Passande utrustning

Tillbehör fastighetstvättstuga

Perfekt anpassade tillbehör förbättrar arbetsprocesserna i tvättstugan. I en optimal kombination med våra maskiner finns det därmed individuella lösningar för alla krav och behov.

Se alla tillbehör

Socklar

Perfekt anpassade tillbehör underlättar och förbättrar arbetsprocesserna med dina tvätterimaskiner och är därför oumbärliga.

Till socklarna

Doseringsteknik

Doseringsmoduler för den automatiska doseringen av flytande tvättmedel.

Till doseringstekniken

Tvättstugetillbehör

Miele erbjuder allt du behöver till din fastighetstvättstuga för ett bekvämt användande, bokningstavlor, arbetsbord, tvättkorgar m. m.

Till tillbehören