Produkturval stora diskdesinfektorer

Stöd för produkturval
 Användningsområde
 

Perfekt för sjukhus

Dessa rengörings- och desinfektionsenheter är särskilt lämpade för sjukhusets behov. Med sin kraftfulla spolningsteknik och programmångfald uppnår de utmärkta resultat med stora mängder disk. Flera enhetsalternativ och tillbehör tillåter dessutom perfekt anpassning till användningsplatsens krav.
 

Perfekt för extern preparering av instrument

Dessa rengörings- och desinfektionsenheter är särskilt lämpade för kraven på en professionell instrumentrengöring. De är utformade för en hög instrumentgenomströmning och uppnår perfekta rengöringsresultat på instrument för alla medicinska discipliner, även krävande specialinstrument.
 Typ av produkt
 Kapacitet
 Säkerhet
 

Automatisk igenkänning av insatser

Särskilt bekväma och säkra arbetsförlopp tack vare automatiskt val av lastspecifika program.
 

Processdokumentation

Säkerhet genom spårbar dokumentation av alla prepareringssteg.
 

Doseringskontroll med ultraljud

Reproducerbar prepareringskvalitet tack vare exakt dosering av alla medier.
 

HEPA-filter

Skydd mot kontaminering med partikelfri torkluft.
 

Övervakning av ledningsförmåga

Tillförlitlig renhet: Slutsköljning utan rester för prickfria resultat.
 

Spolarmsövervakning

Tillförlitlig diskeffekt genom övervakning av spolarmens varvtal.
 

Seriellt gränssnitt RS 232

Det seriella gränssnittet möjliggör datautbyte med andra maskiner, t.ex. för processdokumentation.
 Komfort och utrustning
 

Integrerad doseringspump

Integrerade doseringspumpar möjliggör snabb och exakt dosering av flytande medel.
 

Dockningsmöjlighet för transportsystem

Möjligheten att ansluta automatiska transportsystem för insatser finns som standard.
 

Boiler för AD-vatten

För speciellt korta programtider har dessa rengörings- och desinfektionsenheter med stora utrymmen en integrerad varmvattenberedare för försörjning av förvärmt destvatten.
 

Förvaring för rengöringsmedel

Rent och prydligt: Placeringsfack för flytande medier.
 

Förvaring för rengöringsmedel

Rent och prydligt: Placeringsfack för flytande medier.
 

Fint mikrofilter

Pålitliga rengöringsresultat: Det stora finfiltret, med en maskvidd på 0,2 mm, tar tillförlitligt bort de minsta partiklarna från sköljvattnet. Detta ger säkra rengöringsresultat och skyddar de hydrauliska komponenterna i spolkretsloppet.
 

Touchknappar

Högsta användarkomfort och enkel rengöring av ytor.
 

Ångkondensator med värmeåtervinning

Effektiv resursanvändning med värmeåtervinning och vattenbesparing.
 

Manövrering med en knapp

Startklar med ett handgrepp: För att arbetet ska flyta på kan önskat prepareringsprogram snabbt och enkelt ställas in med en programvalsknapp.
 

Centraldosering

För användare med hög omsättning kan maskinerna enkelt anslutas till en centraldosering.
 Specialprogram (förutom standardprogram)
 

ORTHOVARIO

Även ömtåliga instrument som används för ortopedi kan rengöras tillförlitligt med programmet ORTHOVARIO.
 

OXIVARIO

Organisk smuts tas grundligt och snabbt bort med programmet OXIVARIO.
 

ROBOTVARIO

Värdefulla robotinstrument rengörs tillförlitligt och ekonomiskt med systemet ROBOTVARIO.
 Gränssnitt
 

Ethernet-gränssnitt

Ethernet-gränssnittet möjliggör kabelbunden kommunikation i det lokala nätverket.
 

Seriellt gränssnitt RS 232

Det seriella gränssnittet möjliggör datautbyte med andra maskiner, t.ex. för processdokumentation.
 

Seriellt gränssnitt RS 232

Det seriella gränssnittet möjliggör datautbyte med andra maskiner, t.ex. för processdokumentation.
 

Seriellt gränssnitt RS 232

Det seriella gränssnittet möjliggör datautbyte med andra maskiner, t.ex. för processdokumentation.
 Vattenanslutning
 

Destvattenanslutning

Med en anslutning för demineraliserat vatten (destvatten) möjliggör dessa rengörings- och desinfektionsenheter samt termodesinfektorer optimala rengöringsresultat. Sköljning med destvatten skyddar också värdefulla föremål från avlagringar och korrosion.
Återställ alla filter
Länkar som kan hjälpa dig
Resultat: för 
Sortering:
G 7823Diskdesinfektor

- en lucka, med en nyttovolym på 168 liter.

G 7824Diskdesinfektor

- två luckor, med en nyttovolym på 168 liter.

G 7825Diskdesinfektor

- en lucka, med en nyttovolym på 225 liter.

G 7826Diskdesinfektor

- två luckor, med en nyttovolym på 225 liter.

PG 8527Diskdesinfektor

- en lucka, med en nyttovolym på 351 liter.

PG 8528Diskdesinfektor

- två luckor, med en nyttovolym på 351 liter.

*Miljökonsekvensbeskrivning – alla priser inkl. moms
**alla priser inkl. moms. Leveranskostnader tillkommer
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.