Var ska diskmaskinen placeras?

Vilket diskgods diskar du oftast?

Hur många gånger diskar du de dagar du diskar mest?

För att säkerställa högsta hygien: Är en sköljtemperatur på 85 °C (hålltid: 1 minut) tillräcklig för dig eller önskar du dig dessutom ett program för termisk desinfektion av din disk?

Vilken variant av våra huvdiskmaskin föredrar du?

Sammanfattning
Diskmaskinens placering
Äldreboenden och vårdhem 
Restaurang/bar 
Hotell 
Pensionat 
Matsalar 
Förskolor 
Universitet/skola 
Sjukhus 
Kontorsarbetsplatser 
Hushåll 
Hantverksbranschen 
Hantverksbranschen 
Snabbmatsrestauranger 
Idrottsföreningar 
Off-shore/marin verksamhet 
Brandkår/räddningstjänst 
Diskgods
Blandat diskgods 
Tallrik 
Bestick 
Glas 
Skrymmande diskgods 
Diskningar per dag
ProfiLine 
Professional 
Frontmatade diskmaskiner, tank 
Diskmaskiner med genomräckning, tank 
Termisk desinfektion
med termisk desinfektion 
utan termisk desinfektion 
Varianturval
Värmeåtervinning från avloppsvatten och frånluft 
ingen värmeåtervinning 
 Inriktning 
 Diskgods
Patent: EP 2 233 061 B1Patent: DE 102 008 062 761 B3Tyskt patent DE102008062761B3
Europeiskt patent EP2201887B1
Diskgodsets torrhetsgrad beror på material och även på geometrin.Förlängningen av programtiden beror på olika faktorer, till exempel elanslutningen och det diskgods som finns i maskinen. 

Diskmaskiner för äldreboenden och vårdhem

Dessa diskmaskiner motsvarar de krav som ställs av ett vårdhem, exempelvis med program för pålitligt hygieniska resultat.

Diskmaskiner för sjukhus

Dessa diskmaskiner motsvarar de krav som ställs av sjukhus, exempelvis genom ett termiskt desinfektionsprogran för hygieniska diskresultat.

Diskmaskiner för restaurangnäringen

Dessa diskmaskiner motsvarar kraven inom restaurangbranschen, med exempelvis extra snabba program som ger övertygande resultat också i rusningstid.

Diskmaskiner för hotellnäringen

Dessa diskmaskiner motsvarar kraven inom hotellbranschen, med exempelvis extra snabba program som ger övertygande resultat även när det är bråttom.

Diskmaskiner för pensionat

Dessa diskmaskiner motsvarar kraven i pensionat, de är exempelvis särskilt enkla att hantera och har korta drifttider som gör det möjligt att köra maskinerna flera gånger per dag.

Diskmaskiner för gemensamma matsalar

Dessa diskmaskiner motsvarar kraven inom för gemensamma matsalar, med exempelvis extra snabba program som ger övertygande resultat även när det är bråttom.

Diskmaskiner för daghem

Dessa diskmaskiner motsvarar kraven som ställs av förskolor. De har exempelvis specialprogram som även diskar plasttallrikar mm. snabbt och hygieniskt.

Diskmaskiner för skolor

Dessa diskmaskiner motsvarar kraven som ställs av skolor, med exempelvis extra snabba program som ger övertygande resultat även när det är bråttom.

Diskmaskiner för kontorsarbetsplatser

Dessa diskmaskiner motsvarar kraven för kök i kontorsarbetsplatser, med exempelvis enkel och bekväm hantering och korta drifttider som gör det möjligt att köra maskinerna flera gånger per dag.

Diskmaskiner för hushåll

De här diskmaskinerna uppfyller kraven som ställs i hushåll som vill ha det bästa. De förenar professionell teknik och hushållsanpassade korta program.

Diskmaskiner för hantverksföretag

Dessa diskmaskiner motsvarar kraven inom hantverksbranschen, med exempelvis särskilt enkel hantering och korta drifttider som gör det möjligt att köra maskinerna flera gånger per dag.

Diskmaskiner för snabbmatsrestauranger

Dessa diskmaskiner motsvarar kraven i snabbmatsrestauranger, med exempelvis särskilt enkel hantering och övertygande resultat även vid rusningstid.

Diskmaskiner för idrottsföreningar

Dessa diskmaskiner motsvarar kraven för idrottsföreningar, med exempelvis särskilt enkel hantering och korta drifttider som gör det möjligt att köra maskinerna flera gånger per dag.

Diskmaskiner för offshore-verksamhet

De här diskmaskinerna motsvarar de krav som ställs inom offshore-verksamhet. De särskilt robusta maskinerna har exempelvis elektriska specialanslutningar och korta programtider.

Tank-disksystem för ett optimalt arbetsflöde

En uttalad fördel med tank-disksystem är att diskmaskinen alltid är klar för användning så snart den uppnått drifttemperaturen. Detta beror på att diskmaskinen konstant håller diskvattnets temperatur på 65 °C. Resultatet är extremt korta programtider och utmärkta diskresultat.

Fristående diskmaskin

För fristående installation, oberoende av befintliga köksskåp.

Integrerad diskmaskin

Diskmaskinens front, med undantag för manöverpanelen, kan kläs in med köksskåpens frontdekor – för en helgjuten köksdesign. Nödvändig nischbredd är 60 cm.

Helintegrerad diskmaskin

Hela maskinfronten kläs in med den individuella frontdekoren på dina köksskåp. På detta sätt integreras diskmaskinen perfekt i raden av köksskåp. Nödvändig nischbredd är 60 cm.

Effektuppgifter

Beroende på byggnadssituationen (vattnets inloppstemperatur/elanslutningar) kan de angivna värdena variera.

Integrerad torkning

Den integrerade torkningen möjliggör optimala torkresultat utan manuell eftertorkning. Beroende på maskin stöds torkningen efter avslutat program genom att luckan automatiskt öppnas (AutoOpen-torkning). Då kan fuktig luft lämna diskutrymmet.

Display med text

Den överskådliga displayen möjliggör enkel användarvägledning i klartext på landets språk.

Korgutrustning

Maskinerna är som standard utrustade med korgar för optimala disk- och torkresultat. Denna korgutrustning utmärker sig genom maximal flexibilitet för olika typer av diskgods och behov.

Värmeåtervinning

Sparar driftkostnader: Värmeåtervinningen möjliggör en särskilt hög energieffektivitet.

Korgutrustning helt enligt önskemål

För att kunna motsvara specifika krav har dessa maskiner ingen korgutrustning av standardtyp. Du kan själv plocka ihop korgar som är optimala för dig från det omfattande utbudet av tillbehör.

Diskmaskin för underbyggnad

För att få ett perfekt utseende kan diskmaskinen enkelt installeras under bänkskivan i en skåprad. Dessutom går varje maskin att anpassa till bänkhöjden efter behov. Nödvändig nischbredd är 60 cm.

Integrerbara & helt integrerbara diskmaskiner

De integrerbara och fullt integrerbara diskmaskinerna från Miele Professional levereras utan maskinfront, så att de kan integreras perfekt med din köksinredning. För detta syfte förses diskmaskinen med en passande köksmöbelfront.

Perfekt för brandkår och räddningstjänst

Dessa diskmaskiner motsvarar exakt kraven som ställs på rengöring av andningsskyddsutrustning för brandkår och räddningstjänst. Med de speciella insatserna är dessa diskmaskiner den perfekta lösningen för rengöring på plats.

Observera

Det kan vara så att du behöver göra olika många diskningar olika dagar. Se till att du anger ungefärligt högsta värde. Med det maximala värdet bör en jämn process garanteras även vid de dagar du diskar mest.

SmartBiz-diskmaskiner

Modellserien SmartBiz är den perfekta introduktionen till professionell diskhantering. Som fristående plug&play-produkt är de en kombination av: vardagsnytta, flexibilitet och användarsäkerhet.

ProfiLine-diskmaskiner för färskvatten

ProfiLine-diskmaskinerna har mycket korta programtider och är därmed den perfekta lösningen där det blir mycket disk och man samtidigt ställer höga krav på design.

Dry+ torkning 

På bara 8 minuter mer* torkar även plastdelar i maskinen*. Nästan alla typer av diskgods kan plockas ut och användas direkt efter programslut.
Diskgodsets torrhetsgrad beror på material och även på geometrin.Förlängningen av programtiden beror på olika faktorer, till exempel elanslutningen och det diskgods som finns i maskinen. Diskgodsets torrhetsgrad beror på material och även på geometrin.Förlängningen av programtiden beror på olika faktorer, till exempel elanslutningen och det diskgods som finns i maskinen. 
Diskgodsets torrhetsgrad beror på material och även på geometrin.Förlängningen av programtiden beror på olika faktorer, till exempel elanslutningen och det diskgods som finns i maskinen. 

Utan torkning

Disken torkas med luften efter programslut eller torkas manuellt.

Professionella frontmatade diskmaskiner, tank

Med mycket korta programtider är Mieles tankdiskmaskiner för inbyggnad under bänk den optimala lösningen för disk av större mängder glas, porslin och brickor inom hotell och restaurang. 

MasterLine-diskmaskiner

MasterLine-diskmaskiner kombinerar korta programtider med glänsande resultat, samtidigt som högsta hygienstandard hålls. Vid en kapacitet på upp till 40 diskningar per dag kan de dessutom anpassas optimalt efter de enskilda kraven på uppställningsplatsen.

Professionella tank-diskmaskiner med genomräckning

Tack vare de snabba programkörningarna optimeras arbetsflödet och stora mängder disk kan rengöras i maskinen på kort tid.

Professionella färskvatten-diskmaskiner

Professionella färskvatten-diskmaskiner kombinerar korta programtider med glänsande resultat, samtidigt som högsta hygienstandard hålls. Vid en kapacitet på upp till 40 diskningar per dag kan de dessutom anpassas optimalt efter de enskilda kraven på uppställningsplatsen.

Anslutning för doseringsmodul för diskmedel

För bekväm och ekonomisk användning av flytande diskmedel går det att ansluta en doseringsmodul som tillval.

Saltbehållare i luckan

Ergonomisk komfort: Saltbehållaren kan bekvämt fyllas på utan att man behöver avlägsna underkorgen.

BrilliantLight*

Strålande belysning: Fyra LED-lampor lyser upp hela innerutrymmet för enkel i- och urplockning.
Patent: EP 2 233 061 B1Patent: EP 2 233 061 B1
Patent: EP 2 233 061 B1

AutoOpen-torkningsstöd

Fullständigt torrt: I slutet av diskprogrammet öppnas diskmaskinens lucka automatiskt.

Bestickkorg

Lätt att variera – Bestickkorgen kan sättas in på olika sätt på den främre pinnraden i underkorgen.

Patenterad 3D-besticklåda*

Enkel och flexibel: Mieles unika 3D-besticklåda anpassar sig till alla krav.
Patent: DE 102 008 062 761 B3Patent: DE 102 008 062 761 B3
Patent: DE 102 008 062 761 B3

Integrerad vattenavhärdare

Den integrerade avhärdaren sörjer för perfekta diskresultat och en optimal hårdhetsgrad på diskvattnet.

Perfect GlassCare

Perfekt glans: Med Perfect GlassCare blir dina glas grundligt och skonsamt diskade.

Diskkorgar på två plan

Alternativt kan maskinen köras med diskkorgar på två diskplan.

Hygienprogram Vario TD

Säker hygien med termisk desinfektion, eftersköljningstemperatur 93 °C och upp till 10 min. temperaturhållning.

Anslutning av helt/delvis avmineraliserat vatten

Perfekta resultat vid diskning av känsligt diskgods genom separat anslutning till del-/helavhärdat vatten.

Anslutning för doseringsmodul för spolglans

För bekväm, ekonomisk användning av spolglans går det att ansluta en doseringsmodul som tillval.

Optimalt placerad

Med en bredd på bara 46 cm kan PG 8164 integreras optimalt i en bardisk som glasdiskmaskin.

Perfekt integration i bardisken

Perfekt utseende tack vare diskmaskiner för underbyggnad

Integrerad omvänd osmos

Den optimala lösningen för skinande glas & glänsande bestick där det är ont om plats på t.ex barer.

Patenterad 3D-besticklåda+*

Extra flexibilitet: En sänkbar mittendel med fällbar hållarrad som ger plats åt stora bestick.
Tyskt patent DE102008062761B3
Europeiskt patent EP2201887B1
Tyskt patent DE102008062761B3
Europeiskt patent EP2201887B1
Tyskt patent DE102008062761B3
Europeiskt patent EP2201887B1

WiFi Conn@ct

Med hjälp av en mobil enhet kan du styra och kontrollera varje maskin bekvämt.

SmartStart

Praktiskt: Med den här funktionen startar diskmaskinen automatiskt när elpriset är som lägst.

FlexiTimer med EcoStart

Smart: Med EcoStart väljer diskmaskinen alltid automatiskt det lägsta elpriset.

Automatisk huvfunktion

Automatiskt och utan ansträngning: Med knapptryck stängs huven vid programstart och öppnas vid programslut. 
Resultat för ditt urval

Topp-rekommendation

Ytterligare produktegenskaper
Produktegenskaper enligt ditt urval
Saknade produktegenskaper

Ytterligare rekommendationer:

Visa alla resultat

Visa färre resultat

PG 8055 U [MK SPEED]Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten

med korgar, för personalkök, restauranger och skolor.

    PG 8056 U [MK SPEEDplus]Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten

    med korgar, för personalkök, hotell- och restaurang, cateringföretag.

       PG 8059 U [MK HYGIENE]Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten

       med korgar, för vårdhem, förskola och alla som har höga krav på hygien.

          PG 8055 [MK SPEED]Fristående diskmaskin för färskvatten

          med korgar, för personalkök, restauranger och skolor.

             PG 8056 [MK SPEEDplus]Fristående diskmaskin för färskvatten

             med korgar, för personalkök, hotell- och restaurang, cateringföretag.

                PG 8059 [MK HYGIENE]Fristående diskmaskin för färskvatten

                med korgar, för vårdhem, förskola och alla som har höga krav på hygien.

                   PG 8056 U [OK SPEEDplus]Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten

                   utan korgar, för hotell- och restaurang, cateringföretag.

                      PG 8058 U [OK BRILLIANT]Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten

                      utan korgar, för disk av glas och bestick i barer och restauranger.

                         PG 8063 [OK Safety]Fristående diskmaskin

                         utan korgar, för brandkårer.

                            PTD 703Tank-diskmaskin

                            med korta programtider för stora mängder disk – för universell användning.

                               PG 8099 [DOS MK HYGIENEair]Fristående diskmaskin för färskvatten

                               med korgar, för vårdhem, förskola och alla som har höga krav på hygien.

                                  PG 8096 [MK SPEEDair]Fristående diskmaskin för färskvatten

                                  med korgar, för personalkök, hotell- och restaurang, cateringföretag.

                                     PG 8059 [DOS MK HYGIENE]Fristående diskmaskin för färskvatten

                                     med korgar, för vårdhem, förskola och alla som har höga krav på hygien.

                                        PG 8059 [DOS MK HYGIENE]Fristående diskmaskin för färskvatten

                                        med korgar, för vårdhem, förskola och alla som har höga krav på hygien.

                                           PG 8059 U [DOS MK HYGIENE]Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten

                                           med korgar, för vårdhem, förskola och alla som har höga krav på hygien.

                                              PG 8056 U [DOS MK SPEEDplus]Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten

                                              med korgar, för personalkök, hotell- och restaurang, cateringföretag.

                                                 PG 8056 [DOS MK SPEEDplus]Fristående diskmaskin för färskvatten

                                                 med korgar, för personalkök, hotell- och restaurang, cateringföretag.

                                                    PG 8056 U [DOS MK SPEEDplus]Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten

                                                    med korgar, för personalkök, hotell- och restaurang, cateringföretag.

                                                       PG 8056 [DOS MK SPEEDplus]Fristående diskmaskin för färskvatten

                                                       med korgar, för personalkök, hotell- och restaurang, cateringföretag.

                                                          PG 8096 U [DOS MK SPEEDair]Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten

                                                          med korgar, för personalkök, hotell- och restaurang, cateringföretag.

                                                             PG 8096 [DOS MK SPEEDair]Fristående diskmaskin för färskvatten

                                                             med korgar, för personalkök, hotell- och restaurang, cateringföretag.

                                                                PG 8096 U [DOS MK SPEEDair]Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten

                                                                med korgar, för personalkök, hotell- och restaurang, cateringföretag.

                                                                   PG 8096 [DOS MK SPEEDair]Fristående diskmaskin för färskvatten

                                                                   med korgar, för personalkök, hotell- och restaurang, cateringföretag.

                                                                      PG 8059 U [DOS MK HYGIENE]Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten

                                                                      med korgar, för vårdhem, förskola och alla som har höga krav på hygien.

                                                                         PG 8099 U [DOS MK HYGIENEair]Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten

                                                                         med korgar, för vårdhem, förskola och alla som har höga krav på hygien.

                                                                            PG 8099 U [DOS MK HYGIENEair]Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten

                                                                            med korgar, för vårdhem, förskola och alla som har höga krav på hygien.

                                                                               PG 8058 U [DOS OK BRILLIANT]Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten

                                                                               utan korgar, för disk av glas och bestick i barer och restauranger.

                                                                                  PFD 101Fristående diskmaskin

                                                                                  för stora mängder disk från hushåll, företagskök, pentryn och diskrum.

                                                                                     PFD 101 iIntegrerad diskmaskin

                                                                                     för stora mängder disk från hushåll, företagskök, pentryn och diskrum.

                                                                                        PFD 104 SCVi XXLHelntegrerad diskmaskin XXL med 3D-MultiFlex-besticklåda

                                                                                        för stora mängder disk från hushåll, företagskök, pentryn och diskrum.

                                                                                           PFD 100 SmartBizFristående diskmaskin

                                                                                           för program som är nära hushållsdiskmaskinens gränser. 

                                                                                              *Miljökonsekvensbeskrivning – alla priser inkl. moms
                                                                                              **alla priser inkl. moms. Leveranskostnader tillkommer
                                                                                              Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.

                                                                                              Varning!
                                                                                              Alla svar du fått efter att du valde frågan kasseras!

                                                                                              Vad vill du göra?

                                                                                              Varning!
                                                                                              Dina ändringar på den vänstra sidan kasseras!

                                                                                              Vad vill du göra?