PLW 8615 [EL] - Laboratoriediskmaskin, eluppvärmd - en lucka, 900 mm bred, 351 l nyttovolym.--
 • - en lucka, 900 mm bred, 351 l nyttovolym.--
 

PLW 8615 [EL]
Laboratoriediskmaskin, eluppvärmd - en lucka, 900 mm bred, 351 l nyttovolym.

 • Prestanda/batch t.ex. 216 labbflaskor, 588 småflaskor eller 294 pipetter
 • Flexibel och enkel – modulära diskhållare & EasyLoad-system

  Flexibel insats för diskhållare

  De flexibla diskhållarna från Miele Professional kan användas på flera olika sätt för placering av disken.
  Med ett lågt antal diskhållare i kombination med ytterligare moduler och insatser kan diskhållarna enkelt anpassas till disken. Därmed kan man optimera kostnaderna och utrymmet.

  EasyLoad

  EasyLoad-systemet gör rengöringen av laboratorieglas betydligt snabbare, enklare och säkrare. Den största fördelen med det nya systemet är att man snabbt och enkelt kan placera disken på dysorna, eftersom man inte längre behöver anpassa hållarnas höjd, tack vare det intelligenta samspelet mellan dysorna och hållgallret. Det gör att det är lätt att placera diskgodset korrekt.
 • Effektiv – stark pumpeffekt med den varvtalsvariabla pumpen

  Avgörande för felfria resultat

  Tvåpumpsteknologin är kärnan i laboratoriediskmaskinerna från Miele. Den varvtalsvariabla pumpen för korgkoppling är speciellt flexibel. Med denna pump anpassas spoltrycket och vattenbehovet till de aktuella kraven – högt tryck möjliggör borttagning av envis smuts, lågt tryck ser till att skölja av disken. Detta garanterar en minimal resursförbrukning vid högsta rengöringseffekt.
 • Säkra resultat – spolarmsavkänning & konduktivitetsmodul

  Spolarmsövervakning

  Tillförlitlig diskeffekt genom övervakning av spolarmens varvtal.

  Övervakning av ledningsförmåga

  Tillförlitlig renhet: Slutsköljning utan rester för prickfria resultat.
EAN: 4002516146681 / Artikelnummer: 62861501S / Materialnummer: 11177400
PLW8615 [EL]

Produktdetaljer - PLW 8615 [EL]

Konstruktion och utförande 
Typ av produkt
Fristående produkt, 1 lucka, med lyftlucka glas
Front/baksida
Rostfritt stål
Sidoväggar
Rostfritt stål
Enskild uppställning eller i rad
Ilastning via lastvagn
Elektrisk luckspärr
Summer, akustisk signal vid programslut
Serviceanpassad konstruktion

Serviceanpassad konstruktion

Korta servicetider tack vare underhållsoptimerad maskinkonstruktion.
Användning 
Lämplig för laboratorier

Perfekt för laboratorier

Dessa laboratoriediskmaskiner uppfyller kraven i laboratorier mycket väl. Med deras kraftfulla diskteknik, programmångfald och flexibla insatsprogram för många olika typer av laboratorieglas möjliggör de en snabb rengöring i analytisk kvalitet.
Lämplig för industriella användningar

Perfekt för industrin

Dessa rengörings- och desinfektionsenheter är särskilt lämpade för industrins behov. Med flera diskmetoder samt specialprogram för samtliga material och nedsmutsningar möjliggörs en grundlig rengöring av industriella fabriksdelar –
t.ex. elektronik, kretskort, glas, metall- och plastkomponenter.
Kapacitet 
Smalhalsade glas per omgång [antal]
216
Reagensglas per omgång [antal]
588
Laboratorieflaskor per omgång [antal]
216
Pipetter per omgång [antal]
294
Effektuppgifter 
Cirkulationspump, Qmax i liter/min.
400
Extra cirkulationspump för direkt tillkoppling av insatser, Qmax i l/min.
600
Pump med varierbart varvtal

Avgörande för felfria resultat

Tvåpumpsteknologin är kärnan i laboratoriediskmaskinerna från Miele. Den varvtalsvariabla pumpen för korgkoppling är speciellt flexibel. Med denna pump anpassas spoltrycket och vattenbehovet till de aktuella kraven – högt tryck möjliggör borttagning av envis smuts, lågt tryck ser till att skölja av disken. Detta garanterar en minimal resursförbrukning vid högsta rengöringseffekt.
Nyttovolym diskutrymme i liter
351
Testade drifttimmar

OBS

Våra maskiner testas intensivt under laboratorieförhållanden. Beroende på de faktiska användningsförhållandena samt maskinens underhåll och skötsel kan de faktiska drifttimmarna avvika.
15.000
Testad livslängd i diskcykler

OBS

Våra maskiner testas intensivt under laboratorieförhållanden. Beroende på de faktiska användningsförhållandena samt maskinens underhåll och skötsel kan de faktiska spolcyklerna avvika.
20.000
Styrning 
Typ av styrning
PST 20
Programval
Fulltouch-färgdisplay

Högsta användningskomfort

Säker och lätt att använda: Den nyutvecklade touchstyrningen möjliggör en enkel och intuitiv manövrering.
Programmeringsmöjlighet
Programmerbar

Programmerbar styrning

Helt enkelt efter behov: Den programmerbara styrningen ger en perfekt anpassning enligt individuella krav.
Program [antal]
30
Fria programplatser [antal]
170
Programavbrottssäkring

Programavbrottssäkring

Tidsbesparande och säkert: Programavbrottssäkringen gör det möjligt att fortsätta disk och desinfektion efter ett kort avbrott, exempelvis vid strömavbrott. Om prepareringsresultatet riskeras genom avbrottet avger maskinen ett varningsmeddelande.
Resttidsvisning
Statusindikering för belysning av innerutrymme

Statusindikering för belysning av innerutrymme

Bekvämt: Statusen för aktuell programfas visas med belysning i växlande färger inuti maskinen.
Visning av programförlopp
Inställbara displayspråk

Displayspråket kan ställas in

Inga missförstånd: Användaren kan välja önskat språk bland många olika alternativ. Alla displayvisningar sker på detta språk, så att användarsäkerheten ska bli så stor som möjligt.
Standard elanslutning 
Elanslutning
3N AC 400V 50HZ
Värmeeffekt i kW
18,00
Total anslutningseffekt i kW
20,00
Säkring i A
32-35
Vattenanslutning/-avlopp 
Kallvatten [Antal]
2
Varmvatten [Antal]

Effektiv varmvattenanslutning

Anslutning till varmvattenförsörjning sparar mycket tid och energi.
1
AD-vatten [antal]

Destvattenanslutning

Med en anslutning för demineraliserat vatten (destvatten) möjliggör dessa rengörings- och desinfektionsenheter samt termodesinfektorer optimala rengöringsresultat. Sköljning med destvatten skyddar också värdefulla föremål från avlagringar och korrosion.
2
Nödvändigt flödestryck i kPa
200-1.000
Maximal vattenhårdhet (kallvatten/varmvatten) i mmol/l
0,710
Avloppsventil [DN]
50
Avloppspump (tillval)
Tryckluftsanslutning 
Tryckluftsanslutning, teknisk [antal]
1
Nödvändig tryckluft, tekniskt i kPa
600-800
Torkaggregat

Info

För typerna
- G 7823
- G7824
- G 7825
- G 7826
- PG 8527
- PG 8528
- PLW 8615
- PLW 8616
- PLW 8617
- PLW 6011
- PLW 6111
- PLW 7111
är torkaggregatet tillgängligt som tillval.
 
Lufteffekt i m³/h
250
Temperaturinställning i steg om 1 °C
60-115
Tidinställning i steg om 1 minut
1-240
Frånskiljningsgrad HEPA-filter (DIN EN 1822) i %
99,950
Livslängd HEPA-filter i tim.
1.000
Värmeeffekt el i kW
8,0
Mått och vikt 
Yttermått, nettohöjd i mm
1.670
Yttermått, nettobredd i mm
945
Yttermått, nettodjup i mm
990
Yttermått inkl. sockel/golvtråg och påbyggnadsinklädning, höjd i mm
2.495
Yttermått, bruttohöjd i mm

Observera 

Inklusive förpackning 
1.960
Yttermått, bruttobredd i mm

Observera 

Inklusive förpackning 
1.000
Yttermått, bruttodjup i mm

Observera 

Inklusive förpackning 
1.130
Diskutrymme, bredd i mm
650
Diskutrymme, höjd i mm
675
Diskutrymme, djup i mm
800
Inskjutshöjd över golvet i mm
850
Nettovikt i kg
372
Bruttovikt i kg

Observera 

Inklusive förpackning 
383
Maximal golvbelastning i N

Maximal golvbelastning

Den maximala golvbelastningen anger den kraft (N) med vilken underlaget på vilket maskinen installeras som mest får belastas. Denna maximala kraft är summan av maskinens vikt, last och vatten, samt de dynamiska krafter som uppstår under drift.
8000
Program 
Termisk desinfektion

Individuell programutformning

Miele har anpassat rengöringsprogrammen efter kundernas specifika behov. Dessa kundspecifika rengöringsprogram kan väljas efter idrifttagningen.
Rengöring av laboratorieglas

Individuell programutformning

Miele har anpassat rengöringsprogrammen efter kundernas specifika behov. Dessa kundspecifika rengöringsprogram kan väljas efter idrifttagningen.
Plast

Individuell programutformning

Miele har anpassat rengöringsprogrammen efter kundernas specifika behov. Dessa kundspecifika rengöringsprogram kan väljas efter idrifttagningen.
Oljeföroreningar

Individuell programutformning

Miele har anpassat rengöringsprogrammen efter kundernas specifika behov. Dessa kundspecifika rengöringsprogram kan väljas efter idrifttagningen.
Industriell komponentrengöring

Individuell programutformning

Miele har anpassat rengöringsprogrammen efter kundernas specifika behov. Dessa kundspecifika rengöringsprogram kan väljas efter idrifttagningen.
Utrustning 
2 integrerade membrandoseringspumpar för flytande medel

Integrerad doseringspump

Integrerade doseringspumpar möjliggör snabb och exakt dosering av flytande medel.
Extra integreringsbara doseringspumpar
4

Extra integreringsbara doseringspumpar 

För att dosera ytterligare medier kan även upp till 4 doseringspumpar integreras i maskinen.
Ångkondensator (tillval)

Ångkondensator

Effektiv avfuktning av frånluften.
Kontroll av doseringsvolym
Övervakning av ledningsförmåga

Övervakning av ledningsförmåga

Tillförlitlig renhet: Slutsköljning utan rester för prickfria resultat.
Spolarmsövervakning

Spolarmsövervakning

Tillförlitlig diskeffekt genom övervakning av spolarmens varvtal.
Gränssnitt för processdokumentation

Processdokumentation

Säkerhet genom spårbar dokumentation av alla prepareringssteg.
Flerkomponents filtersystem
Fint mikrofilter

Fint mikrofilter

Pålitliga rengöringsresultat: Det stora finfiltret, med en maskvidd på 0,2 mm, tar tillförlitligt bort de minsta partiklarna från sköljvattnet. Detta ger säkra rengöringsresultat och skyddar de hydrauliska komponenterna i spolkretsloppet.
Direkt tillkoppling av insatser

Direkt tillkoppling av insatser

Den direkta kopplingen säkerställer ett precist flöde av vatten och torkluft (i maskiner med integrerad varmluftstorkning) vid ekonomisk resursanvändning.
Integrerad varmluftstorkning (tillval)

Integrerad varmluftstorkning

Effektiv torkning av all disk med hjälp av HEPA filtrerad varmluft.
Integrerad skrivare för processdokumentation (tillval)

Integrerad skrivare

För pappersbaserad dokumentation skapar den integrerade skrivaren ett omfattande rengöringsprotokoll.
Inställningsmöjlighet för processkemikalier (4 x 5 l eller 2 x 5 l + 1 x 10 l)

Förvaring för rengöringsmedel

Rent och prydligt: Placeringsfack för flytande medier.
Värmeelement utanför diskutrymmet

Värmeelement utanför diskutrymmet

Ett plus för hygien: Värmeelementen har placerats utanför diskutrymmet.
EasyLoad

EasyLoad

EasyLoad-systemet gör rengöringen av laboratorieglas betydligt snabbare, enklare och säkrare. Den största fördelen med det nya systemet är att man snabbt och enkelt kan placera disken på dysorna, eftersom man inte längre behöver anpassa hållarnas höjd, tack vare det intelligenta samspelet mellan dysorna och hållgallret. Det gör att det är lätt att placera diskgodset korrekt.
Diskutrymme av högkvalitativt rostfritt stål (1.4404/316 l)

Diskutrymmeskvalitet 316L 

Diskutrymmet är gjort av högvärdigt rostfritt stål i kvaliteten 1.4404 (AISI 316L).
Sockel, kan rullas (tillval)

Rullbar sockel

Maskinen kan monteras på en rullbar sockel för enkelt underhåll.
Spillvattenkylning (tillval)

Spillvattenkylning 

För att kyla spillvattnet och skydda rörnätet kan en spillvattenkylare integreras i maskinen. Genom förskärning med kallvatten kan spillvattnets temperatur reduceras till ett förinställt värde.
Flerfärgad belysning av innerutrymme

Statusindikering för belysning av innerutrymme

Bekvämt: Statusen för aktuell programfas visas med belysning i växlande färger inuti maskinen.
Modulär korgdesign

Modulära diskhållare

Beroende på behov/användning kan insatser anpassats flexibelt till diskgodset.
Möjlighet till användning av tillgängliga insatser

Användning av tillgängliga insatser

Man kan fortsätta använda eventuella insatser för Miele laboratoriediskmaskiner som finns tillgängliga.
Anslutningsmöjligheter 
Ethernet-gränssnitt

Ethernet-gränssnitt

Ethernet-gränssnittet möjliggör kabelbunden kommunikation i det lokala nätverket.
Externa doseringsmoduler
USB-gränssnitt

USB-gränssnitt

Enkel åtkomst till kundtjänst: Firmware-uppdateringar kan utföras tidsbesparande med USB-minne.
Centraldosering

Centraldosering

För användare med hög omsättning kan maskinerna enkelt anslutas till en centraldosering.
Anslutning till effektvakt/energiövervakning
Normer, kontrollmärkning och certifiering 
CE
VDE-tecken (elektrisk säkerhet)
EN 61010-2-040
Maskindirektivet 2006/42/EG
Bild/bilder som exempel, för förklaring
*Miljökonsekvensbeskrivning – alla priser inkl. moms
**alla priser inkl. moms. Leveranskostnader tillkommer