Sjukhus & sjukvård

Lösningar för Sjukhus & sjukvård

Hygien på alla områden

Kraftfullt, säkert och effektivt

Vid utvecklingen av produkter inom medicinteknik har Miele Professional sedan mer än 50 år konsekvent satsat på ett nära samarbete med läkare, hygienexperter och instrumenttillverkare. Ett viktigt resultat av detta innovationsstarka samarbete är en framgångsrik systemlösning för instrumentrengöring. Med diskdesinfektorer, kabinettdiskar, autoklaver och anläggningar för madrassdesinfektion får du perfekt rengöringsresultat, skonsam materialbehandling och en ekonomisk drift av centralsteriliseringen. För de andra avdelningarna erbjuder Miele Professional färskvattendiskmaskiner med höga sköljtemperaturer för optimal hygien, och tvättmaskiner med desinfektionsprogram enligt TKI resp. VAH. De erbjuder idealiska förutsättningar för grundlig preparering av infekterand eller misstänkt infekterand tvätt på sjukhus. De här kraftfulla tvättmaskinerna med en trumvolym från 160 till 320 l möjliggör en optimal rumslig åtskillnad mellan ren och oren sida inom alla områden som regleras av den tyska föreskriften för olycksfallsförebyggande, BGR 500, och i företag där en hygienisk preparering av problemtvätt har stor betydelse.

Referenser

Ett kompetenscentrum inom medicin

I fokus på patienten och vetenskapen: AMC bildades ursprungligen genom att två sekelgamla universitetskliniker, Binnengasthuis och Wilhelmina Gasthuis, slogs ihop med den medicinska fakulteten vid Amsterdams universitet. På så satt skapades ett avgörande grundval för den framgångsrika kombinationen av patientvård, vetenskaplig forskning och medicinsk utbildning.

Mera om ”Ett kompetenscentrum inom medicin”

Enastående service inom vårdyrket

AZ Jan Palfijn i Gent kan se tillbaka på en nästa åttahundra år lång unik historia. Sjukhuset har utvecklats från ett hospital som grundades 1228 för behövande personer, och är idag ett modernt centrum för grundläggande och spetskompetens.

Mera om ”Enastående service inom vårdyrket”

Modern medicin och djup övertygelse

"You Believe, We Care" är mottot för St. Mary's Hospital i Seoul. Medicin i världsklass förenas här med djupt känd respekt för livet. Patienterna får en omfattande vård som sätter standarden i alla avseenden.

Mera om ”Modern medicin och djup övertygelse”