Produkturval diskmaskiner

Stöd för produkturval
 Användningsområde
 

Diskmaskiner för äldreboenden och vårdhem

Dessa diskmaskiner motsvarar de krav som ställs av ett vårdhem, exempelvis med program för pålitligt hygieniska resultat.
 

Diskmaskiner för sjukhus

Dessa diskmaskiner motsvarar de krav som ställs av sjukhus, exempelvis genom ett termiskt desinfektionsprogran för hygieniska diskresultat.
 

Diskmaskiner för restaurangnäringen

Dessa diskmaskiner motsvarar kraven inom restaurangbranschen, med exempelvis extra snabba program som ger övertygande resultat också i rusningstid.
 

Diskmaskiner för hotellnäringen

Dessa diskmaskiner motsvarar kraven inom hotellbranschen, med exempelvis extra snabba program som ger övertygande resultat även när det är bråttom.
 

Diskmaskiner för pensionat

Dessa diskmaskiner motsvarar kraven i pensionat, de är exempelvis särskilt enkla att hantera och har korta drifttider som gör det möjligt att köra maskinerna flera gånger per dag.
 

Diskmaskiner för gemensamma matsalar

Dessa diskmaskiner motsvarar kraven inom för gemensamma matsalar, med exempelvis extra snabba program som ger övertygande resultat även när det är bråttom.
 

Diskmaskiner för daghem

Dessa diskmaskiner motsvarar kraven som ställs av förskolor. De har exempelvis specialprogram som även diskar plasttallrikar mm. snabbt och hygieniskt.
 

Diskmaskiner för skolor

Dessa diskmaskiner motsvarar kraven som ställs av skolor, med exempelvis extra snabba program som ger övertygande resultat även när det är bråttom.
 

Diskmaskiner för kontorsarbetsplatser

Dessa diskmaskiner motsvarar kraven för kök i kontorsarbetsplatser, med exempelvis enkel och bekväm hantering och korta drifttider som gör det möjligt att köra maskinerna flera gånger per dag.
 

Diskmaskiner för hushåll

De här diskmaskinerna uppfyller kraven som ställs i hushåll som vill ha det bästa. De förenar professionell teknik och hushållsanpassade korta program.
 

Diskmaskiner för hantverksföretag

Dessa diskmaskiner motsvarar kraven inom hantverksbranschen, med exempelvis särskilt enkel hantering och korta drifttider som gör det möjligt att köra maskinerna flera gånger per dag.
 

Diskmaskiner för snabbmatsrestauranger

Dessa diskmaskiner motsvarar kraven i snabbmatsrestauranger, med exempelvis särskilt enkel hantering och övertygande resultat även vid rusningstid.
 

Diskmaskiner för idrottsföreningar

Dessa diskmaskiner motsvarar kraven för idrottsföreningar, med exempelvis särskilt enkel hantering och korta drifttider som gör det möjligt att köra maskinerna flera gånger per dag.
 

Perfekt för brandkår och räddningstjänst

Dessa diskmaskiner motsvarar exakt kraven som ställs på rengöring av andningsskyddsutrustning för brandkår och räddningstjänst. Med de speciella insatserna är dessa diskmaskiner den perfekta lösningen för rengöring på plats.
 Specialprogram (förutom standardprogram)
 

Program för glas och bestick

Dessa maskiner har specialprogram för glas och bestick, för ett resultat utan strimmor som måste efterpoleras manuellt. Dessa program kan använda avsaltat vatten för sköljningen.
 

Program för plast

Specialprogram med reducerat disktryck och optimerad torkning, för ömtåliga plaster och lättare disk.
 

Diskgodsspecifika specialprogram

Säker hantering av värdefull utrustning: Diskprogrammet är perfekt anpassat för den ömtåliga disken.
 Disksystem
 Typ av produkt
 

Fristående diskmaskin

För fristående installation, oberoende av befintliga köksskåp.
 

Diskmaskin för underbyggnad

För att få ett perfekt utseende kan diskmaskinen enkelt installeras under bänkskivan i en skåprad. Dessutom går varje maskin att anpassa till bänkhöjden efter behov. Nödvändig nischbredd är 60 cm.
 

Perfekt integration i bardisken

Perfekt utseende tack vare diskmaskiner för underbyggnad
 

Integrerad diskmaskin

Diskmaskinens front, med undantag för manöverpanelen, kan kläs in med köksskåpens frontdekor – för en helgjuten köksdesign. Nödvändig nischbredd är 60 cm.
 

Helintegrerad diskmaskin

Hela maskinfronten kläs in med den individuella frontdekoren på dina köksskåp. På detta sätt integreras diskmaskinen perfekt i raden av köksskåp. Nödvändig nischbredd är 60 cm.
 Färg front
 

Integrerbara & helt integrerbara diskmaskiner

De integrerbara och fullt integrerbara diskmaskinerna från Miele Professional levereras utan maskinfront, så att de kan integreras perfekt med din köksinredning. För detta syfte förses diskmaskinen med en passande köksmöbelfront.
 Kapacitet
 

Effektuppgifter

Beroende på byggnadssituationen (vattnets inloppstemperatur/elanslutningar) kan de angivna värdena variera.
 

Effektuppgifter

Beroende på byggnadssituationen (vattnets inloppstemperatur/elanslutningar) kan de angivna värdena variera.
 

Effektuppgifter

Beroende på byggnadssituationen (vattnets inloppstemperatur/elanslutningar) kan de angivna värdena variera.
 

Effektuppgifter

Beroende på byggnadssituationen (vattnets inloppstemperatur/elanslutningar) kan de angivna värdena variera.
 Kortaste programtid i min
 

Effektuppgifter

Beroende på byggnadssituationen (vattnets inloppstemperatur/elanslutningar) kan de angivna värdena variera.
 

Effektuppgifter

Beroende på byggnadssituationen (vattnets inloppstemperatur/elanslutningar) kan de angivna värdena variera.
 

Effektuppgifter

Beroende på byggnadssituationen (vattnets inloppstemperatur/elanslutningar) kan de angivna värdena variera.
 

Effektuppgifter

Beroende på byggnadssituationen (vattnets inloppstemperatur/elanslutningar) kan de angivna värdena variera.
 Komfort och utrustning
 

Anslutning för doseringsmodul för diskmedel

För bekväm och ekonomisk användning av flytande diskmedel går det att ansluta en doseringsmodul som tillval.
 

Anslutning för doseringsmodul för spolglans

För bekväm, ekonomisk användning av spolglans går det att ansluta en doseringsmodul som tillval.
 

Integrerad torkning

Den integrerade torkningen möjliggör optimala torkresultat utan manuell eftertorkning. Beroende på maskin stöds torkningen efter avslutat program genom att luckan automatiskt öppnas (AutoOpen-torkning). Då kan fuktig luft lämna diskutrymmet.
 

Patenterat AutoOpen-torkningsstöd*

Fullständigt torrt: I slutet av diskprogrammet öppnas diskmaskinens lucka automatiskt.
Patent: DE 102 007 008 950 B4Patent: DE 102 007 008 950 B4
 

Dry+ torkning 

På bara 8 minuter mer* torkar även plastdelar i maskinen*. Nästan alla typer av diskgods kan plockas ut och användas direkt efter programslut.
Diskgodsets torrhetsgrad beror på material och även på geometrin.Förlängningen av programtiden beror på olika faktorer, till exempel elanslutningen och det diskgods som finns i maskinen. Diskgodsets torrhetsgrad beror på material och även på geometrin.Förlängningen av programtiden beror på olika faktorer, till exempel elanslutningen och det diskgods som finns i maskinen. 
 

Integrerad vattenavhärdare

Den integrerade avhärdaren sörjer för perfekta diskresultat och en optimal hårdhetsgrad på diskvattnet.
 

Perfect GlassCare

Perfekt glans: Med Perfect GlassCare blir dina glas grundligt och skonsamt diskade.
 

Patenterad saltbehållare i luckan*

Ergonomisk komfort: Saltbehållaren kan bekvämt fyllas på utan att man behöver avlägsna underkorgen.
Patent: EP 1 457 153 B1Patent: EP 1 457 153 B1
 

BrilliantLight*

Strålande belysning: Fyra LED-lampor lyser upp hela innerutrymmet för enkel i- och urplockning.
Patent: EP 2 233 061 B1Patent: EP 2 233 061 B1
 

Display med text

Den överskådliga displayen möjliggör enkel användarvägledning i klartext på landets språk.
 

SmartStart

Praktiskt: Med den här funktionen startar diskmaskinen automatiskt när elpriset är som lägst.
 

FlexiTimer med EcoStart

Smart: Med EcoStart väljer diskmaskinen alltid automatiskt det lägsta elpriset.
 Korgutformning
 

Korgutrustning

Maskinerna är som standard utrustade med korgar för optimala disk- och torkresultat. Denna korgutrustning utmärker sig genom maximal flexibilitet för olika typer av diskgods och behov.
 

Korgutrustning helt enligt önskemål

För att kunna motsvara specifika krav har dessa maskiner ingen korgutrustning av standardtyp. Du kan själv plocka ihop korgar som är optimala för dig från det omfattande utbudet av tillbehör.
 

Diskkorgar på två plan

Alternativt kan maskinen köras med diskkorgar på två diskplan.
 

Bestickkorg

Lätt att variera – Bestickkorgen kan sättas in på olika sätt på den främre pinnraden i underkorgen.
 Vattenanslutning
 

Anslutning av helt/delvis avmineraliserat vatten

Perfekta resultat vid disk av glas och bestick genom separat anslutning av helt/delvis avmineraliserat vatten.
Återställ alla filter
Länkar som kan hjälpa dig
0Resultat:   för  
Sortering:
PG 8055 U [MK SPEED]Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten

med korgar, för personalkök, restauranger och skolor.

PG 8056 U [MK SPEEDplus]Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten

med korgar, för personalkök, hotell- och restaurang, cateringföretag.

PG 8059 U [MK HYGIENE]Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten

med korgar, för vårdhem, förskola och alla som har höga krav på hygien.

PG 8055 [MK SPEED]Fristående diskmaskin för färskvatten

med korgar, för personalkök, restauranger och skolor.

PG 8056 [MK SPEEDplus]Fristående diskmaskin för färskvatten

med korgar, för personalkök, hotell- och restaurang, cateringföretag.

PG 8059 [MK HYGIENE]Fristående diskmaskin för färskvatten

med korgar, för vårdhem, förskola och alla som har höga krav på hygien.

PG 8056 U [OK SPEEDplus]Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten

utan korgar, för hotell- och restaurang, cateringföretag.

PG 8058 U [OK BRILLIANT]Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten

utan korgar, för disk av glas och bestick i barer och restauranger.

PG 8063 [OK Safety]Fristående diskmaskin

utan korgar, för brandkårer.

PTD 703Tank-diskmaskin

med korta programtider för stora mängder disk – för universell användning.

PG 8099 [DOS MK HYGIENEair]Fristående diskmaskin för färskvatten

med korgar, för vårdhem, förskola och alla som har höga krav på hygien.

PG 8099 [DOS MK HYGIENEair]Fristående diskmaskin för färskvatten

med korgar, för vårdhem, förskola och alla som har höga krav på hygien.

PG 8096 [MK SPEEDair]Fristående diskmaskin för färskvatten

med korgar, för personalkök, hotell- och restaurang, cateringföretag.

PG 8059 [DOS MK HYGIENE]Fristående diskmaskin för färskvatten

med korgar, för vårdhem, förskola och alla som har höga krav på hygien.

PG 8059 [DOS MK HYGIENE]Fristående diskmaskin för färskvatten

med korgar, för vårdhem, förskola och alla som har höga krav på hygien.

PG 8059 U [DOS MK HYGIENE]Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten

med korgar, för vårdhem, förskola och alla som har höga krav på hygien.

PG 8056 U [DOS MK SPEEDplus]Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten

med korgar, för personalkök, hotell- och restaurang, cateringföretag.

PG 8056 [DOS MK SPEEDplus]Fristående diskmaskin för färskvatten

med korgar, för personalkök, hotell- och restaurang, cateringföretag.

PG 8056 U [DOS MK SPEEDplus]Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten

med korgar, för personalkök, hotell- och restaurang, cateringföretag.

PG 8056 [DOS MK SPEEDplus]Fristående diskmaskin för färskvatten

med korgar, för personalkök, hotell- och restaurang, cateringföretag.

PG 8096 U [DOS MK SPEEDair]Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten

med korgar, för personalkök, hotell- och restaurang, cateringföretag.

PG 8096 [DOS MK SPEEDair]Fristående diskmaskin för färskvatten

med korgar, för personalkök, hotell- och restaurang, cateringföretag.

PG 8096 U [DOS MK SPEEDair]Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten

med korgar, för personalkök, hotell- och restaurang, cateringföretag.

PG 8096 [DOS MK SPEEDair]Fristående diskmaskin för färskvatten

med korgar, för personalkök, hotell- och restaurang, cateringföretag.

PG 8059 U [DOS MK HYGIENE]Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten

med korgar, för vårdhem, förskola och alla som har höga krav på hygien.

PG 8099 U [DOS MK HYGIENEair]Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten

med korgar, för vårdhem, förskola och alla som har höga krav på hygien.

PG 8099 U [DOS MK HYGIENEair]Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten

med korgar, för vårdhem, förskola och alla som har höga krav på hygien.

PG 8058 U [DOS OK BRILLIANT]Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten

utan korgar, för disk av glas och bestick i barer och restauranger.

PFD 101Fristående diskmaskin

för stora mängder disk från hushåll, företagskök, pentryn och diskrum.

PFD 101 iIntegrerad diskmaskin

för stora mängder disk från hushåll, företagskök, pentryn och diskrum.

PFD 104 SCVi XXLHelntegrerad diskmaskin XXL med 3D-MultiFlex-besticklåda

för stora mängder disk från hushåll, företagskök, pentryn och diskrum.

*Miljökonsekvensbeskrivning – alla priser inkl. moms
**alla priser inkl. moms. Leveranskostnader tillkommer
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.