat vattenområde i mmol/l
0-0,535
pH-värde vid 20 °C
13,0-14,0
Medietyp
Alkaliskt rengöringsmedel
Aggregationsform
Flytande koncentrat
Innehåll
Aktivt klor,Alkalier,Fosfat
Lämpligt för glas
Lämpligt för bestick
Lämpligt för plast
Lämpligt för rostfritt stål
Lämpligt för porslin/keramik
Lämplig för alkaliska spolprodukter
Förhindrar korrosion
Förhindrar kalkavlagringar och skyddar diskgodset
Överensstämmer med GHS/CLP
Diskmaskiner, färskvatten
Diskmaskiner, tank
Bilagor
Hitta alla bilagor nedan
Produktblad

Recently Viewed

Visa alla