Lösningar för Tillbehör och rengöringsmedel Dental

Perfekt anpassning

System4Dent – allt från samma ställe

Med System4Dent erbjuder Miele Professional ett innovativt helhetssystem för säker och effektiv instrumentrengöring hos tandläkaren. Utvecklat på grundval av mångårig erfarenhet och i samarbete med experter med praktisk erfarenhet erbjuder System4Dent en systemlösning i fyra steg: rengöring/desinfektion, skräddarsydda processkemikalier, dokumentationslösningar och högsta kvalitet vid servicen. I vart och ett av dessa steg erbjuder Miele Professional effektiva maskiner, processkemikalier, dokumentationslösningar och ytterligare tillbehör samt omfattande tjänster. Eftersom samtliga komponenter i detta system kommer från samma leverantör är de perfekt kompatibla med varandra. Resultatet är en perfekt och skonsam rengöring av tandläkarinstrumenten och en ekonomisk användning av maskinerna. Även administrationen är optimerad eftersom Miele står till förfogande som kompetent partner i alla avseenden – från produkter till finansiering.

Rekommendationer för preparering av instrument

Perfekta rengöringsresultat

Miele Professional erbjuder ett instrumentanpassat system med rengöringsprogram och rengöringsmedel för optimala prepareringsresultat.

Mera om ”Rekommendationer för preparering av instrument”

Största flexibilitet

Genialt anpassningsbara: De nya insatserna

Det makalöst mångfaldiga tillbehörsprogrammet från Miele Professional omfattar vagnar, korgar, moduler och insatser för nästan alla instrument och laboratorieglas. Genom introduktionen av rengörings- och desinfektionsenheterna i serien PG 85 har insatssystemet omarbetats fullständigt och ställts på en ny grund. Förutom en speciellt effektiv vatten- och torkluftstillförsel utmärker sig de nya insatserna med sin modulära utformning. På så sätt får användaren inte bara högre lastkapacitet, utan även mer flexibilitet. Detta gör att ett antal olika lastvarianter kan realiseras i t.ex. ett laboratorium med få insatser. En ytterligare fördel: Genom den modulära systemkaraktären kan framtida utvecklingar implementeras enkelt och billigt.