Säkerhetsprovningar

Mieles service genomför både provningen i enlighet med driftsäkerhetsförordningen (VDE 0701/0702 provning) och den termoelektriska provningen av desinfektionsparametrarna BGR 500 åt dig.

Dessutom upprättar vi ett provningsprotokoll och märker den provade enheten med en provningsplåt. Provningsrapporten sparas digitalt.

 

VDE/BGR 500

Kontroller enligt arbetarskyddsföreskrifter

Mieles service stöder dig vid implementeringen av arbetarskyddsföreskrifter på dina Miele-produkter. Dessa har fastställts i varje lands respektive branschsammanslutningsregler, men kan också vara finnas i en driftsäkerhetsförordning.

Inom ramen för en provning erbjuder vi dig dessutom en elektrisk säkerhetsprovning enligt gällande VDE-normer för att kunna garantera en hög säkerhet. Våra servicetekniker är sakkunniga när det gäller driftsäkerheten hos Mieles tvättmaskiner, 
torktumlare, strykmanglar, företagsdiskmaskiner och är auktoriserade för att genomföra dessa provningar.

Termoelektrisk provning

Termoelektrisk provning

Vid den termoelektriska provningen registreras och sparas viktiga desinfektionsparametrar som temperatur och temperaturens varaktighet, och sammanfattas i ett protokoll. Förutom våra tvättmaskiner som bland annat används i vårdhem, sjukhus
eller av städfirmor, kan även företagsdiskmaskiner som är utrustade med lämpligt
desinfektionsprogram genomgå en termoelektrisk provning.

Genom detta kan det fastställas om din produkt från Miele håller de fastställda desinfektionsparametrarna.

 

Dokumentation och märkning

Vid alla provningar ger vi dig provningsrapporterna och märker den provade maskinen med en provningsplåt. Provningsrapporten för uppdraget sparas dessutom självklart digitalt.