Tillbehör och rengöringsmedel LAB

Lösningar för Tillbehör och rengöringsmedel LAB

Perfekt anpassning

System4Lab – allt från samma ställe

Med System4Lab erbjuder Miele Professional ett omfattande system för effektiv och ekonomisk rengöring av laboratorieglas. System4Lab har utvecklats på bas av många års erfarenhet och i samarbete med experter från det praktiska fältet. Systemet täcker in alla faktorer som är avgörande för rengöringen: kraftfulla maskiner, perfekt anpassade processkemikalier, en heltäckande kundservice och omfattande rådgivningstjänster, tack vare experterna i vårt eget laboratorium. Teknik och kunskap kommer från samma ställe och är därför perfekt anpassade till varandra. Resultatet är en rengöring som klarar analys och som samtidigt är särskilt problemfri, materialskonande och ekonomisk. Även den administrativa insatsen optimeras, eftersom Miele finns tillgängligt som en kompetent diskussionspartner i alla situationer – från maskinteknik till planering och finansiering.

Perfekt anpassade processkemikalier.

Resultat som tål att granskas med lupp

Processkemikalierna är vid sidan av maskintekniken och rengöringsprogrammet en avgörande faktor vid rengöring och desinfektion. De har en krävande uppgift: Föroreningar måste avlägsnas effektivt och smittoämnen oskadliggöras, medan rengöringsgodset, t.ex. laboratorieglas av hög kvalitet, ska skonas i så hög grad som möjligt. Miele Professional erbjuder användare i laboratorier specifika, kraftfulla medel för rengöring, neutralisering och eftersköljning. Alla kemikalier är perfekt anpassade till de olika materialen och till diskdesinfektorerna från Miele Professional. Av detta skäl rekommenderas Miele Professional av ledande instrument- och glastillverkare för rengöringen.