Produkturval tillbehör laboratorieteknik

Stöd för produkturval
 Produkttillhörighet
 Insatser/moduler
 Korgar
 Korgutformning
 Vagn
 Tillbehörskategori
Återställ alla filter
Länkar som kan hjälpa dig
0Resultat:    för  
Sortering:
SD-B Injektordysa
SD-BInjektordysa

för butyrometer.

O 175 Överkorg
O 175Överkorg

för optimal placering av laboratorieglas.

O 184 Överkorg
O 184Överkorg

för optimal placering av t.ex. centrifugrör, vialer och reagensglas.

E 106 Tillbehör
E 106Tillbehör

för optimal placering av vidhalsade glas, mätcylindrar etc.

E 106/1 Tillbehör
E 106/1Tillbehör

för optimal placering av vidhalsade glas, mätcylindrar etc.

E 106/2 Tillbehör
E 106/2Tillbehör

för optimal placering av vidhalsade glas, mätcylindrar etc.

E 109 Tillbehör
E 109Tillbehör

för optimal placering av glasbägare upp till 250 ml.

E 110 Tillbehör
E 110Tillbehör

för optimal placering av glasbägare från 250 till 600 ml.

E 111 Tillbehör
E 111Tillbehör

för optimal placering av glasbägare från 600 till 1000 ml.

E 134 Tillbehör
E 134Tillbehör

för optimal placering av 210 objektbärare.

E 144 Tillbehör
E 144Tillbehör

för optimal placering av upp till 18 glasbägare.

E 149 Tillbehör
E 149Tillbehör

för optimal placering av 80 reagensglas, 16 x 105 mm.

E 329 Insats
E 329Insats

för optimal placering av smalhalsade glas.

E 336 Spolhylsa
E 336Spolhylsa

för optimal placering av pipetter/MIC-instrument i injektorvagn.

E 340 Insats
E 340Insats

för optimal placering av smalhalsade glas.

E 350 Insats
E 350Insats

för optimal placering av smalhalsade glas.

E 351 Injektordysa
E 351Injektordysa

för optimal rengöring av diskgodset. Storlek 4 x 160 mm.

E 352 Injektordysa
E 352Injektordysa

för optimal rengöring av diskgodset.

E 353 Spärr
E 353Spärr

höjdjusterbar, för optimal placering av laboratorieglas på dysan.

E 354 Spärr
E 354Spärr

höjdjusterbar, för optimal placering av laboratorieglas på dysan.

E 355 Insats
E 355Insats

för optimal placering av smalhalsade glas.

E 362 Blindskruv
E 362Blindskruv

för förslutning av skruvförband på insats för genomspolning.

E 380 Insats
E 380Insats

för optimal placering av smalhalsade glas.

E 385 Insats
E 385Insats

för optimal placering av smalhalsade glas.

E 406 Insats
E 406Insats

för optimal placering av upp till 116 pipetter.

E 408 Insats
E 408Insats

för optimal placering av upp till 96 pipetter.

E 414 Insats
E 414Insats

för optimal placering av smalhalsade glas.

A 13 Täcknät
A 13Täcknät

för fixering av ömtåligt diskgods.

ID 90 Injektordysa
ID 90Injektordysa

med plaststöd, Ø 3, längd 90 mm.

ID 110 Injektordysa
ID 110Injektordysa

med plaststöd, Ø 3, längd 110 mm.

ID 140 Injektordysa
ID 140Injektordysa

med plaststöd, Ø 4, längd 140 mm.

ID 160 Injektordysa
ID 160Injektordysa

med plaststöd, Ø 4, längd 160 mm.

ID 180 Injektordysa
ID 180Injektordysa

med plaststöd, Ø 4, längd 180 mm.

ID 200 Injektordysa
ID 200Injektordysa

med plaststöd, Ø 6, längd 200 mm.

ID 220 Injektordysa
ID 220Injektordysa

med plaststöd, Ø 6, längd 220 mm.

ID 240 Injektordysa
ID 240Injektordysa

med plaststöd, Ø 6, längd 240 mm.

E 118 Tillbehör
E 118Tillbehör

för optimal placering av petriskålar.

E 136 Tillbehör
E 136Tillbehör

för optimal placering av 56 petriskålar.

E 137 Tillbehör
E 137Tillbehör

för optimal placering av 56 petriskålar.

E 314 Vertikal armatur
E 314Vertikal armatur

för manuell avtappning av avsaltat vatten.

E 315 VE engångshartser
E 315VE engångshartser

för regeneration av patroner för fullständig avsaltning.

E 316 Fat av plast
E 316Fat av plast

för omfyllning av engångshartser.

E 402 Tillbehör
E 402Tillbehör

för optimal placering av upp till 44 urglas.

E 403 Tillbehör
E 403Tillbehör

för optimal placering av upp till 105 urglas.

A 2 Täcknät
A 2Täcknät

för fixering av ömtåligt diskgods.

A 3 Täcknät
A 3Täcknät

för täckning av diskgods i korgar.

AK 12 Tillbehör
AK 12Tillbehör

för placering av diverse utrustning.

O 187 Överkorg
O 187Överkorg

för optimal placering av smalhalsade glas.

MT transportvagnar
MTtransportvagnar

för i- och urlastning av diskdesinfektorer.

A 14 Täcknät
A 14Täcknät

för fixering av ömtåligt diskgods.

E 940 Insats
E 940Insats

för optimal placering av smalhalsade glas på 2 plan.

E 941 Insats
E 941Insats

för placering av moduler på 2 plan.

SBW/2 Sockel
SBW/2Sockel

inklusive sockeltråg och öppningar för anslutningsinstallationer för
G 7825/26.

E 500 Tillbehör
E 500Tillbehör

för optimal placering av 8 lödramar.

E 747 Tillbehör
E 747Tillbehör

för optimal placering av t.ex. centrifugeringsrör, vialer och reagensglas.

E 743 Tillbehör
E 743Tillbehör

för optimal placering av smalhalsade glas 100-500 ml.

E 744 Tillbehör
E 744Tillbehör

för optimal placering av smalhalsade glas 500-1000 ml.

E 746 Tillbehör
E 746Tillbehör

för optimal placering av upp till 23 pipetter.

A 5 Hällskydd
A 5Hällskydd

för optimal fixering av ömtåligt diskgods.

E 752 Tillbehör
E 752Tillbehör

för optimal placering av smalhalsade glas 100-1000 ml.

E 470 Injektordysa
E 470Injektordysa

för användning i injektorvagn, Ø 2,5 x 90 mm.

E 755 Tillbehör
E 755Tillbehör

för optimal placering av smalhalsade glas 25-100 ml.

ML/2 Magnetlist
ML/2Magnetlist

för automatisk avkänning av insats samt spolarmsövervakning.

DE-CS7-78 Maskinlock
DE-CS7-78Maskinlock

för övre täckning av maskinen, 70 cm djupt, 90 cm brett.

A 19 Täcknät
A 19Täcknät

för fixering av ömtåligt diskgods.

E 969 Tillbehör
E 969Tillbehör

för placering av diverse utrustning.

E 757 Insats
E 757Insats

för optimal placering av laboratorieglas med stor volym.

E 957 Insats
E 957Insats

för optimal placering av upp till 12 laboratorieglas med stor volym.

E 965 Tillbehör
E 965Tillbehör

för optimal placering av glasbägare 250 - 600 ml.

E 963 Tillbehör
E 963Tillbehör

för optimal placering av glasbägare upp till 250 ml.

E 742 Tillbehör
E 742Tillbehör

för optimal placering av diverse diskgods.

E 960/1 Insats
E 960/1Insats

för optimal placering av vidhalsade Erlenmeyerkolvar.

E 741/1 Insats
E 741/1Insats

för optimal placering av moduler på 1-4 plan.

APH 530 Anslutningskabel
APH 530Anslutningskabel

för en avbrottsfri anslutning till skrivaren.

A 7/1 Täckplåt
A 7/1Täckplåt

för skonsam rengöring av ömtåligt diskgods, genom att spolstrålen bryts.

A 9/1 Täckplåt
A 9/1Täckplåt

för skonsam rengöring av ömtåligt diskgods, genom att spolstrålen bryts.

E 745/1 Tillbehör
E 745/1Tillbehör

för optimal placering av upp till 104 pipetter.

MF/3 transportvagnar
MF/3transportvagnar

för i- och urlastning av diskdesinfektorer.

U 175/1 Underkorg
U 175/1Underkorg

för optimal placering av smalhalsade glas.

U 184/1 Underkorg
U 184/1Underkorg

för optimal placering av centrifugrör, vialer och reagensglas.

U 874/1 Underkorg
U 874/1Underkorg

för optimal placering av diverse moduler och korgar.

E 319/3 Bottensil
E 319/3Bottensil

för optimalt skydd mot förorening genom etiketter eller glassplitter.

E 494 Tillbehör
E 494Tillbehör

för lös placering av 5 mikrotiterbrickor.

A 11/1 Tillbehör
A 11/1Tillbehör

för skonsam rengöring av ömtåligt diskgods, genom att spolstrålen bryts.

A 12/1 Tillbehör
A 12/1Tillbehör

för skonsam rengöring av ömtåligt diskgods, genom att spolstrålen bryts.

E 404/1 Insats
E 404/1Insats

för optimal placering av upp till 38 pipetter.

E 405/1 Insats
E 405/1Insats

för optimal placering av upp till 38 pipetter, anslutning för varmluftstorkning.

MAV 27/28 Påbyggnadsskåp
MAV 27/28Påbyggnadsskåp

för inklädnad av ångkondensator inkl. servicelucka, för PG 8527/28.

ALWD MAVL 27/28 Täckplåt
ALWD MAVL 27/28Täckplåt

för övre täckning av påbyggnadsskåp för maskinerna PG 8527 och PG 8528

SBW 27/28 Sockel
SBW 27/28Sockel

inklusive sockeltråg och öppningar för anslutningsinstallationer för
PG 8527/28.

PrinterProtokollskrivare

för processdokumentation, integrerad

E 103/1 Tillbehör
E 103/1Tillbehör

för optimal placering av reagensglas upp till 12 x 75 mm.

E 104/1 Tillbehör
E 104/1Tillbehör

för optimal placering av reagensglas upp till 12 x 105 mm.

E 105/1 Tillbehör
E 105/1Tillbehör

för optimal placering av reagensglas upp till 12 x 165 mm.

E 139/1 Tillbehör
E 139/1Tillbehör

för optimal placering av reagensglas upp till 12 x 200 mm.

DOS K 60 Doseringsmodul för 5-10 liters-behållare
DOS K 60Doseringsmodul för 5-10 liters-behållare

indikering av tomt doseringsfack för automatisk dosering av flytande medier.

PG 8597 Aqua-Soft-system
PG 8597Aqua-Soft-system

Regenerativ avhärdare, för kontinuerlig avtappning av mjukt vatten upp till 40° dH.

O 188/2 Överkorg
O 188/2Överkorg

för optimal placering av diverse tillbehör.

O 190/2 Överkorg
O 190/2Överkorg

för optimal placering av diverse tillbehör.

MF 27/28-1 Transportvagn
MF 27/28-1Transportvagn

för i- och urlastning av diskdesinfektorer.

E 942/3 Tillbehör
E 942/3Tillbehör

för optimal placering av upp till 116 pipetter.

E 947/2 Tillbehör
E 947/2Tillbehör

för preparering av t.ex. 88 centrifugeringsrör, vialer eller reagensglas.

E 900-4/2 Insats
E 900-4/2Insats

för optimal rengöring av instrument på 4 plan.

E 900-5/2 Insats
E 900-5/2Insats

för optimal rengöring av instrument på 5 plan.

E 975/2 Insats
E 975/2Insats

för optimal rengöring av instrument på 2 plan.

APH 302 Anslutningskabel typ 2
APH 302Anslutningskabel typ 2

för anslutning av en maskin med seriellt gränssnitt till en dator.

APH 301 Anslutningskabel typ 1
APH 301Anslutningskabel typ 1

för anslutning av en maskin med seriellt gränssnitt till en dator.

APH 303 Förlängningskabel
APH 303Förlängningskabel

3 m, för förlängning av anslutningskabel typ 1 och 2.

APH 304 Förlängningskabel
APH 304Förlängningskabel

5 m, för förlängning av anslutningskabel typ 1 och 2.

APH 305 Förlängningskabel
APH 305Förlängningskabel

10 m, för förlängning av anslutningskabel typ 1 och 2.

APH 406 Nätverkskabel
APH 406Nätverkskabel

för nätverksanslutning, längd 3 m (typ 6).

APH 407 Nätverkskabel
APH 407Nätverkskabel

för nätverksanslutning, längd 5 m (typ 7).

APH 408 Crossover-nätverkskabel
APH 408Crossover-nätverkskabel

för direktanslutning till dator, längd 3 m (typ 8).

APH 409 Crossover-nätverkskabel
APH 409Crossover-nätverkskabel

för direktanslutning till dator, längd 5 m (typ 9).

APH 590 Bläckpatron
APH 590Bläckpatron

för protokollskrivare PRT 100.

APH 591 Pappersrulle
APH 591Pappersrulle

för protokollskrivare APH 500 PRT100 och APH 510 PRT110.

E 900-6 Insats
E 900-6Insats

för optimal rengöring av instrument på 6 plan.

APH 190 Vägghållare
APH 190Vägghållare

för Segosoft-moduler.

APH 531 Adapter
APH 531Adapter

för anslutning av Mieles skrivarkabel till maskinen.

APH 100 Segosoft Serial Industrial Converter
APH 100Segosoft Serial Industrial Converter

för seriell koppling av 2 maskiner till en dators/laptops USB-port.

APH 110 NET500 Segosoft nätverkskonverterare
APH 110 NET500Segosoft nätverkskonverterare

för anslutning av maskiner med seriellt gränssnitt till ett nätverk.

VE P 2000 Patron för fullständig avsaltning
VE P 2000Patron för fullständig avsaltning

för optimal vattenbehandling.

VE P 2800 Patron för fullständig avsaltning
VE P 2800Patron för fullständig avsaltning

för optimal vattenbehandling.

LP 2800 Patron för avsaltning, tom
LP 2800Patron för avsaltning, tom

för manuell påfyllning av engångshartser.

A 100 Överkorg
A 100Överkorg

för optimal placering av injektormoduler eller tillbehör.

A 101 Överkorg
A 101Överkorg

höjdjusterbar, för optimal placering av tillbehör och diskgods.

A 102 Överkorg
A 102Överkorg

höjdjusterbar, för optimal placering av tillbehör och diskgods.

A 103 Överkorg
A 103Överkorg

för optimal placering av tillbehör och diskgods.

A 150 Underkorg
A 150Underkorg

för optimal placering av injektormoduler eller tillbehör.

A 151 Underkorg
A 151Underkorg

för placering av på marknaden vanliga DIN-korgar samt diverse tillbehör.

A 200 Insats
A 200Insats

för optimal placering av 38 pipetter.

A 202 Insats
A 202Insats

för optimal placering av 4 DIN-korgar.

A 303 Tillbehör
A 303Tillbehör

för optimal placering av upp till 98 pipetter.

A 304 Tillbehör
A 304Tillbehör

för optimal placering av upp till 98 små rör.

A 802 Spoldysa
A 802Spoldysa

för optimal rengöring av doseringsfacket.

DOS K 85 NER Doseringsmodul för 5 liters-behållare
DOS K 85 NERDoseringsmodul för 5 liters-behållare

indikering av tomt doseringsfack för automatisk dosering av flytande medier.

APS 101 Sego Segosoft Miele Edition (extra licens)
APS 101 SegoSegosoft Miele Edition (extra licens)

för anslutning av en andra eller ytterligare maskin.

UG 70-60/80 Sockel med lucka 
UG 70-60/80Sockel med lucka 

för ergonomisk i- och urplockning av diskmaskinen – höjd 70 cm.

PG 8596 Doseringsskåp
PG 8596Doseringsskåp

För placering av rengöringsmedel och doseringsmoduler

UG 30-60/60-85 Stängd sockel
UG 30-60/60-85Stängd sockel

för höjning av maskinen, 60 cm djupt, 60 cm brett.

UG 30-90/60-85 Stängd sockel
UG 30-90/60-85Stängd sockel

för höjning av maskinen inkl. sidoskåp, 60 cm djupt, 90 cm brett.

DE-CS6-85 Maskinlock
DE-CS6-85Maskinlock

för övre täckning av maskinen inkl. sidoskåp, 60 cm djupt, 90 cm brett.

UBS 1 Ombyggnadssats
UBS 1Ombyggnadssats

för användning av utvalda lastbärare från serie G 78 i serie PG 85.

UBS 2 Ombyggnadssats
UBS 2Ombyggnadssats

för användning av utvalda vagnar i modellserien G 78 i modellserie PG 85.

UBS 3 Ombyggnadssats
UBS 3Ombyggnadssats

för användning av utvalda överkorgar från serie G 78 i serie PG 85.

UG 30-90/70-85 Stängd sockel
UG 30-90/70-85Stängd sockel

för höjning av maskinen, 70 cm djupt, 90 cm brett.

DE-CS7-85 Maskinlock
DE-CS7-85Maskinlock

för övre täckning av maskinen, 70 cm djupt, 90 cm brett.

UGT 44-60/85 Sockel, stängd, med lucka
UGT 44-60/85Sockel, stängd, med lucka

för ergonomisk i- och urplockning av maskinen.

UGT F10 Maskinfötter
UGT F10Maskinfötter

för sockeln UGT 44-60/85.

DTD 2 Uppsamlingskärl 
DTD 2Uppsamlingskärl 

för säker placering av behållare för kemikalier. 

TC 900 Påbyggnadsskåp
TC 900Påbyggnadsskåp

för 900 mm breda maskiner utan ångkondensator eller torkaggregat. 

TC 1150 Påbyggnadsskåp
TC 1150Påbyggnadsskåp

för 1150 mm breda maskiner utan ångkondensator eller torkaggregat.

DS 5 Membrandoseringspump 
DS 5Membrandoseringspump 

för 5-litersdunkar, för dosering av flytande medel. 

DS 10 Membrandoseringspump 
DS 10Membrandoseringspump 

för 10-litersdunkar, för dosering av flytande medel. 

CM/1 ConductivityMeter
CM/1ConductivityMeter

för mätning av konduktiviteten och visning av tidpunkt för patronbyte.

SC Ångkondensator 
SCÅngkondensator 

för optimal avfuktning och kylning av frånluft. 

PR Protokollskrivare för inbyggnad 
PRProtokollskrivare för inbyggnad 

för utskrift av processprotokoll. 

DP Avloppspump 
DPAvloppspump 

för justering av en maskin med avloppsventil på avloppspump.

FP 900 Sockel
FP 900Sockel

inklusive kärl i botten och hål för avloppsinstallation. 

RP 900 Sockel, kan rullas
RP 900Sockel, kan rullas

för 900 m breda maskiner, inkl. kärl i botten utan hål för golvbrunn. 

RP 1150 Sockel, kan rullas
RP 1150Sockel, kan rullas

för 1150 m breda maskiner, inkl. kärl i botten utan hål för golvbrunn. 

A 500 Insats
A 500Insats

med 1 nivå för rengöring av laboratorieglas och laboratorieutensilier.

A 501 Insats
A 501Insats

med 4 nivåer för rengöring av laboratorieglas och laboratorieutensilier.

A 503 Insats
A 503Insats

utan nivåer, för rengöring av laboratorieglas och laboratorieutensilier.

A 601 Tillbehör
A 601Tillbehör

för att lägga till en extra nivå i vagnen A 501.

A 603 Modul
A 603Modul

för utökning av vagnen A 500 med 2 nivåer.

A 606 Tillbehör
A 606Tillbehör

för användning av t.ex. laboratorieglasinsatser i den övre nivån av vagnen A 503

A 505 Insats
A 505Insats

med 3 nivåer för rengöring av laboratorieglas och laboratorieutensilier.

A 605 Tillbehör
A 605Tillbehör

för optimal rengöring av små rör, injektionsflaskor, provrör osv.

A 612 Tillbehör
A 612Tillbehör

för optimal rengöring av laboratorieglas med stor volym.

A 613 Tillbehör
A 613Tillbehör

för optimal rengöring av voll- och mätpipetter.

A 620 Tillbehör
A 620Tillbehör

för optimal rengöring av laboratorieglas, med 10 injektorplatser.

A 621 Tillbehör
A 621Tillbehör

för optimal rengöring av laboratorieglas, med 20 injektorplatser.

A 622 Tillbehör
A 622Tillbehör

för optimal rengöring av laboratorieglas, med 36 injektorplatser.

A 506 Insats
A 506Insats

med 4 nivåer för rengöring av laboratorieglas och laboratorieutensilier.

A 846 Injektordysa
A 846Injektordysa

med stöd för rengöring av labbflaskor och rundkolvar.

A 847 Injektordysa
A 847Injektordysa

med stöd för rengöring av e-kolvar.

A 848 Injektordysa
A 848Injektordysa

med stöd för rengöring av mätkolvar.

A 306/1 Tillbehör
A 306/1Tillbehör

för optimal placering av laboratorieglas med stor volym. 

A 838 Nyckelsats
A 838Nyckelsats

för inställning av korghöjder och montering/demontering av injektordysor.

A 312 Tillbehör
A 312Tillbehör

för rengöring av viskosimetrar.

A 313 Tillbehör
A 313Tillbehör

för rengöring av laboratorieglas med stor volym.

A 840 Injektordysa
A 840Injektordysa

med plaststöd, dysdiameter 6, längd 130 mm, 1 stycken. 

A 841 Injektordysa
A 841Injektordysa

med plaststöd, dysdiameter 6, längd 210 mm, 1 stycken

A 842 Injektordysa
A 842Injektordysa

med plaststöd, dysdiameter 4, längd 90 mm, 1 stycken 

A 843 Injektordysa
A 843Injektordysa

med plaststöd, dysdiameter 4, längd 185 mm, 1 stycken

A 844 Injektordysa
A 844Injektordysa

med plaststöd, dysdiameter 2,5, längd 80 mm, 1 stycken.

A 845 Injektordysa
A 845Injektordysa

med plaststöd, dysdiameter 2,5, längd 125 mm, 1 stycken.

A 300/2 Tillbehör
A 300/2Tillbehör

för optimal placering av laboratorieglas – kan utrustas med 8 dysor.

A 301/4 Tillbehör
A 301/4Tillbehör

för optimal placering av laboratorieglas – kan utrustas med 18 dysor. 

A 302/2 Tillbehör
A 302/2Tillbehör

för optimal placering av laboratorieglas – kan utrustas med 32 dysor.

A 860 Hållargaller 
A 860Hållargaller 

för injektormodul A 300/2 och A 300/3

A 861 Hållargaller 
A 861Hållargaller 

för injektormodul A 301/4 och A 301/5

A 862 Hållargaller 
A 862Hållargaller 

för injektormodul A 302/2 och A 302/3

APLW 000 Insats
APLW 000Insats

för optimal placering av laboratorieglas på övre planen.

APLW 001 Insats
APLW 001Insats

för optimal placering av laboratorieglas på det understa planet.

APLW 002 Insats
APLW 002Insats

för optimal placering av laboratorieglas med stor volym, 5 och 10 l.

APLW 003 Insats
APLW 003Insats

för optimal placering av laboratorieglas med stor volym, upp till 20 l.

APLW 004 Insats
APLW 004Insats

för optimal placering av laboratorieglas med stor volym, upp till 50 l.

APLW 005 Insats
APLW 005Insats

för optimal placering av upp till 56 pipetter.

APLW 006 Insats
APLW 006Insats

för optimal placering av upp till 121 pipetter.

APLW 007 Insats
APLW 007Insats

för optimal placering av 2 pipettkassetter.

APLW 008 Insats
APLW 008Insats

för optimal placering av 3 pipettkassetter.

APLW 009 Insats
APLW 009Insats

för optimal placering av 2 pipettkassetter.

APLW 010 Överkorg
APLW 010Överkorg

med 156 lediga injektorplatser för dysor Ø 2,5 mm.

APLW 011 Överkorg
APLW 011Överkorg

med 110 lediga injektorplatser för dysor Ø 2,5 mm.

APLW 012 Överkorg
APLW 012Överkorg

med 84 lediga injektorplatser för dysor Ø 2,5 mm.

APLW 013 Överkorg
APLW 013Överkorg

med 42 lediga injektorplatser för dysor.

APLW 013/1 Överkorg
APLW 013/1Överkorg

försedd med 42 injektordysor APLW 051

APLW 013/2 Överkorg
APLW 013/2Överkorg

försedd med 32 injektordysor APLW 051 och 10 injektordysor APLW 055

APLW 014 Överkorg
APLW 014Överkorg

med 20 lediga injektorplatser.

APLW 014/1 Överkorg
APLW 014/1Överkorg

försedd med injektordysor APLW 055

APLW 015 Överkorg
APLW 015Överkorg

med 16 lediga injektorplatser.

APLW 016 Överkorg
APLW 016Överkorg

med 27 lediga injektorplatser.

APLW 017 Överkorg
APLW 017Överkorg

med 121 lediga injektorplatser.

APLW 018 Överkorg
APLW 018Överkorg

med 121 + 24 lediga injektorplatser.

APLW 018/1 Överkorg
APLW 018/1Överkorg

försedd med 121 injektordysor APLW 048 och 24 injektordysor APLW 051 .

APLW 019 Överkorg
APLW 019Överkorg

med 121 lediga injektorplatser för dysor Ø 2,5 mm.

APLW 019/1 Överkorg
APLW 019/1Överkorg

försedd med 121 injektordysor APLW 047.

APLW 020 Underkorg
APLW 020Underkorg

med 121 lediga injektorplatser för dysor Ø 2,5 mm.

APLW 020/1 Underkorg
APLW 020/1Underkorg

försedd med 121 injektordysor APLW 047.

APLW 021 Underkorg
APLW 021Underkorg

med 110 lediga injektorplatser för dysor Ø 2,5 mm.

APLW 022 Underkorg
APLW 022Underkorg

med 70 lediga injektorplatser för dysor Ø 2,5 mm.

APLW 023 Underkorg
APLW 023Underkorg

med 56 lediga injektorplatser för dysor Ø 2,5 mm.

APLW 024 Underkorg
APLW 024Underkorg

med 42 lediga injektorplatser för dysor.

APLW 024/1 Underkorg
APLW 024/1Underkorg

försedd med 42 injektordysor APLW 052.

APLW 024/2 Underkorg
APLW 024/2Underkorg

försedd med 32 injektordysor APLW 051 och 10 injektordysor APLW 055 .

APLW 024/3 Underkorg
APLW 024/3Underkorg

försedd med 30 injektordysor APLW 066 och 12 injektordysor APLW 067.

APLW 025 Underkorg
APLW 025Underkorg

med 24 lediga injektorplatser för dysor.

APLW 025/1 Underkorg
APLW 025/1Underkorg

försedd med 12 injektordysor APLW 056 och 12 injektordysor APLW 052.

APLW 026 Underkorg
APLW 026Underkorg

med 20 lediga injektorplatser för dysor.

APLW 026/1 Underkorg
APLW 026/1Underkorg

försedd med 20 injektordysor APLW 056.

APLW 027 Underkorg
APLW 027Underkorg

med 16 lediga injektorplatser för dysor.

APLW 028 Underkorg
APLW 028Underkorg

med 27 lediga injektorplatser för dysor.

APLW 029 Underkorg
APLW 029Underkorg

med 27 lediga injektorplatser för dysor.

APLW 030 Underkorg
APLW 030Underkorg

med 12 lediga injektorplatser för dysor.

APLW 030/1 Underkorg
APLW 030/1Underkorg

försedd med 6 injektordysor APLW 067 och 6 injektordysor APLW 066 .

APLW 031 Underkorg
APLW 031Underkorg

med 9 lediga injektorplatser för dysor.

APLW 032 Underkorg
APLW 032Underkorg

med 121 + 24 lediga injektorplatser för dysor.

APLW 032/1 Underkorg
APLW 032/1Underkorg

försedd med 121 injektordysor APLW 048 och 24 injektordysor APLW 056.

APLW 033 Hållargaller
APLW 033Hållargaller

för att skapa en jämn yta.

APLW 034 Hällskydd
APLW 034Hällskydd

Höjd 250 mm, för fixering av ömtålig disk.

APLW 035 Hällskydd
APLW 035Hällskydd

Höjd 175 mm, för fixering av ömtålig disk.

APLW 036 Hällskydd
APLW 036Hällskydd

Höjd 45 mm, för fixering av ömtålig disk.

APLW 037 Skyddsgaller
APLW 037Skyddsgaller

höjdjusterbar, för fixering av ömtålig disk

APLW 038 Tillbehör
APLW 038Tillbehör

för optimal placering av vidhalsade Erlenmeyerkolvar och mätcylindrar.

APLW 039 Tillbehör
APLW 039Tillbehör

för optimal placering av petriskålar.

APLW 040 Tillbehör
APLW 040Tillbehör

för optimal placering av provrör, höjd 100 mm.

APLW 041 Tillbehör
APLW 041Tillbehör

för optimal placering av provrör, höjd 130 mm.

APLW 042 Tillbehör
APLW 042Tillbehör

för optimal placering av provrör, höjd 200 mm.

APLW 043 Täcknät
APLW 043Täcknät

för insats APLW 040–042

APLW 044 Delningsnät
APLW 044Delningsnät

för delning av grundytan i APLW 042.

APLW 045 Injektordysa
APLW 045Injektordysa

med plaststöd, konformat, Ø 2,5, längd 80 mm.

APLW 046 Injektordysa
APLW 046Injektordysa

med plaststöd, konformat och fjäderhållare, Ø 2,5, längd 80 mm.

APLW 047 Injektordysa
APLW 047Injektordysa

med plaststöd, konformat, Ø 2,5, längd 50 mm.

APLW 048 Injektordysa
APLW 048Injektordysa

med plaststöd, stjärnformat, Ø 2,5, längd 80 mm.

APLW 049 Injektordysa
APLW 049Injektordysa

med plaststöd, stjärnformat, Ø 2,5, längd 155 mm.

APLW 050 Injektordysa
APLW 050Injektordysa

med plaststöd, stjärnformat, Ø 4, längd 75 mm.

APLW 051 Injektordysa
APLW 051Injektordysa

med plaststöd, stjärnformat med spärr, Ø 4, längd 110 mm.

APLW 052 Injektordysa
APLW 052Injektordysa

med plaststöd, stjärnformat med spärr, Ø 4, längd 175 mm.

APLW 053 Injektordysa
APLW 053Injektordysa

med plaststöd, stjärnformat, Ø 6, längd 115 mm.

APLW 054 Injektordysa
APLW 054Injektordysa

med plaststöd, stjärnformat med spärr, Ø 6, längd 135 mm.

APLW 055 Injektordysa
APLW 055Injektordysa

med plaststöd, stjärnformat med spärr, Ø 6, längd 175 mm.

APLW 056 Injektordysa
APLW 056Injektordysa

med plaststöd, stjärnformat med spärr, Ø 6, längd 225 mm.

APLW 057 Injektordysa
APLW 057Injektordysa

med plaststöd, stjärnformat med spärr, Ø 6, längd 275 mm.

APLW 058 Injektordysa
APLW 058Injektordysa

med plaststöd och tvättfixering, Ø 6, längd 135 mm.

APLW 059 Injektordysa
APLW 059Injektordysa

med plaststöd och tvättfixering med spärr, Ø 6, längd 225 mm.

APLW 060 Injektordysa
APLW 060Injektordysa

med plaststöd och tvättfixering med spärr, Ø 6, längd 275 mm.

APLW 061 Injektordysa
APLW 061Injektordysa

med plaststöd och flaskhalsställ, stjärnformat, Ø 6, längd 115 mm.

APLW 062 Injektordysa
APLW 062Injektordysa

med plaststöd och flaskhalsställ, stjärnformat, Ø 6, längd 135 mm.

APLW 063 Injektordysa
APLW 063Injektordysa

med plaststöd och flaskhalsställ, stjärnformat, Ø 6, längd 175 mm.

APLW 064 Injektordysa
APLW 064Injektordysa

med plaststöd och flaskhalsställ, stjärnformat, Ø 6, längd 225 mm.

APLW 065 Injektordysa
APLW 065Injektordysa

med plaststöd och flaskhalsställ, stjärnformat, Ø 6, längd 275 mm.

APLW 066 Injektordysa
APLW 066Injektordysa

med hållare Ø 6, längd 175 mm.

APLW 067 Injektordysa
APLW 067Injektordysa

med hållare Ø 6, längd 225 mm.

APLW 068 Injektordysa
APLW 068Injektordysa

med hållare Ø 6, längd 275 mm.

APLW 069 Injektordysa
APLW 069Injektordysa

med stöd av rostfritt stål, Ø 8, längd 255 mm.

APLW 070 Injektordysa
APLW 070Injektordysa

med stöd av rostfritt stål, Ø 8, längd 320 mm.

APLW 071 Injektordysa
APLW 071Injektordysa

med hållare för mätcylindrar Ø till 105 mm och injektordysor Ø 8, längd 320 mm.

APLW 072 Blindskruv
APLW 072Blindskruv

för tillslutning av injektorplatser på lastbärare.

APLW 074 Stöd
APLW 074Stöd

konformad  Ø 15 mm, för injektordysor Ø 2,5 mm.

APLW 082 Tvättfixering
APLW 082Tvättfixering

för injektordysa, höjd 200 mm.

APLW 083 Tvättfixering
APLW 083Tvättfixering

för injektordysa, höjd 130 mm.

APLW 085 Flaskhalsställ
APLW 085Flaskhalsställ

Ø 33 mm, för injektordysor Ø 6 mm.

APLW 086 Flaskhalsställ
APLW 086Flaskhalsställ

Ø 45 mm, för injektordysor Ø 6 mm.

APLW 087 Stöd
APLW 087Stöd

av rostfritt stål, stjärnformad Ø 87 mm, för injektordysor Ø 8 mm

APLW 088 Ställ
APLW 088Ställ

för mätcylindrar med upp till Ø 105 mm och injektordysor Ø 8.

APLW 089 Adapter
APLW 089Adapter

för injektormunstycken.

APLW 090 Hållare
APLW 090Hållare

för pipetter med max. 14 mm och min. 4 mm i diameter.

APLW 091 Hållare
APLW 091Hållare

för injektordysor Ø 2,5 mm.

APLW 092 Blindproppar
APLW 092Blindproppar

för tillslutning av öppningar som inte används på insatser.

APLW 093 Spolhylsa
APLW 093Spolhylsa

med lock för pipetter med max. Ø 11 mm

A 840/1 Injektordysa
A 840/1Injektordysa

med plaststöd, dysdiameter 6, längd 130 mm, 5 stycken.

A 841/1 Injektordysa
A 841/1Injektordysa

med plaststöd, dysdiameter 6, längd 210 mm, 5 stycken 

A 841/2 Injektordysa
A 841/2Injektordysa

med plaststöd, dysdiameter 6, längd 210 mm, 10 stycken 

A 841/3 Injektordysa
A 841/3Injektordysa

med plaststöd, dysdiameter 6, längd 210 mm, 20 stycken

A 840/2 Injektordysa
A 840/2Injektordysa

med plaststöd, dysdiameter 6, längd 130 mm, 10 stycken.

A 840/3 Injektordysa
A 840/3Injektordysa

med plaststöd, dysdiameter 6, längd 130 mm, 20 stycken.

A 842/1 Injektordysa
A 842/1Injektordysa

med plaststöd, dysdiameter 4, längd 90 mm, 5 stycken 

A 842/2 Injektordysa
A 842/2Injektordysa

med plaststöd, dysdiameter 4, längd 90 mm, 10 stycken

A 842/3 Injektordysa
A 842/3Injektordysa

med plaststöd, dysdiameter 4, längd 90 mm, 20 stycken

A 843/1 Injektordysa
A 843/1Injektordysa

med plaststöd, dysdiameter 4, längd 185 mm, 5 stycken

A 843/2 Injektordysa
A 843/2Injektordysa

med plaststöd, dysdiameter 4, längd 185 mm, 10 stycken

A 843/3 Injektordysa
A 843/3Injektordysa

med plaststöd, dysdiameter 4, längd 185 mm, 20 stycken

A 844/1 Injektordysa
A 844/1Injektordysa

med plaststöd, dysdiameter 2,5, längd 80 mm, 5 stycken.

A 844/2 Injektordysa
A 844/2Injektordysa

med plaststöd, dysdiameter 2,5, längd 80 mm, 10 stycken. 

A 844/3 Injektordysa
A 844/3Injektordysa

med plaststöd, dysdiameter 2,5, längd 80 mm, 20 stycken.

A 845/1 Injektordysa
A 845/1Injektordysa

med plaststöd, dysdiameter 2,5, längd 125 mm, 5 stycken.

A 845/2 Injektordysa
A 845/2Injektordysa

med plaststöd, dysdiameter 2,5, längd 125 mm, 10 stycken.

A 845/3 Injektordysa
A 845/3Injektordysa

med plaststöd, dysdiameter 2,5, längd 125 mm, 20 stycken. 

A 300/3 Tillbehör
A 300/3Tillbehör

för optimal placering av laboratorieglas – utrustad med 8 dysor. 

A 301/5 Tillbehör
A 301/5Tillbehör

för optimal placering av laboratorieglas – utrustad med 18 dysor.

A 302/3 Tillbehör
A 302/3Tillbehör

för optimal placering av laboratorieglas – utrustad med 32 dysor.

A 14/1 Täcknät
A 14/1Täcknät

för fixering av ömtålig disk.

AK 12/1 Tillbehör
AK 12/1Tillbehör

för placering av diverse utrustning.

TT 86 Transportvagn
TT 86Transportvagn

för att fylla/tömma diskdesinfekorer och laboratoriediskmaskiner. 

A 857 Ombyggnadssats
A 857Ombyggnadssats

för användning av laboratorievagnar för G7827/28 & PG 8527/28 i PG 86xx.

A 850 Hållargaller 
A 850Hållargaller 

för injektormodul A 620.

A 851 Hållargaller 
A 851Hållargaller 

för injektormodul A 621.

E 319/4 Bottensil
E 319/4Bottensil

för optimalt skydd mot smuts från etiketter och glassplitter.

A 12/2 Tillbehör
A 12/2Tillbehör

för skonsam rengöring av ömtålig disk genom att bryta diskstrålen.

A 11/2 Tillbehör
A 11/2Tillbehör

för skonsam rengöring av ömtålig disk genom att bryta diskstrålen.

A 320 Tillbehör
A 320Tillbehör

för skonsam rengöring av ömtålig disk genom att bryta diskstrålen.

A 321 Tillbehör
A 321Tillbehör

för placering av diverse utrustning.

*Miljökonsekvensbeskrivning – alla priser inkl. moms
**alla priser inkl. moms. Leveranskostnader tillkommer
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.