PST 2220 - Autoklav CUBE X Med touchstyrning, EcoDry-torkning och kapacitet för 6 kg instrument.--NO_COLOR
 • Med touchstyrning, EcoDry-torkning och kapacitet för 6 kg instrument.--NO_COLOR
 

PST 2220
Autoklav CUBE X Med touchstyrning, EcoDry-torkning och kapacitet för 6 kg instrument.

 • 22 l kammarvolym för 6,0 kg instrument och 2,0 kg textilier/batch
 • Intuitiv användning – touchdisplay i färg

  Högsta användningskomfort

  Effektiv och enkel användning tack vare intuitiv menystruktur.
 • Allt dokumenteras – fullständig processdokumentation

  Fullständig processdokumentation

  Säker, komplett dokumentation av processdata med möjligheten att överföra data till ett USB-minne.
 • Enkel dataöverföring – wifi-gränssnitt som tillval

  Enkel dataöverföring

  Överföring av data till andra programsystem via extra tillbehöret WiFi-Dongle-Key.
 • Optimala torkresultat – EcoDry

  Kortare programtider

  Optimala torktider genom anpassning av torktid och tvättmängd.
EAN: 4002516246435 / Artikelnummer: 63222000INT / Materialnummer: 11368200
PST2220

Produktdetaljer - PST 2220

Konstruktion och utförande 
Typ av produkt
Bordsmaskin

OBS!

Denna autoklav kan installeras under bänkskivor med ett minsta djup på 450 mm.
Hölje
Vit
Front/baksida
Plast
Elektrisk luckspärr
Serviceanpassad konstruktion

Enkel maskinåtkomst

Vid planerade underhålls- och reparationsarbeten, men också om det föreligger en störning: Ju lättare serviceteknikern kommer åt komponenterna i maskinens inre, desto snabbare är maskinen klar för användning igen. Av detta skäl lägger Miele Professional redan vid utvecklingen största vikt vid en enkel maskinuppbyggnad som tillåter enkel åtkomst och därmed snabba servicearbeten.
Användning 
Lämplig för tandläkarmottagningar

Perfekt för tandläkarmottagningen

De här autoklaverna motsvarar särskilt väl de krav som ställs av läkarmottagningar. Med sin kompakta konstruktion erbjuder det kraftfulla systemet korta tider per omgång, så att alla instrument snabbt kan användas igen. Även krävande roterande instrument prepareras på ett säkert sätt.
Lämplig för läkarmottagningar

Perfekt för läkarmottagningen

De här autoklaverna motsvarar särskilt väl de krav som ställs av läkarmottagningar. Med sin kompakta konstruktion erbjuder det kraftfulla systemet korta tider per omgång, så att alla instrument snabbt kan användas igen.
Lämplig för polikliniska OP-mottagningar

Perfekt för OP-mottagningen

De här autoklaverna motsvarar särskilt väl de krav som ställs av OP-mottagningar, Med sin kompakta konstruktion erbjuder det kraftfulla systemet korta tider per omgång, så att alla instrument (även krävande specialinstrument) snabbt kan användas igen. Även sterilisering av poröst gods kan genomföras utan problem.
Kapacitet 
Maximal belastning med förpackade instrument i kg
6,0
Maximal belastning med oförpackade instrument i kg
6,0
Maximal belastning med poröst gods (textilier) i kg
2,0
Maximal belastning av container i kg
9,0
Effektuppgifter 
Nyttovolym kammare i l
22
Kortaste programtid i programmet 134 °C Universal i min.
23
Kortaste programtid i programmet 134 °C S-Fast Universal i min.
13
Styrning 
Typ av styrning
TouchControl

Högsta användningskomfort

Effektiv och enkel användning tack vare intuitiv menystruktur.
Programval
Touchfärgdisplay (kapacitiv)

Observera

Touchdisplayen styrs enkelt genom beröring, utan att man behöver trycka.
Displaystorlek i tum
4,3
Snabbvalsknappar

Snabbvalsknapp

Snabbt och bekvämt: På startskärmen kan standardprogrammen och testcyklerna väjlas direkt. Du väljer programmen genom att trycka på dem en gång.
Programmeringsmöjlighet
Def. inställning parameter
Program [antal]
4
Resttidsvisning
Visning av programförlopp
Inställbara displayspråk

Displayspråket kan ställas in

Inga missförstånd: Användaren kan välja önskat språk bland många olika alternativ. Alla displayvisningar sker på detta språk, så att användarsäkerheten ska bli så stor som möjligt.
Programavbrottsrutin

Programavbrottsrutin

Vid en eventuell störning säkerställs att det aktuella programmet avbryts på ett säkert sätt för att förhindra att personalen utsätts för risk.
Individuell användarregistrering

Individuell användarregistrering

Enkel registrering av användare som kontrollerar och frisläpper steriliseringsbatchar.
Kapacitet batchlagring (antal cykler)
400

Fullständig processdokumentation

Säker, komplett dokumentation av processdata med möjligheten att överföra data till ett USB-minne.
Automatiskt underhållsmeddelande

Optimal skötsel

Autoklavens display visar ett statusmeddelande i god tid innan nästa underhåll ska utföras.
Standard elanslutning 
Elanslutning
AC 200-240V 50/60HZ
Säkring, A
10
Nätanslutningens längd i m

OBS!

Längden avser anslutningskabeln utanför maskinen.
2,00
Stickkontakt
Vattenanslutning/-avlopp 
Automatisk vattenpåfyllningsventil

Automatisk vattenpåfyllningsventil

Den manuella påfyllningen av behållaren uteblir tack vare den automatiska påfyllningsventilen för vatten.
Nödvändigt flödestryck i kPa
200-860
Konduktivitet i µS/cm
15
Övervakning av ledningsförmåga

Övervakning av ledningsförmåga

Pålitilig sterilisering: Permanent övervakning av ledningsförmågan. 
Maximal tilloppstemperatur för vatten i °C
35
Maximal avloppsmängd i liter/min.
1
Mått och vikt 
Yttermått, nettohöjd i mm
452
Yttermått, nettobredd i mm
465
Yttermått, nettodjup i mm
634
Yttermått, bruttohöjd i mm

Observera 

Inklusive förpackning 
650
Yttermått, bruttobredd i mm

Observera 

Inklusive förpackning 
600
Yttermått, bruttodjup i mm

Observera 

Inklusive förpackning 
800
Diskutrymmets höjd (nyttomått) i mm
195
Diskutrymmets bredd (nyttomått) i mm
195
Storlek diskutrymme, Ø i mm
250
Djup diskutrymme (nyttomått) i mm
400
Nettovikt i kg
48
Bruttovikt i kg

Observera 

Inklusive förpackning 
54
Emissionsvärden 
Värmeavgivning till omgivningen i MJ/h

Värmeavgivning till omgivningen

Under maskinens drift avges värme till omgivningen. Den avgivna värmemängden/tiden beror på de inställda temperaturerna och intensiteten i användningen. Det angivna maximala värdet kan användas för att planera rummets temperering eller för att beräkna hur mycket rumstemperaturen höjs.
3,00
Program 
121 °C Universellt

Säkert programval

Enkelt programval av standardprogram som installeras seriemässigt.
134 °C Universellt

Säkert programval

Enkelt programval av standardprogram som installeras seriemässigt.
134 °C Oförpackat

Säkert programval

Enkelt programval av standardprogram som installeras seriemässigt.
134 °C Prioner

Säkert programval

Enkelt programval av standardprogram som installeras seriemässigt.
Helix-Bowie Dick-test
Vakuumtest
Snabb standard klass S-cykel

Snabb standard klass S-cykel

CUBE X möjliggör en snabb steriliering av oförpackat sterilgods tack vare en klass S-cykel.
Utrustning 
Kraftfull vakuumpump
Tystgående vakuumpump
Gränssnitt för processdokumentation via Ethernet

Fullständig processdokumentation via LAN

Säker, komplett dokumentation av processdata via Ethernet.
Gränssnitt för processdokumentation via USB

Fullständig processdokumentation

Säker, komplett dokumentation av processdata med möjligheten att överföra data till ett USB-minne.
Gränssnitt för processdokumentation via Wifi/WLAN (tillval)

Enkel dataöverföring

Överföring av data till andra programsystem via extra tillbehöret WiFi-Dongle-Key.
Utmatningformat för protokoll i HTML- eller SCL-format

Processdokumentation

Säkerhet genom spårbar dokumentation av alla prepareringssteg.
Torkning EcoDry

Kortare programtider

Optimala torktider genom anpassning av torktid och tvättmängd.
Individuella cykelinställningar

Praktiska programinställningar

Sparar tid och kostnader tack vare individuella inställningar av cykler.
Möjlighet till protokollutmatning till en extern programvara/en extern terminalenhet

Processdokumentation

Säkerhet genom spårbar dokumentation av alla prepareringssteg.
Varnings- och felmeddelandevisning

Säkra cykler

För ett optimalt steriliseringsresultat övervakas alla processparametrar konstant av systemet.
Inklusive grundutrustning

Leveransinnehåll

Grundutrustningen omfattar:

Alla autoklaver
– 1 x vridbar brickbärare
– 1 x brickhållare
– 1 x avloppsslang
– 1 x nätkabel
– 1 x lucköppnare
– 1 x USB-minne

Extra utrustning
PST 1710 & PST 2210
– 3 x aluminiumbricka

Extra utrustning
PST 1720 & PST 2220
– 5 x aluminiumbricka
Viloläge
Vakuumgenerering
Anslutningsmöjligheter 
Ethernet-gränssnitt

Ethernet-gränssnitt

Ethernet-gränssnittet möjliggör kabelbunden kommunikation i det lokala nätverket.
WLAN (tillval)

WLAN-gränssnitt.

Wifi-gränssnitt som passar optimalt för en trådlös lokal kommunikation via nätverk, till exempel för överföring av processdata för dokumentationsändamål.
USB-gränssnitt

Fullständig processdokumentation

Säker, komplett dokumentation av processdata med möjligheten att överföra data till ett USB-minne.
Normer, kontrollmärkning och certifiering 
CE
DIN EN 13060
IEC 61010-1:2010
IEC 61010-2-040:2005
IEC 61326-1
IEC 61770
WEEE
Bild/bilder som exempel, för förklaring
*Miljökonsekvensbeskrivning – alla priser inkl. moms
**alla priser inkl. moms. Leveranskostnader tillkommer