Service

Service

Ett tätt nät bestående av 24 st servicetekniker i Solna, Göteborg och Malmö specialutbildade på Mieles produkter tillsammans med cirka 90 auktoriserade serviceverkstäder runt om i landet, garanterar korta inställelsetider.

Omfattande & pålitlig

Snabb responstid
Genom ett tätt nätverk av välutbildade tekniker från Miele service kan vi garantera korta resvägar och därför snabbast möjliga responstider, så att du efter kort tid kan använda din maskin igen.

90 % åtgärdat vid första besöket
Våra tekniker erbjuder att snabbt få maskinen i ordning igen. Servicefordonen har ett optimerat reservdelslager och en verktygsutrustning som är anpassad till arbetsområdet. Om det saknas reservdelar finns de på plats nästa dag.

Specialverktyg
Varje servicetekniker har tillgång till specialverktyg, mätinstrument för temperaturmätning och protokollförande, mätinstrumentet VDE-0701/0702 samt speciell programvara för service och diagnos.

Kompetent


Rådgivning från yrkespersoner vad gäller användningsteknik och den nyaste teknologin.
 
Våra tekniker ger dig gärna råd när du har speciella frågor, som:

  • Olika frågeställningar om textilrengöring
  • Specialtillämpningar för äldreboenden och vårdhem, sjukhus
  • Städfirmor
  • Räddningstjänst 
  • Kommersiell disk och användning av tvätt- och diskmedel
  • Rengöring av instrument eller laboratorieutrustning

Med modernt PC-stöd kan Mieles servicetekniker anpassa kommersiella maskiner med Profitronic-styrning till de individuella användningsprocesserna. På kort tid kan särskilda användarprogram programmeras in i maskinstyrningen och dokumenteras. Om styrningen behöver förnyas har du tillgång till de arkiverade programmen och kan kopiera över dem till den nya styrningen.

Idrifttagning

Professionell idrifttagning


Professionell idrifttagning av maskiner på ort och ställe.
 
Bara om maskinerna har ställts in optimalt anpassat till dina individuella behov och förhållandena på plats kan du får garanterat perfekta resultat.
 
En professionell användningsrådgivning hjälper dig dessutom att utnyttja din maskin från Miele effektivt.