Underhålls- och serviceavtal

Service

Regelbundna provningar genom Mieles service bidrar till att maskinstörningar och möjliga konsekvenser av dessa undviks i ditt dagliga arbete. Särskilt utbildade tekniker kontrollerar din maskins status, funktion och säkerhet.

De kan upptäcka potentiella fel och slitdelar som bör bytas innan dessa leder till en störning. Inspektion, underhåll och reparation bidrar till att maskinvärdet bibehålls och därmed till en säker investering.

Underhåll och tjänster

Regelbundna kontroller och förebyggande underhåll ökar driftsäkerheten och undviker onödiga reparationer. Satsa på en regelbunden professionell skötsel och översyn av dina maskiner.

Läs mer

Serviceavtal

Särskilt anpassade inspektions-, underhålls- och reparationsarbeten ökar prestandan och tillgängligheten hos Mieles maskiner.

Läs mer

Validering och kvalificering

Specialutbildade tekniker för medicintekniska maskiner genomför processprovningar i enlighet med juridiska och normativa krav, för att ge dina patienter och medarbetare maximal säkerhet.

Läs mer