Reservdelar och tillbehör

Leveransmöjlighet upp till 15 år efter produktionsslut

Tack vare den höga kvaliteten har produkter från Miele en lång livslängd. Om det ändå skulle krävas en reparation någon gång finns funktionsdugliga reservdelar tillgängliga upp till 15 år efter att serien slutat framställas.

Tillbehörsprogram med hög kvalitet

Genom ett omfattande och kraftfullt tillbehörsprogram kan du optimera och underlätta din arbetsvardag med Mieles produkter.