Lösningar för Tillbehör medicinteknik

Perfekt anpassning

System4Med – allt från samma ställe

Med System4Med erbjuder Miele Professional ett komplett system för säker och effektiv instrumentrengöring på läkarmottagningar, OP-centraler och kliniker. System4Med har utvecklats av många års erfarenhet och i samarbete med experter från det praktiska fältet. Systemet delar konsekvent upp hela rengöringscykeln i fyra steg: rengöring/desinfektion, sterilisering, dokumentation och säkerställande. På vart och ett av dessa steg erbjuder Miele Professional kraftfulla maskiner och programvara, många olika tillbehör och omfattande tjänster. Eftersom alla komponenter kommer från ett och samma ställe är de perfekt anpassade till varandra. Resultatet är en särskilt problemfri, materialskonande och ekonomisk rengöring. Även den administrativa insatsen optimeras, eftersom Miele finns tillgängligt som en kompetent diskussionspartner i alla situationer – från maskinteknik till planering och finansiering.

Största flexibilitet

Genialt anpassningsbara: De nya insatserna

Det makalöst mångfaldiga tillbehörsprogrammet från Miele Professional omfattar vagnar, korgar, moduler och insatser för nästan alla instrument och laboratorieglas. Genom introduktionen av rengörings- och desinfektionsenheterna i serien PG 85 har insatssystemet omarbetats fullständigt och ställts på en ny grund. Förutom en speciellt effektiv vatten- och torkluftstillförsel utmärker sig de nya insatserna med sin modulära utformning. På så sätt får användaren inte bara högre lastkapacitet, utan även mer flexibilitet. Detta gör att ett antal olika lastvarianter kan realiseras i t.ex. ett laboratorium med få insatser. En ytterligare fördel: Genom den modulära systemkaraktären kan framtida utvecklingar implementeras enkelt och billigt.