Stora autoklaver

Lösningar för Stora autoklaver

Perfekt anpassning

System4Med – allt från samma ställe

Med System4Med erbjuder Miele Professional ett innovativt helhetssystem för säker och effektiv rengöring av medicinska instrument på läkarmottagningen. Utvecklat på grundval av mångårig erfarenhet och i samarbete med experter med praktisk erfarenhet erbjuder System4Med en systemlösning i fyra steg: rengöring/desinfektion, skräddarsydda komponentlösningar och processkemikalier, dokumentationslösningar och högsta kvalitet vid service. I vart och ett av dessa steg erbjuder Miele Professional effektiva maskiner, dokumentationslösningar och ytterligare tillbehör samt omfattande tjänster. Eftersom samtliga komponenter i detta system kommer från samma leverantör är de perfekt anpassade till varandra. Resultatet är en perfekt och skonsam rengöring av instrumenten och en ekonomisk användning av maskinerna. Även administrationen är optimerad eftersom Miele står till förfogande som kompetent partner i alla avseenden – från produkter till finansiering.

Utvecklade för perfekta resultat

Innovationer på högsta nivå

I mer än 60 år har Miele Professional utvecklat system med hög kvalitet för rengöring, desinfektion och sterilisering av medicinska instrument, laboratorieglas och i industriell delrengöring. Under den här tiden har vi utvecklats till en globalt ledande distributör, inte bara genom höga krav på kvalitet. Vi har också vår innovativa styrka att tacka för vårt goda rykte. Även i framtiden kommer ingenjörerna på Miele Professional att lägga ned mycket tid och energi på förbättringar och nyutvecklingar som leder framåt för hela rengöringssektorn inom dentalmedicin, medicin, laboratorier och industri – till nytta för användarna.