PAC 1045 Miele AirControl - Luftrenare  för reducering av luftföroreningar och aerosoler i rum upp till 45 m².--NO_COLOR
 • för reducering av luftföroreningar och aerosoler i rum upp till 45 m².--NO_COLOR
 • för reducering av luftföroreningar och aerosoler i rum upp till 45 m².--NO_COLOR
   

PAC 1045 Miele AirControl
Luftrenare  för reducering av luftföroreningar och aerosoler i rum upp till 45 m².

 • Maximal lufteffekt till 740m3/h

  Observera 

  Beräkning av nödvändig luftfiltereffekt i m³/h för ett sexdelat byte av rumsluft per timme:
  rumsbredd x rumslängd x rumshöjd x 6 

  Observera 

  Beräkning av nödvändig luftfiltereffekt i m³/h för ett sexdelat byte av rumsluft per timme:
  rumsbredd x rumslängd x rumshöjd x 6 
 • Högsta säkerhet med 5-delat filtersystem inklusive HEPA H14 

  5-delat filtersystem 

  Tack vare filtret avlägsnas 99,995 % av alla partiklar, virus, bakterier och svampar.
 • Miele ThermoControl – termisk inaktivering av relevanta patogener

  Miele ThermoControl 

  Uppvärmning av luften framför filterkassetten till 70 °C för termisk inaktivering av relevanta patogener.
 • Visning av luftbehovet genom integrerad CO2-sensor

  Integrerad CO2-sensor 

  I CO2-drift anpassas lufteffekten till luftens kvalitet och möjliggör en tystare drift.
 • Automatikprogram till exempel för förinställning av drifttider
 • Mer information om luftrenaren AirControl hittar du här
EAN: 4002516446354 / Artikelnummer: 55104500D / Materialnummer: 11808770
PAC1045 Miele AirControl

Produktdetaljer - PAC 1045 Miele AirControl

Konstruktion och utförande 
Inriktning
Professional
Optimal luftstyrning

Optimal luftstyrning 

All luft som sugits in genomgår alla filter tack vare öppningsfri luftstyrning. 
Användningsområde 
Lämplig för äldreboende och vårdhem
Lämplig för sjukhus
Lämplig för läkar- och tandläkarmottagningar
Lämplig för laboratorier
Lämplig för restaurang/bar
Lämplig för snabbmatsrestaurang
Lämplig för hotell
Lämplig för pensionat
Lämplig för gemensamma matsalar
Lämplig för förskolan
Lämplig för universitet och skolor
Lämplig för kontor
Lämplig för butikshandel
Lämplig för hantverksföretag
Lämplig för idrottsföreningar
Lämplig för brandkår och räddningstjänst
Lämplig för privat hushåll
Effektuppgifter 
Minsta lufteffekt i m³/h
90
Maximal lufteffekt i m³/h

Observera 

Beräkning av nödvändig luftfiltereffekt i m³/h för ett sexdelat byte av rumsluft per timme:
rumsbredd x rumslängd x rumshöjd x 6 
740
Maximalt rekommenderad rumstorlek i m²

Observera 

Den maximalt rekommenderade rumsstorleken baseras på utrymmen med en takhöjd på 2,70 m (vid byte av rumsluftvolymen sex gånger per timme och en HEPA H14-filtereffekt).
45
5-stegsfiltrering

5-stegsfiltrering

5-delad filterkombination, bestående av grov- och findammfilter, ett HEPA-högeffektsfilter H14 (enligt EN 1822), ett filter med aktivt kol och ett efterfilter.
Permanent drift möjlig
Användningsområden 
Filtrering av aerosoler

Filtrering av aerosoler och patogener 

Avsevärd minskning av smittorisk via aerosoler i rumsluften. 
Filtrering av relevanta patogener (virus, bakterier, svamp)

Filtrering av aerosoler och patogener 

Avsevärd minskning av smittorisk via aerosoler i rumsluften. 
Filtrering av grov- och findamm

Filtrering av grov- och findamm 

Avsevärd förbättring av rumsluften tack vare mindre dammpartiklar. 
Filtrering av (tobaks-)rök
Filtrering av VOC:er
Filtrering av oönskad lukt
Filtrering av pollen och allergener

Filtrering av pollen och allergener 

Tack vare det flerdelade filtersystemet avlägsnas pollen och allergener ur rumsluften. 
Styrning 
Typ av styrning
Elektronisk styrning
LCD-display med datum och tid
Programval
Filmknappsats
Kontrollindikering för byte av huvudfilter

Kontrollindikering för byte av huvudfilter 

När huvudfiltret måste bytas så visas detta i displayen.
Indikering av rumstemperatur
CO2-indikering

Integrerad CO2-sensor 

I CO2-drift anpassas lufteffekten till luftens kvalitet och möjliggör en tystare drift.
Visning av fläkteffekten

Observera 

Den aktuella fläkteffekten kan enkelt avläsas i den översiktliga displayen. 
Inställbara displayspråk

Inställbara displayspråk 

Mångsysslare – på displayen kan du ställa in olika språk, så att du alltid förstår all information. 
Standard elanslutning 
Elanslutning
1N AC 230V 50/60HZ
Värmeeffekt i kW
1,300
Total strömförbrukning i A
5,900
Total anslutningseffekt i kW
1,350
Leverans med kontakt

Leverans med kontakt 

Bara att ansluta: produkten utrustas med en stickkontakt vid fabrik, allt du behöver är ett eluttag. 
Nätanslutningens längd i m

Observera 

Längden baseras på anslutningskabeln utanför produkten. 
3,19
Mått och vikter 
Yttermått, nettohöjd i mm
1.270
Yttermått, nettobredd i mm
500
Yttermått, nettodjup i mm
500
Yttermått, bruttohöjd i mm

Observera 

Inklusive förpackning 
1.280
Yttermått, bruttobredd i mm

Observera 

Inklusive förpackning 
520
Yttermått, bruttodjup i mm

Observera 

Inklusive förpackning 
540
Nettovikt i kg
77
Bruttovikt i kg

Observera 

Inklusive förpackning 
87
Maximal golvbelastning i N

Maximal golvbelastning

Den maximala golvbelastningen anger den största kraften (N) som tillförs golvet som produkten står på. Denna maximala kraft är resultatet av summan av produktens vikt och de dynamiska krafter som uppstår under drift. 
256
Emissionsvärden 
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen (LpA)

Ljudtrycksnivå

Ljudtrycksnivån för ljudemissioner anger ett värde för det buller som maskinen avger. Luftrenare från Miele Professional har en ytterst låg ljudnivå. 
<70 dB(A) re 20 µPa
Ljudtrycksnivå enligt EN ISO 11204 vid en fläkteffekt på 25 % i dB(A)

Observera

Alla mätningar av ljudtrycksnivån enligt EN ISO 11204 sker med ett avstånd på 100 cm till maskinen.
27
Ljudtrycksnivå enligt EN ISO 11204 vid en fläkteffekt på 50 % i dB(A)

Observera

Alla mätningar av ljudtrycksnivån enligt EN ISO 11204 sker med ett avstånd på 100 cm till maskinen.
38
Ljudtrycksnivå enligt EN ISO 11204 vid en fläkteffekt på 75 % i dB(A)

Observera

Alla mätningar av ljudtrycksnivån enligt EN ISO 11204 sker med ett avstånd på 100 cm till maskinen.
47
Ljudtrycksnivå enligt EN ISO 11204 vid en fläkteffekt på 100 % i dB(A)

Observera

Alla mätningar av ljudtrycksnivån enligt EN ISO 11204 sker med ett avstånd på 100 cm till maskinen.
52
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h

Värmeavgivning till omgivningen

Under drift avger luftrenare värme till det omgivande rummet. Den avgivna värmemängden/tiden beror på den inställda effekten och användningens intensitet. Det angivna maximala värdet kan användas för inställning av rumstemperaturen eller för att beräkna ökningen av rumstemperaturen. 
1,00
Maximal temperatur på höljet vid filtertorkning i °C

Observera 

Under pågående drift kan temperaturen på luftrenarens hölje variera. Framför allt kan man räkna med en höjning av höljets temperatur vid den termiska inaktiveringen. Yttemperaturen innebär dock inga risker.
51
Program 
Manuell drift
CO2-reglerad automatdrift

Observera 

Ofta innebär en ökad CO2-halt i rumsluften även en ökad aerosolbelastning. För att reducera en eventuell belastning med aerosoler reglerar Miele AirControl med tilltagande CO2-halt kontinuerligt effekten uppåt, helt automatiskt. 
Tidsstyrd automatdrift

Observera

För särskilt effektiva arbetsprocesser kan start- och sluttid fastställas i förväg utifrån kontorstiderna. 
CO2-reglerad automatdrift med tidsstyrning

Observera 

Med den monterande sensorn övervakas CO2-halten kontinuerligt och fläkteffekten regleras automatiskt. Dessutom kan start- och sluttiden fastställas i förväg utifrån kontorstiderna. 
Utrustning 
Förfilter grovdamm

Observera 

Det monterade grovdammsförfiltret tillhörande klass ISO Coarse 50 % för partiklar >10 µm är en del av det flerdelade filtersystemet och möjliggör en lång livslängd för högeffektsfilter HEPA H14.
Förfilter findamm

Observera 

Det monterade findammsförfiltret tillhörande klass F7 för partiklar 1–10 µm är en del av det 5-delade filtersystemet och möjliggör en lång livslängd för högeffektsfilter HEPA H14. 
HEPA-filterklass H14

HEPA-filterklass H14 

Minst 99,995 % av alla partikar, patogener och aerosoler filtreras ur luften.
Frånskiljningsgrad HEPA-filter (enligt DIN EN 1822) i %
99,995

Observera 

Varje HEPA-filter har testats och har en avskiljningsgrad på minst 99,995 % för partiklar av storleken 0,1–0,2 µm. Denna avskiljningsgrad baseras på den partikelstorlek som är svårast att identifiera. Vid större och mindre partiklar har filtret en ännu högre avskiljningsgrad. 
Maximal livslängd HEPA H14- och findammsförfilter i tim (beroende på omgivningen)
4.000
Aktivt kolfilter

Observera 

Filtret med aktivt kol absorberar oönskad lukt och giftiga ämnen som ozon eller klor.
Efterfilter

Observera 

Efterfiltret används för optimering av luftflödet och ger ett extra skydd för HEPA-filter H14.
Miele ThermoControl

Miele ThermoControl 

Uppvärmning av luften framför filterkassetten till 70 °C för termisk inaktivering av relevanta patogener.
Ozonfri
CO2-sensor

Integrerad CO2-sensor 

I CO2-drift anpassas lufteffekten till luftens kvalitet och möjliggör en tystare drift.
270°-luftinsugning
Optimal luftfördelning

Observera 

Den luft som ska filtreras sugs in nere på produkten och släpps ut igen i filtrerad form på ovansidan. På detta sätt uppnås en optimal luftfördelning i rummet. 
Steglös reglerbar lufteffekt
Booster fläktfunktion

Booster fläktfunktion 

Fördelning av friskluft i hela rummet inom kort tid. 
Manipuleringssäker

Helt säker 

Produktens styrning är skyddad med en pinkod mot oönskad åtkomst.
Vid behov går det dessutom att låsa åtkomstluckan (i området kring produktens sockel).
Robusta rullar
Tippsäker

Tippsäker 

Extra stabilitet genom utvridbara fötter.
Normer, kontrollmärkning och certifiering 
CE
WEEE
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG
Bild/bilder som exempel, för förklaring
*Miljökonsekvensbeskrivning – alla priser inkl. moms
**alla priser inkl. moms. Leveranskostnader tillkommer