Underhåll och tjänster

Underhåll och tjänster

Vårt mål är alltid att avhjälpa eventuella driftstopp så snart som möjligt. För att det inte ska gå så långt är förebyggande underhåll absolut nödvändigt. Produkter från Miele Professional har en mycket lång livslängd, men precis som din bil behöver de regelbundna kontroller. Därför kan vi erbjuda dig ett brett utbud av tjänster.

Underhåll

Högsta driftsäkerhet

Mieles service erbjuder regelbunden kontroll och underhåll av maskiner för att säkerställa en maximal driftsäkerhet.  På så sätt kan möjliga driftstopp upptäckas i förväg och undvikas. Dessutom kan maskinernas driftparametrar optimeras löpande.

Lång livslängd

Vi är trogna vår filosofi "Immer besser" och säkerställer de högsta standarderna för kvalitet och produktion hos ett märke "Made in Germany". Miele Professional står som ingen annan producent för sina produkters tillförlitlighet. Genom regelbundna kontroller av våra utbildade servicetekniker säkras ett bibehållet investeringsvärde.

Individuell leverans

Redan vid leverans av maskinerna stöder Miele dig med omfattande servicetjänster. Redan från början tar vi noggrann hänsyn till förhållandena på platsen eller eventuella lagföreskrifter. Det är bara en optimal anpassning av maskinerna till de individuella behoven och förhållandena på ort och ställe som kan garantera perfekta resultat.

Tjänster

Säkerhetsprovningar

Den elektriska säkerhetsprovningen är en viktig beståndsdel vid varje reparation, underhåll eller inspektion för att garantera maskinernas säkerhet. Mieles servicetekniker är utrustad med lämpligt kalibrerade mätinstrument för att kunna genomföra mätningar som ger klara besked.

Om du dessutom vill dokumentera hygieneffekten hos din tvätteriteknik erbjuder vi dig en ny dokumentationsmöjlighet med ProHygien.

Läs mer