Läkarmottagningar

Lösningar för Läkarmottagningar

Mieles fördelar som betalar sig varje dag

Omfattande lösningar för preparering

Miele Professional är din partner för en säker och validerbar instrumentpreparering på läkarmottagningen. Systematisk rengöring, desinfektion och sterilisering av de instrument som används på din mottagning är en avgörande del i ett hygienkoncept för att undvika infektionsrisker, både för patienter och personal. Maskinell preparering och sterilisering av dessa instrument är idag en ofrånkomlig beståndsdel av läkarmottagningens kvalitetssäkring. Med Miele System4Med har du en partner för hygienen på din mottagning.

Mera om ”Mieles fördelar som betalar sig varje dag”