Stöd för produkturval
 Produkttillhörighet
 Insatser/moduler
 Korgar
 Korgutformning
 Tillbehörskategori
Återställ alla filter
Länkar som kan hjälpa dig
0Resultat:   för  
Sortering:
E 130Tillbehör

för optimal placering av 10 brickor.

E 338Tillbehör

för optimal placering av upp till 8 skålformade brickor.

E 363Tillbehör

för optimal placering av GYN- och ÖNH-instrument.

E 379Tillbehör

för placering av diverse instrument.

E 378Tillbehör

för placering av diverse instrument.

E 413Tillbehör

för optimal placering av sugslangar.

E 315VE engångshartser

för regeneration av patroner för fullständig avsaltning.

E 316Fat av plast

för omfyllning av engångshartser.

O 800/1Överkorg

för optimal placering av diverse tillbehör

U 800Underkorg

för optimal placering av diverse korgar och tillbehör.

E 147/1Tillbehör

för optimal placering av 10-12 munsköljningsglas.

AUF 1Hållare

för en optimal rengöring av roterande instrument i överkorg O 177/1.

ADS 1Silikonadapter

för placering av roterande instrument vid användning av AUF 1 eller AUF 2.

ADS 2Silikonadapter

för placering av roterande instrument vid användning av AUF 1 eller AUF 2.

ADS 3Silikonadapter

för placering av roterande instrument vid användning av AUF 1 eller AUF 2.

AUF 2Hållare

för en optimal rengöring av roterande instrument i överkorg O 801/2.

O 801/2Överkorg

för optimal rengöring med 10 dysor och placering av diverse korgar

E 520Tillbehör

för optimal placering av rotkanalsinstrument.

E 523Tillbehör

för optimal placering av 6 trådbrickor.

E 801/1Tillbehör

för optimal placering av 8 munsköljglas.

E 441/1Tillbehör

för optimal placering av mikroinstrument.

FP 20Filterplatta

för preparering av hand- och vinkelstycken vid användning av AUF 1/AUF 2.

APH 530Anslutningskabel

för en avbrottsfri anslutning till skrivaren.

TK/1Testsats

för renhetskontroll av instrument genom mätning av proteinkontamination.

E 430/1Tillbehör

för optimal placering av diverse instrument.

E 522/1Tillbehör

för optimal placering av 9 avtrycksskedar.

DOS K 60Doseringsmodul för 5-10 liters-behållare

indikering av tomt doseringsfack för automatisk dosering av flytande medier.

E 521/2Tillbehör

för optimal placering av 7 extraktions-, käkortopediska eller tekniska tänger.

E 491Tillbehör

för optimal placering av roterande instrument.

APH 550 SegoSegolabel Miele Edition: Startkit

för skapande av etiketter för sterilgods.

APH 302Anslutningskabel typ 2

för anslutning av en maskin med seriellt gränssnitt till en dator.

APH 301Anslutningskabel typ 1

för anslutning av en maskin med seriellt gränssnitt till en dator.

APH 303Förlängningskabel

3 m, för förlängning av anslutningskabel typ 1 och 2.

APH 304Förlängningskabel

5 m, för förlängning av anslutningskabel typ 1 och 2.

APH 305Förlängningskabel

10 m, för förlängning av anslutningskabel typ 1 och 2.

APH 406Nätverkskabel

för nätverksanslutning, längd 3 m (typ 6).

APH 407Nätverkskabel

för nätverksanslutning, längd 5 m (typ 7).

APH 408Crossover-nätverkskabel

för direktanslutning till dator, längd 3 m (typ 8).

APH 409Crossover-nätverkskabel

för direktanslutning till dator, längd 5 m (typ 9).

APH 595Färgöverföringsband

för användning i Segolabel-skrivare PRT 200.

APH 596Etiketter

för användning med Segolabel-skrivare APH 550 Sego (PRT 200).

E 198Tillbehör

för optimal placering av upp till 6 trådkorgar och rondskålar.

E 197Tillbehör

för optimal placering av diverse instrument.

E 337/1Tillbehör

för optimal placering av stående instrument.

E 802/1Tillbehör

för optimal placering av diverse upprättstående instrument.

E 807Tillbehör

för optimal placering av 3 trådkorgar eller rondskålar.

APH 330Adapter Gender Changer

för anslutning av två likpoliga, seriella anslutningar.

APH 590Bläckpatron

för protokollskrivare PRT 100.

APH 591Pappersrulle

för protokollskrivare APH 500 PRT100 och APH 510 PRT110.

E 339/1Tillbehör

för optimal placering av upp till 12 brickbottnar eller brickor.

APH 332Adapterkabel

för koppling till W&H Lisa 317, 322, 517, 522.

APH 333Adapterkabel

för koppling till W&H Lisa MB17, MB22, Madrimed.

APH 331Anslutningskabel

för anslutning av Melag Vacuklav 24, 31 och Autoclav 25.

APH 190Vägghållare

för Segosoft-moduler.

APH 531Adapter

för anslutning av Mieles skrivarkabel till maskinen.

APH 100Segosoft Serial Industrial Converter

för seriell koppling av 2 maskiner till en dators/laptops USB-port.

APH 110 NET500Segosoft nätverkskonverterare

för anslutning av maskiner med seriellt gränssnitt till ett nätverk.

VE P 2000Patron för fullständig avsaltning

för optimal vattenbehandling.

VE P 2800Patron för fullständig avsaltning

för optimal vattenbehandling.

LP 2800Patron för avsaltning, tom

för manuell påfyllning av engångshartser.

A 102Överkorg

höjdjusterbar, för optimal placering av tillbehör och diskgods.

A 151Underkorg

för placering av på marknaden vanliga DIN-korgar samt diverse tillbehör.

A 801Adapter

för användning av AUF 1 och AUF 2 i kombination med A 105/1.

A 803Hållare

för optimal placering av roterande instrument.

XKM 3000 L MedKommunikationsmodul

med Ethernet-gränssnitt för interation i ett nätverk.

ZS 150-1Helix-test

för optimal processkontroll av den lilla autoklaven.

A 800Filterrör

för säker och ekonomisk rengöring av ihåliga instrument.

A 804Rengöringsborste

för optimal rengöring av filterrör A 800.

DOS K 85 NERDoseringsmodul för 5 liters-behållare

indikering av tomt doseringsfack för automatisk dosering av flytande medier.

APS 101 SegoSegosoft Miele Edition (extra licens)

för anslutning av en andra eller ytterligare maskin.

UG 70-60/80Sockel med lucka 

för ergonomisk i- och urplockning av diskmaskinen – höjd 70 cm.

PG 8596Doseringsskåp

För placering av rengöringsmedel och doseringsmoduler

UG 30-60/60-85Stängd sockel

för höjning av maskinen, 60 cm djupt, 60 cm brett.

UG 30-90/60-85Stängd sockel

för höjning av maskinen inkl. sidoskåp, 60 cm djupt, 90 cm brett.

DE-CS6-85Maskinlock

för övre täckning av maskinen inkl. sidoskåp, 60 cm djupt, 90 cm brett.

APS 102 SegoSegoAssign Plus

för koppling av Segosoft t. mottagningens interna patientadministrationssystem.

UBS 3Ombyggnadssats

för användning av utvalda överkorgar från serie G 78 i serie PG 85.

UGT 44-60/85Sockel, stängd, med lucka

för ergonomisk i- och urplockning av maskinen.

UGT F10Maskinfötter

för sockeln UGT 44-60/85.

XKM 3000 L MedKommunikationsmodul

med Ethernet-gränssnitt för interation i ett nätverk.

XKM RS 232 10 MedKommunikationsmodul

med seriellt gränssnitt (RS232) för anslutning av en skrivare.

A 814Hållare

för optimal preparering av spetsar för Air Scaler och Piezo Scaler.

A 813Adapter

för optimal förberedelse av roterande instrument med extern spray.

A 812Adapter

för optimal förberedelse av roterande instrument med extern spray.

A 815Dysa

för optimal förberedelse av roterande instrument med extern spray.

A 833Injektordysa

DataDiaryApp-baserad processdokumentation

för enkel och trådlös protokollering.

A 819Spolhylsa

A 830Tillbehör

för optimal placering av ändarna på munspeglar som kan tas isär.

DataDiaryIDNFC-Chipkort

för enkel användarindentifikation i DataDiary App.

A 105/1Överkorg

höjdjusterbar, utan injektordysor, för placering av diverse instrument.

APWD 060Korg

för optimal placering av diverse tillbehör och trådkorgar.

APWD 061Korg

för optimal placering av handstycken och diverse tillbehör och trådkorgar.

APWD 062Tillbehör

för optimal placering av stående instrument.

APWD 063Tillbehör

för optimal placering av upp till 8 brickor eller kassetter.

APWD 064Förslutningslock

för optimal rengöring av roterande instrument.

APWD 065Adapter

för optimal placering av roterande instrument vid användning av APWD 064.

APWD 067för optimal rengöring av roterande instrument i korg APWD 061

för optimal rengöring av roterande instrument i korg APWD 061

APWD 069Filter

för rengöring av roterande instrument med tillbehör APWD 068

APWD 070Silikonadapter

för placering av roterande instrument Ø 19–21 mm

APWD 071Silikonadapter

för placering av roterande instrument Ø 14–17 mm

APWD 066Tillbehör

för optimal rengöring av sprutor för Air Scaler och Piezo Scaler.

A 836Injektordysor sats 

För optimal rengöring av ihåliga instrument inom området dental.

A 315Tillbehör

för ökad kapacitet och rengöring av ihåliga instrument.

APWD 072Injektordysa

för optimal rengöring av ihåliga instrument, speciellt sugar.

APWD 073Adapter

för ytterligare placering av injektordysor APWD 072 i korg APWD 061.

APWD 074Adapter

för användning av A 812 i korg APWD 061.

APST 002WiFi Dongle-Key

för enkel anslutning av autoklaver till wifi.

APST 003Aluminiumbricka

för instrument eller poröst gods, liten.

APST 004Aluminiumbricka

för instrument eller poröst gods, stor.

APST 005Brickhållare

för säker hållning av aluminiumbrickor.

APST 006Dörrtätning

för tätning av tryckkammaren.

APST 007Mikrofinfilter

för filtrering av bakteriologiskt smuts ur rumsluften.

APST 008Filter

för uppsamling av dammpartiklar inuti maskinen.

APST 000Vattenrengöringssystem Plug & Pure 

för färdigställande av AD-vatten.

APST 001Reservpatron

för vattenrengöringssystemet APST 000, för färdigställande av AD-vatten.

ProCare Sure H-01Plasthållare 

för placering av indikatorer ProCare Sure I-PM.

ProCare Sure I-PMProcessindikator, indikatorpapper

för visuell rutinövervakning under disk- och desinfektionsprocessen.

ProCare Sure I-PM StarterProcessindikator, startpaket

för visuell rutinövervakning under disk- och desinfektionsprocessen.

APST 009Hållare, vridbar 90 grader

för användning i PST 1710 och PST 1720.

APST 010Hållare, vridbar 90 grader

för användning i PST 2210 och PST 2220.

*Miljökonsekvensbeskrivning – alla priser inkl. moms
**alla priser inkl. moms. Leveranskostnader tillkommer
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.