Planering

Miele Professional planering

Vi har djupgående kunskap om hundratals produkter. Vare sig det gäller en tvättstuga eller nybyggnation av en steriliseringsavdelning på ett sjukhus så har vi kunskapen som krävs. Vi kan bistå med ritningar och tekniska lösningar som ger optimal funktion och driftsäkerhet av den anläggning som ska byggas. En noggrann planering ger god ekonomi både i genomförandet och genom framtida besparingsmöjligheter.