APH 596 - Etiketter för användning med Segolabel-skrivare APH 550 Sego (PRT 200).--
  • för användning med Segolabel-skrivare APH 550 Sego (PRT 200).--
 

APH 596
Etiketter för användning med Segolabel-skrivare APH 550 Sego (PRT 200).

  • 1 rulle à 1000 dubbelhäftande etiketter
  • Varje etikett har en dubbelsidig klisteryta med ett skiljelager

    Observera

    Efter fastsättning av etiketten på en yta kan den vid behov tas bort en gång från det avskiljande lagret och klistras fast på en annan yta. Användningsexempel: Den tryckta etiketten sätts i första steget på en sterilgodsförpackning. Den kan vid ett senare tillfälle tas bort därifrån och till exempel klistras fast i en patientmapp för dokumentaton.
EAN: 4002514940632 / Artikelnummer: 68816201D / Materialnummer: 07951530
APH596

Produktdetaljer - APH 596

Produkttillhörighet 
Små autoklaver
Stora autoklaver
Modelltillhörighet 
PS 1201 B
PS 1201 B Excellence
PS 1202 B
PS 5662 V
PS 5666 V
PS 5669 V
PS 5962 H
PS 5969 H
PS 5966 H
PS 5968 H
Produktkategori 
Processdokumentation/kommunikation/spårbarhet
Produktegenskaper 
Färg
Vit.
Användningsområde 
Rengöring av instrument för anestesi
Rengöring av MIC-instrument
Rengöring av oftalmologiska instrument
Rengöring av robotinstrument
Rengöring av GYN-instrument
Rengöring av ÖNH-instrument
Rengöring av dentalinstrument
Rengöring av OP-instrument
Rengöring av ihåliga instrument
Rengöring av ortopediska OP-instrument
Rengöring av intramedullära spikar/borrar
Rengöring av trådkorgar
Rengöring av diverse objekt
Mått och vikt 
Yttermått, bruttohöjd i mm

Observera 

Inklusive förpackning 
55
Yttermått, bruttobredd i mm

Observera 

Inklusive förpackning 
90
Yttermått, bruttodjup i mm

Observera 

Inklusive förpackning 
95
Nettovikt i kg
0,370
Bruttovikt i kg

Observera 

Inklusive förpackning 
0,396
Bild/bilder som exempel, för förklaring
*Miljökonsekvensbeskrivning – alla priser inkl. moms
**alla priser inkl. moms. Leveranskostnader tillkommer