Tillbehör medicinteknik

Lösningar för Tillbehör medicinteknik

Perfekt anpassning

System4Med – allt från samma ställe

Med System4Med erbjuder Miele Professional ett innovativt helhetssystem för säker och effektiv rengöring av medicinska instrument på läkarmottagningen. Utvecklat på grundval av mångårig erfarenhet och i samarbete med experter med praktisk erfarenhet erbjuder System4Med en systemlösning i fyra steg: rengöring/desinfektion, skräddarsydda komponentlösningar och processkemikalier, dokumentationslösningar och högsta kvalitet vid service. I vart och ett av dessa steg erbjuder Miele Professional effektiva maskiner, dokumentationslösningar och ytterligare tillbehör samt omfattande tjänster. Eftersom samtliga komponenter i detta system kommer från samma leverantör är de perfekt anpassade till varandra. Resultatet är en perfekt och skonsam rengöring av instrumenten och en ekonomisk användning av maskinerna. Även administrationen är optimerad eftersom Miele står till förfogande som kompetent partner i alla avseenden – från produkter till finansiering.