PW 6163 [EL WEK MF UG] - Hygientvättmaskin med sockel, eluppvärmd i utförande med skiljevägg för äldreboenden och vårdhem samt sjukhus.--
 • i utförande med skiljevägg för äldreboenden och vårdhem samt sjukhus.--
   

PW 6163 [EL WEK MF UG]
Hygientvättmaskin med sockel, eluppvärmd i utförande med skiljevägg för äldreboenden och vårdhem samt sjukhus.

Pris: * 
:  
 • Rostfritt stål
PW6163 [EL WEK MF UG]

Mer produktinformation

Hygientvättmaskin med sockel, eluppvärmd i utförande med skiljevägg för äldreboenden och vårdhem samt sjukhus.


 • Trumvolym 160l, kapacitet 16,0kg
 • Bekväm flytande dosering  & special-program för desinfektion *

  Säker & bekväm dosering

  Den automatiska doseringen av flytande tvättmedel står för en ytterst ekonomisk och säker tvättmedelsdosering av 6 olika flytande medel. Som tillval kan doseringsmöjligheten utökas till 12 olika medel.

  Säker desinfektion

  Desinfektionsprogram påverkar optimal hygien.
  Hygiencertifikatet hittar du under “Nerladdningsbara filer”.*
  Beroende på modell 
 • Högsta Miele-kvalitet – skontrumma och front av rostfritt stål

  Inklädnad av rostfritt stål i hög kvalitet

  Inklädnaden av högkvalitativt rostfritt stål garanterar en enkel och hygienisk rengöring av ytorna. Den andra displayen på den rena sidan gör det dessutom möjligt att få all information om det valda programmet.

  Skontrumma

  Bikakestrukturen i Mieles skontrumma låter tvätten glida mjukt på en mycket tunn vattenfilm.
 • Mycket effektiv tack vare låg förbrukning och & topplastfrånkoppling

  Effekttoppsbrytare

  Heltäckande energihantering genom att apparaterna ansluts till ett system för energihantering.
 • Optimalt centrifugeringsresultat – restfukt 46 %*g-faktor400

  Högsta centrifugeringseffekt

  Kraftfull avvattning av tvätten garanteras med en hög g-faktor. Detta är optimalt för den efterföljande torkningsprocessen. På grund av den reducerade restfuktigheten blir torktiden betydligt kortare och kostnaderna för torkningen minimala.
  Restfuktuppgift avser varmsköljning i sista diskomgången.

EAN: 4002516446941 / Artikelnummer: 51616326ZER / Materialnummer: 11812810

Produktdetaljer - PW 6163 [EL WEK MF UG]

Konstruktion och utförande 
Typ av tvättmaskin
Hygientvättmaskin

Tvättmaskiner med oren och ren sida

De kraftfulla skiljeväggsmaskinerna möjliggör strikt rumslig åtskillnad mellan en ren och en oren sida. Därmed skapar de förutsättningar för största möjliga hygien vid rengöring av infekterande eller infektionsmisstänkt tvätt i äldreboenden och vårdhem, liksom i sjukhus och kommersiela tvätterier, där det är möjligt att man tvättar kontaminerad tvätt.
Linje
Professional
Front
Rostfritt stål
Fyllförhållande
1:10
Kapacitet i kg
16,0
Trumvolym i liter
160
Lucköppning [B] i mm ren sida
352
Lucköppning [H] i mm ren sida
366
Lucköppning [B] i mm oren sida
352
Lucköppning [H] i mm oren sida
366
Lucköppningsvinkel i grader
153
Underhållsfri motor med frekvensomriktare

Högutvecklad asynkronmotor

Högutvecklad asynkronmotor med frekvensomriktare möjliggör maximal prestanda och livslängd.
Skontrumma

Skontrumma

Bikakestrukturen i Mieles skontrumma låter tvätten glida mjukt på en mycket tunn vattenfilm.
Användning 
Lämplig för äldreboenden och vårdhem

Tvättmaskiner för vårdhem

Dessa tvättmaskiner motsvarar kraven inom äldreomsorg och vårdhem.
Beroende på typ av styrning har tvättmaskinerna speciella desinfektionsprogram som bas för optimal hygien vid kontaminerad och infektionsmisstänkt tvätt i enlighet med riktlinjerna från RKI.
Lämplig för städbolag & facility management

Tvättmaskiner för fastighetsadministration

De här tvättmaskiner uppfyller kraven som ställs av städbolag & facilty management. De här maskinerna kan som standard preparera torkdukar och trasor med rengörings- eller desinfektionsmedel. Dessutom har de ett hushållsanpassat program för perfekt rengöring av arbetskläder.
Lämplig för tvätterier

Tvättmaskiner för tvätterier

De här tvättmaskinerna uppfyller kraven som ställs av tvätterier och mangelstugor.
Beroende på typ av styrning har tvättmaskinerna många olika program för alla sorters textilier som kan behöva tvättas i tvätterier.
Lämplig för brandkår/räddningstjänst

Tvättmaskiner för brandkår/räddningstjänst

De här tvättmaskinerna uppfyller kraven som ställs av brandkår och räddningstjänst, exempelvis genom specialprogram för optimal skötsel av andningsskyddsmasker, arbetsskyddskläder eller kemikalieskyddskläder. Vid behov finns program för termisk och kemisk/termisk desinfektion.
Lämplig för sjukhus

Tvättmaskiner för sjukhus

De här tvättmaskinerna uppfyller kraven som ställs av sjukhus.
Beroende på typ av styrning har tvättmaskinerna program för termisk och kemisk/termisk desinfektion enligt listan från Robert Koch-institutet i Berlin – som bas för pålitlig hygienisk säkerhet.
Maxeffekt 
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid varmvattenanslutning

OBS!

I programmet Kulörtvätt 60 °C vid kall- och varmvattenanslutning, varmsköljning.
9,63
Specifik energiförbrukning i kWh/kg vid varmvattenanslutning

OBS!

I programmet Kulörtvätt 60 °C vid kall- och varmvattenanslutning, varmsköljning.
0,13
Programtid i min. vid anslutning till kallvatten

OBS!

I programmet Kulörtvätt 60 °C vid anslutning till kallvatten.
63
Programkörtid i min.

OBS!

I programmet Kulörtvätt 60 °C vid kall- och varmvattenanslutning, varmsköljning.
55
Restfukt vid kallvattencentrifugering i %

OBS!

I programmet Kulörtvätt 60 °C vid anslutning till kallvatten.
48
Restfukt vid varmvattencentrifugering i %

OBS!

I programmet Kulörtvätt 60 °C vid kall- och varmvattenanslutning, varmsköljning.
46
Centrifugeringsvarvtal i varv/min.
1.025
G-faktor
400
Testade drifttimmar

OBS

Våra maskiner testas intensivt under laboratorieförhållanden. Beroende på de faktiska användningsförhållandena samt maskinens underhåll och skötsel kan de faktiska drifttimmarna avvika.
30.000
Styrning 
Typ av styrning
Profitronic M

Profitronic M-styrningen

Vid Profitronic M-styrningen står ett stort antal fördefinierade program till förfogande som standard. En särskild fördel med denna styrning är möjligheten att anpassa alla programparametrar individuellt. På så sätt kan alla krav på tvättbearbetningen förverkligas. Dessutom får användaren information på displayen, både gällande det valda programmet och programdetaljer, som exempelvis temperatur och programtid.
Programinställning
Fri programmering

Fritt programmerbar styrning

Genom den fritt programmerbara styrningen kan alla tvättparametrar anpassas.
Max. senare starttid i tim.
Fritt valbar

Senare start kan väljas fritt

För att skapa effektiva arbetsprocesser kan programstarten förprogrammeras helt fritt i förväg.
Resttidsanvisning

Resttidsvisning

Efter programstarten visas den återstående programtiden på displayen.
Visning av programförlopp
Inställbara displayspråk

Användarvägledning på olika språk

Förhindrar användarfel: Alla anvisningar och förlopp kan visas på olika språk.
Dosering 
Tvättmedelsfack
4 fack
Möjlighet till dosering av flytande tvättmedel

Bekväm dosering av flytande tvättmedel

Ytterst ekonomisk och säker tvättmedelsdosering för upp till 12 olika tvättmedel.
Maximala anslutningsmöjligheter för doseringspumpar (tillval)
12

Anvisning

Maximalt antal mekaniska anslutningar för doseringspumpar. För elektronisk aktivering av pumparna krävs multifunktionsmoduler för styrningarna Profitronic M och Profitronic D. För styrelektronik M Touch Pro och M Touch Pro Plus ska avsedda Connector-boxar användas för elanslutningen.
Tomgångslarm för externa tvättmedelsdunkar

Nivåsensor

Om ett tvättmedel har tagit slut får du direkt information på tvättmaskinens display.
Elektrisk anslutning 
Uppvärmningstyp
El
Elanslutning
3N AC 400V 50/60HZ
Värmeeffekt i kW
15,00
Totalanslutningseffekt i kW
18,00
Säkring, A
25
Vattenanslutning/-avlopp 
Kallvatten [Antal]
2x 1/2" med 3/4" förskruvning
Varmvatten [Antal]
1x 1/2" med 3/4" förskruvning

Effektiv varmvattenanslutning

Genom anslutning till en varmvattenledning går det att spara mycket energi och tid med minimala insatser.
Hårt vatten [Antal]
2x 1/2" med 3/4" förskruvning
Avloppsventil
DN 70

Barriärfritt vattenavlopp

Den professionella avloppsventilen garanterar att även grova föroreningar inte ger störningar i driften.
Mått och vikt 
Yttermått, nettohöjd i mm
1.718
Yttermått, nettobredd i mm
1.153
Yttermått, nettodjup i mm
1.070
Yttermått, bruttohöjd i mm

Observera 

Inklusive förpackning 
1.815
Yttermått, bruttobredd i mm

Observera 

Inklusive förpackning 
1.310
Yttermått, bruttodjup i mm

Observera 

Inklusive förpackning 
1.138
Nettovikt, kg
660,5
Bruttovikt i kg

Observera 

Inklusive förpackning 
679
Maximal golvbelastning i N

Maximal golvbelastning

Den maximala golvbelastningen anger den kraft (N) med vilken underlaget på vilket maskinen installeras som mest får belastas. Denna maximala kraft är summan av maskinens vikt, last och vatten, samt de dynamiska krafter som uppstår under drift.
7479
Emissionsvärden 
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/tim.

Värmeavgivning till omgivningen

Under drift avger de professionella tvättmaskinerna värme till omgivningen. Den avgivna värmemängden/tiden beror på de inställda temperaturerna och intensiteten i användningen. Det angivna maximala värdet kan användas för att planera rummets temperering eller för att beräkna hur mycket rumstemperaturen höjs.
6,50
Utrustning 
Patenterad för-avvattning

Patenterad föravvattning*

Utmärkt tvättresultat: Moppar centrifugeras innan tvättprocessen börjar.
Patent: EP 2 003 236 B1
Patenterad preparering av städdukar

Preparering av dukar

Med ett enda arbetssteg bearbetas och prepareras torkdukar maskinellt.
Obalansövervakning

Elektronisk obalansövervakning

Tillförlitlig avfuktning och maskinskonsamhet genom optimal stillhet under drift.
Temperaturövervakning

Hög temperaturhållning

För tillförlitliga tvättresultat och bästa hygien övervakas temperaturen hos tvättmaskinerna kontinuerligt.
2:a display på den rena sidan
Automatisk positionering och låsning av trumman

Automatisk positionering och låsning av trumman

I slutet av tvättförloppet stoppas trummans öppning i den optimala urlastningspositionen.
Monterad sockel, rostfritt stål
Specialvärmeelement

Effektiva värmeelement

Tvättmaskinerna är utrustade med effektiva värmeelement för snabb vattenuppvärmning.
Mängdautomatik Plus

Mängdautomatik Plus

Hög besparingspotential vid resursanvändning och programtid genom anpassning av parametrar till lastmängden.
Volymströmräknare (tillval)

Exakt styrning av vattenförbrukning

För högsta effektivitet övervakar volymströmsräknaren den inströmmande vattenmängden exakt.
Kommunikationsschakt

Kommunikationsöppning

Kommunikationsschaktet möjliggör datautbyte med maskinomgivningen genom kommunikationsmodulen.
Nödstoppsbrytare

OBS

Genom att trycka på NÖDSTOPP-omkopplaren kan en potentiell eller uppkommande fara undvikas genom att maskinen stängs av säkert.
Tillbehör

Många olika tillbehör*

Perfekta arbetsprocesser och ekonomi – och ett stort urval praktiska tillbehör.
Alla tillbehör kan fås som tillval.
Energimärkning 
Återvinningsandel i %
95
Anslutningsmöjligheter 
Optiskt gränssnitt för serviceåtkomst

Observera

Via ett optiskt gränssnitt kan behörig servicepersonal snabbt och enkelt avläsa data för serviceändamål från maskinen.
Gränssnittsmodul RS 232 (tillval)

Seriellt gränssnitt RS 232

Det seriella gränssnittet möjliggör kommunikation och datautbyte med tekniska slutanvändarenheter.
Anslutning till effektvakt

Effekttoppsbrytare

Heltäckande energihantering genom att apparaterna ansluts till ett system för energihantering.
Registrering av driftdata

Registrering av driftdata

Basen för processdokumentation, säkerhet, underhåll och ekonomisk utvärdering.
Vattenåtervinning (tillval)

Resurssparande vattenåtervinning

Vattnet från den sista sköljningen återanvänds för nästa förtvätt.
Kapacitet 
Syntettäcken [Antal]
2
Syntetkuddar [Antal]
4
Duntäcken [Antal]

Optimal behandling av duntäcken

Duntäcken och -kuddar behandlas med ett speciellt förfarande.
2
Dunkuddar [Antal]

Optimal behandling av duntäcken

Duntäcken och -kuddar behandlas med ett speciellt förfarande.
4
Moppar, bomull, 40 cm [Antal]
84
Moppar, bomull, 50 cm [Antal]
73
Moppar, mikrofiber, 40 cm [Antal]
133
Moppar, mikrofiber, 50 cm [Antal]
94
Normer, kontrollmärkning och certifiering 
CE
VDE-EMC
VDE
Skydd mot vattenstänk IPX4
WEEE
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG
Bild/bilder som exempel, för förklaring