PW 6323 [EL WEK MF UG] - Hygientvättmaskin med sockel, eluppvärmd i utförande med skiljevägg för äldreboenden och vårdhem samt sjukhus.--
  • i utförande med skiljevägg för äldreboenden och vårdhem samt sjukhus.--
 

PW 6323 [EL WEK MF UG]
Hygientvättmaskin med sockel, eluppvärmd
i utförande med skiljevägg för äldreboenden och vårdhem samt sjukhus.

  • Trumvolym 320 l, kapacitet 32,0 kg
  • Bekväm flytande dosering  & special-program för desinfektion *

    Säker & bekväm dosering

    Den automatiska doseringen av flytande tvättmedel står för en ytterst ekonomisk och säker tvättmedelsdosering av 6 olika flytande medel. Som tillval kan doseringsmöjligheten utökas till 12 olika medel.

    Säker desinfektion

    Speciella desinfektionsprogram bildar basen för tillförlitlig hygien.
    För optimal tillförsel av flytande medel är doseringsmodulen utrustad med en extra kallvattenanslutning.
  • Högsta Miele-kvalitet – skontrumma och front av rostfritt stål

    Inklädnad av rostfritt stål i hög kvalitet

    Inklädnaden av högkvalitativt rostfritt stål garanterar en enkel och hygienisk rengöring av ytorna. Den andra displayen på den rena sidan gör det dessutom möjligt att få all information om det valda programmet.

    Skontrumma*

    Bikakestrukturen i Mieles skontrumma låter tvätten glida mjukt på en mycket tunn vattenfilm.
    Patent: EP 0 935 687 B1
  • Mycket effektiv tack vare låg förbrukning och & topplastfrånkoppling

    Effekttoppsbrytare

    Heltäckande energihantering genom att apparaterna ansluts till ett system för energihantering.
  • Optimalt centrifugeringsresultat – restfukt 41 %*g-faktor360

    Högsta centrifugeringseffekt

    Kraftfull avvattning av tvätten garanteras med en hög g-faktor. Detta är optimalt för den efterföljande torkningsprocessen. På grund av den reducerade restfuktigheten blir torktiden betydligt kortare och kostnaderna för torkningen minimala.
    Restfuktuppgift avser varmsköljning i sista diskomgången.
 
  • Rostfritt stål
PW6323 [EL WEK MF UG]

Överblick över produktfördelar - PW 6323 [EL WEK MF UG]

Höjdpunkter

--

Fritt programmerbar styrning

Fullständig flexibilitet

Genom den fritt programmerbara styrningen kan alla tvättparametrar anpassas.

Mera om ”Fritt programmerbar styrning”

    Ergonomiskt anpassad hantering

    Ergonomi och effektivitet

    Barriärtvättmaskiner med bästa möjliga ergonomi.

    Mera om ”Ergonomiskt anpassad hantering”

    Automatisk positionering och låsning av trumman

    I slutet av tvättförloppet stoppas trummans öppning i den optimala urlastningspositionen.

    Låga förbrukningsvärden

    Sparsamma och effektiva

    Sparsam och effektiv: Professionell tvättutrustning från Miele Professional har extra låga förbrukningsvärden.

    Mera om ”Låga förbrukningsvärden”

    Enkel att få på plats

    Få maskinen på plats utan ombyggnad Med ett maskindjup på 890 mm går hygientvättmaskinerna in genom standarddörrar.

    Exclusiv bei Miele

    Patenterad föravvattning*

    Rent direkt från början

    Utmärkt tvättresultat: Moppar centrifugeras innan tvättprocessen börjar.

    Mera om ”Patenterad föravvattning” Patent: EP 2 003 236 B1

    Preparering av dukar

    Klara för användning direkt

    Med ett enda arbetssteg bearbetas och prepareras torkdukar maskinellt.

    Mera om ”Preparering av dukar”

    Obalansövervakning

    Välbalanserad centrifugering

    Den elektroniska rotationsövervakningen garanterar perfekt centrifugeringsresultat och mjuk gång.

    Mera om ”Obalansövervakning”

    Korta programtider

    Snabbt och effektivt

    Dra nytta av de kortaste programtiderna, tack vare kommersiell teknik på högsta nivå.

    Mera om ”Korta programtider”
    Exclusiv bei Miele

    Skontrumma*

    Skonsam textilvård med den unika bikakestrukturen

    Bikakestrukturen i Mieles skontrumma låter tvätten glida mjukt på en mycket tunn vattenfilm.

    Visa alla produkter med ”Skontrumma” Mera om ”Skontrumma” Patent: EP 0 935 687 B1

    Säker desinfektion

    Högsta hygieniska säkerhet

    Speciella desinfektionsprogram bildar basen för tillförlitlig hygien.

    Mera om ”Säker desinfektion”

    Användarkomfort

    Ergonomiskt anpassad hantering

    Ergonomi och effektivitet

    Barriärtvättmaskiner med bästa möjliga ergonomi.

    Mera om ”Ergonomiskt anpassad hantering”
    -NO_COLOR-

    Senare start kan väljas fritt

    Textilvård enligt tidsschema

    För att skapa effektiva arbetsprocesser kan programstarten förprogrammeras helt fritt i förväg.

    Mera om ”Senare start kan väljas fritt”

    Resttidsvisning

    Efter programstarten visas den återstående programtiden på displayen.

    Visa alla produkter med ”Resttidsvisning”
    -NO_COLOR-

    Användarvägledning på olika språk

    Enkelt och begripligt

    Förhindrar användarfel: Alla anvisningar och förlopp kan visas på olika språk.

    Mera om ”Användarvägledning på olika språk”

    Automatisk positionering och låsning av trumman

    I slutet av tvättförloppet stoppas trummans öppning i den optimala urlastningspositionen.

    Många olika tillbehör*

    Perfekta arbetsprocesser och ekonomi – och ett stort urval praktiska tillbehör.

    Alla tillbehör kan fås som tillval.
    --

    Fritt programmerbar styrning

    Fullständig flexibilitet

    Genom den fritt programmerbara styrningen kan alla tvättparametrar anpassas.

    Mera om ”Fritt programmerbar styrning”

    Effektivitet och hållbarhet

    Effektiv varmvattenanslutning

    Genom anslutning till en varmvattenledning går det att spara mycket energi och tid med minimala insatser.

    Visa alla produkter med ”Effektiv varmvattenanslutning”

    Mängdautomatik Plus

    Högsta precision

    Stor sparpotential gällande resursanvändning och programtid genom särskilt effektivt fastställande av tvättvolym.

    Visa alla produkter med ”Mängdautomatik Plus” Mera om ”Mängdautomatik Plus”

    Effekttoppsbrytare

    Strömtoppar undviks

    Heltäckande energihantering genom att apparaterna ansluts till ett system för energihantering.

    Mera om ”Effekttoppsbrytare”

    Resurssparande vattenåtervinning

    Sparsam

    Vattnet från den sista sköljningen återanvänds för nästa förtvätt.

    Mera om ”Resurssparande vattenåtervinning”

    Stor kapacitet

    Även de största tvättberg klaras av med tvättmaskiner från Miele Professional.

    Låga förbrukningsvärden

    Sparsamma och effektiva

    Sparsam och effektiv: Professionell tvättutrustning från Miele Professional har extra låga förbrukningsvärden.

    Mera om ”Låga förbrukningsvärden”

    Kvalitet

    Enkel att få på plats

    Få maskinen på plats utan ombyggnad Med ett maskindjup på 890 mm går hygientvättmaskinerna in genom standarddörrar.

    Går att köra under med truck

    Enkel transport

    Enkel transport tack vare maskinsockel där en truck kan köras in under.

    Mera om ”Går att köra under med truck”

    Högutvecklad asynkronmotor

    Högpresterande och tyst

    Högutvecklad asynkronmotor med frekvensomriktare möjliggör maximal prestanda och livslängd.

    Mera om ”Högutvecklad asynkronmotor”

    Barriärfritt vattenavlopp

    Den professionella avloppsventilen garanterar att även grova föroreningar inte ger störningar i driften.

    Visa alla produkter med ”Barriärfritt vattenavlopp”

    Effektiva värmeelement

    Tvättmaskinerna är utrustade med effektiva värmeelement för snabb vattenuppvärmning.

    Lång livslängd

    Den professionella tekniken säkerställer enastående tillförlitlighet och lång brukslivslängd i arbetsvardagen.

    Nätverkskapacitet

    Seriellt gränssnitt RS 232

    Enkelt datautbyte

    Det seriella gränssnittet möjliggör kommunikation och datautbyte med tekniska slutanvändarenheter.

    Visa alla produkter med ”Seriellt gränssnitt RS 232” Mera om ”Seriellt gränssnitt RS 232”

    Kommunikationsöppning

    Enkelt datautbyte

    Kommunikationsschaktet möjliggör datautbyte med maskinomgivningen genom kommunikationsmodulen.

    Mera om ”Kommunikationsöppning”

    Prestanda

    Intervallcentrifugering

    Intelligent centrifugering

    Det här förfarandet motverkar uppkomsten av vattenfickor vid tvätt av textilier som inte släpper igenom vatten.

    Mera om ”Intervallcentrifugering”
    Exclusiv bei Miele

    Patenterad föravvattning*

    Rent direkt från början

    Utmärkt tvättresultat: Moppar centrifugeras innan tvättprocessen börjar.

    Mera om ”Patenterad föravvattning” Patent: EP 2 003 236 B1

    Preparering av dukar

    Klara för användning direkt

    Med ett enda arbetssteg bearbetas och prepareras torkdukar maskinellt.

    Mera om ”Preparering av dukar”

    Obalansövervakning

    Välbalanserad centrifugering

    Den elektroniska rotationsövervakningen garanterar perfekt centrifugeringsresultat och mjuk gång.

    Mera om ”Obalansövervakning”

    Exakt styrning av vattenförbrukning

    För högsta effektivitet övervakar volymströmsräknaren den inströmmande vattenmängden exakt.

    Korta programtider

    Snabbt och effektivt

    Dra nytta av de kortaste programtiderna, tack vare kommersiell teknik på högsta nivå.

    Mera om ”Korta programtider”

    Skonsam textilvård

    Exclusiv bei Miele

    Skontrumma*

    Skonsam textilvård med den unika bikakestrukturen

    Bikakestrukturen i Mieles skontrumma låter tvätten glida mjukt på en mycket tunn vattenfilm.

    Visa alla produkter med ”Skontrumma” Mera om ”Skontrumma” Patent: EP 0 935 687 B1

    WetCare

    Våtrengöring av textilier

    Vatten istället för kemi: Känsliga textilier rengörs perfekt genom våtrengöring.

    Mera om ”WetCare”

    Säkerhet

    Säker desinfektion

    Högsta hygieniska säkerhet

    Speciella desinfektionsprogram bildar basen för tillförlitlig hygien.

    Mera om ”Säker desinfektion”

    Hög temperaturhållning

    För tillförlitliga tvättresultat och bästa hygien övervakas temperaturen hos tvättmaskinerna kontinuerligt.

    Registrering av driftdata

    Registrering, spara protokoll, analysering

    Basen för processdokumentation, säkerhet, underhåll och ekonomisk utvärdering.

    Mera om ”Registrering av driftdata”
    Bild/bilder som exempel, för förklaring
    *Miljökonsekvensbeskrivning – alla priser inkl. moms
    **alla priser inkl. moms. Leveranskostnader tillkommer