Universitetslaboratorier

Lösningar för Universitetslaboratorier

Systemlösningar för reproducerbara resultat

Fördelar med maskinell preparering av laboratorieglas

Många laboratorier bestämmer sig för maskinell preparering av laboratorieglas. För det första är all hantering av laboratorieglas förknippad med en potentiell risk för personalen. Glas som går sönder vid manuell rengöring kan leda till olycksfall. Infekterande och toxiska föroreningar utgör en hälsorisk. För det andra kan endast maskinell preparering av laboratorieglas och -utrustning standardiseras, valideras och dokumenteras automatiskt. Eftersom diskdesinfektorerna är stängda under hela processen reduceras den potentiella risken för laboratoriepersonalen till ett minimum. Därigenom uppnår man maximalt personalskydd genom maskinell preparering.

Mera om ”Systemlösningar för reproducerbara resultat”