PG 8536 [AD LFM SST] - Diskdesinfektor med AD-vattenanslutning och övervakning av ledningsförmågan.--
 • med AD-vattenanslutning och övervakning av ledningsförmågan.--
 

PG 8536 [AD LFM SST]
Diskdesinfektor med AD-vattenanslutning och övervakning av ledningsförmågan.

 • Prestanda/omgång t.ex. 7 DIN-trådkorgar eller 2 MIC-satser

  Ytterligare lastningsmöjligheter

  Alternativt kan 48 GYN-spelkula eller 2 AN-satser prepareras per omgång.
  Vid användning inom laboratoriesektorn kan upp till 66 smalhalsade glas eller 96 pipetter prepareras per omgång.
 • Högsta flexibilitet – fritt programmerbar styrning

  Fritt programmerbar styrning

  Den fritt programmerbara styrenheten ger rengörings- och desinfektionsenheterna samt termodesinfektorerna högsta möjliga anpassningsförmåga. Redan från fabriken är enheterna utrustade med många program för en mängd olika användningar. Behöriga användare kan anpassa dessa program eller skapa egna.
 • Säkerhet – spolarmsövervakning och aut. igenkänning av insatser

  För ett pålitligt resultat

  Övervakningen av spoltryck och spolarm känner omedelbart av lastblockeringar eller oregelbundet spoltryck och säkerställer därmed utmärkta rengöringsresultat.
  I kombination med automatisk vagnidentifiering garanteras maximal säkerhet. Med hjälp av magnetlisten registrerar rengörings- och desinfektionsenheterna olika vagntyper med dess specifika last och väljer automatiskt det tvättprogram som passar.
 • Perfekta torkresultat – effektiv varmluftstork

  Effektiv torkning

  Den aktiva varmluftstorkningen är den optimala lösningen för ihåliga instrument eller laboratorieglas med trångt lumen. Ett framförkopplat HEPA-filter med klass H13 åstadkommer en god partikelseparation från torkluften. Filtret är lättåtkomligt via sidoskåpet.
 • Hög säkerhet – gränssnitt för processdokumentation

  Processdokumentation

  Säkerhet genom spårbar dokumentation av alla prepareringssteg.
EAN: 4002514860121 / Artikelnummer: 62853635NER / Materialnummer: 07831810
PG8536 [AD LFM SST]

Produktdetaljer - PG 8536 [AD LFM SST]

Konstruktion och utförande 
Typ av produkt
Fristående maskin, 90 cm bred
Hölje
Rostfritt stål
Elektrisk luckspärr
Summer, akustisk signal vid programslut
Serviceanpassad konstruktion

Serviceanpassad konstruktion

Korta servicetider tack vare underhållsoptimerad maskinkonstruktion.
Användning 
Lämplig för sjukhus

Perfekt för sjukhus

Dessa maskiner är särskilt lämpade för sjukhusets behov. Med kraftfull spolningsteknik och variationsrikt programurval uppnår de utmärkta resultat med stora mängder disk. Flera maskinalternativ och komponenter tillåter dessutom perfekt anpassning till användningsplatsens krav.
Lämplig för laboratorier

Perfekt för laboratorier

Dessa laboratoriediskmaskiner uppfyller kraven i laboratorier mycket väl. Med deras kraftfulla diskteknik, programmångfald och flexibla insatsprogram för många olika typer av laboratorieglas möjliggör de en snabb rengöring i analytisk kvalitet.
Lämplig för läkarmottagningar

Perfekt för läkarmottagningen

Dessa rengörings- och desinfektionsenheter är särskilt lämpade för kraven på tandkliniken. Vid kompakt konstruktion erbjuder de med sina kraftfulla disksystem korta diskomgångar samt program för många olika användningar så att varje instrument snabbt är redo att användas igen.
Lämplig för OP-mottagningar

Perfekt för OP-mottagningen

Dessa rengörings- och desinfektionsenheter är särskilt lämpade för operationsmottagningar. Deras kraftfulla spolteknik och höga kapacitet möjliggör hög genomströmning även för krävande specialinstrument.
Kapacitet 
DIN-korgar per omgång [antal]
7
MIC-satser per omgång [antal]
2
AN-satser per omgång [antal]
2-3
Smalhalsade glas per omgång [antal]
66
Pipetter per omgång [antal]
96
Effektuppgifter 
Cirkulationspump, Qmax i liter/min.
600
Kortaste programtid (disk o. desinfektion) i min.

Torkning

Valfritt finns på vissa maskinmodeller möjlighet till torkning. Denna kan ställas in individuellt beroende på prepareringssituationen.
27
Maximal efterdisktemperatur i °C
93
Nyttovolym diskutrymme i liter
137,00
Testade drifttimmar

OBS

Våra maskiner testas intensivt under laboratorieförhållanden. Beroende på de faktiska användningsförhållandena samt maskinens underhåll och skötsel kan de faktiska drifttimmarna avvika.
15.000
Styrning 
Typ av styrning
Profitronic+

Touchknappar

Högsta användarkomfort och enkel rengöring av ytor.
Programval
Touch on Glass
Max senare start i timmar
24
Programmeringsmöjlighet
Fri programmering

Fritt programmerbar styrning

Den fritt programmerbara styrenheten ger rengörings- och desinfektionsenheterna samt termodesinfektorerna högsta möjliga anpassningsförmåga. Redan från fabriken är enheterna utrustade med många program för en mängd olika användningar. Behöriga användare kan anpassa dessa program eller skapa egna.
Program [antal]
18
Fria programplatser [antal]
30
A0-värdesstyrning

Intelligent A0-värdestyrning

Så snart det förinställda värdet för A0 har uppnåtts avslutas desinfektionsfasen och programmet fortsätter med nästa fas. Genom denna metod förkortas programtiden jämfört med ett tidsstyrt program.
Fjärrservice möjlig

Framtidsorienterat

Redan idag är Maskiner från Miele förberedda för användning av fjärrservicetjänster.
Programavbrottssäkring

Programavbrottssäkring

Tidsbesparande och säkert: Programavbrottssäkringen gör det möjligt att fortsätta disk och desinfektion efter ett kort avbrott, exempelvis vid strömavbrott. Om prepareringsresultatet riskeras genom avbrottet avger maskinen ett varningsmeddelande.
Resttidsvisning
Visning av programförlopp
Inställbara displayspråk

Displayspråket kan ställas in

Inga missförstånd: Användaren kan välja önskat språk bland många olika alternativ. Alla displayvisningar sker på detta språk, så att användarsäkerheten ska bli så stor som möjligt.
Standard elanslutning 
Elanslutning
3N AC 400V 50HZ
Värmeeffekt i kW
9,0
Total anslutningseffekt i kW
10,2
Säkring, A
16
Nätanslutningens längd i m

OBS!

Längden avser anslutningskabeln utanför maskinen.
1,60
Vattenanslutning/-avlopp 
Kallvatten [Antal]
1
Kallvatten för ångkondensator [antal]
1
Varmvatten [Antal]

Effektiv varmvattenanslutning

Anslutning till varmvattenförsörjning sparar mycket tid och energi.
1
AD-vatten [antal]

Destvattenanslutning

Med en anslutning för demineraliserat vatten (destvatten) möjliggör dessa rengörings- och desinfektionsenheter samt termodesinfektorer optimala rengöringsresultat. Sköljning med destvatten skyddar också värdefulla föremål från avlagringar och korrosion.
1
Nödvändigt flödestryck i kPa

Tips för ADP-varianter

Värdet gäller både kallt och varmt vatten samt destvatten, men inte för destvattentillopp på ADP-varianter eftersom en matningspump används.
250-1.000
Maximal uppfordringshöjd för avloppspump i cm
100
Integrerad vattenavhärdare

Integrerad vattenavhärdare

Optimal rengöringseffekt tack vare den integrerade vattenavhärdaren.
Maximal vattenhårdhet (kallvatten/varmvatten) i mmol/l
10,700
Avloppspump [DN]
22
Vattenskyddssystem
Waterproofsystem
Torkaggregat 
Integrerat torkaggregat

Torkaggregat

Snabbare till säkra hanteringsresultat med varmluftstorkning.
Fläkt i kW
0,3
Rörvärmeväxlare i kW
2,3
Total anslutningseffekt i kW
2,6
Lufteffekt i m³/h
55
Hepa-filter-klass
H14
Frånskiljningsgrad HEPA-filter (DIN EN 1822) i %
99,995
Livslängd HEPA-filter i tim.
500
Mått och vikt 
Yttermått, nettohöjd i mm
1.175
Yttermått, nettobredd i mm
900
Yttermått, nettodjup i mm
700
Yttermått, bruttohöjd i mm

Observera 

Inklusive förpackning 
1.380
Yttermått, bruttobredd i mm

Observera 

Inklusive förpackning 
1.200
Yttermått, bruttodjup i mm

Observera 

Inklusive förpackning 
900
Diskutrymme, användbar höjd i mm
520
Diskutrymme, djup underkorg i mm
520
Diskutrymme, användbar bredd i mm
530
Diskutrymme, djup överkorg i mm
474
Nettovikt i kg
177
Bruttovikt i kg

Observera 

Inklusive förpackning 
208
Emissionsvärden 
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen

Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen

Ljudtrycks- och ljudemissionsnivån beror på program och anger ett värde för det buller som maskinen avger. Maskiner från Miele Professional har en ytterst låg ljudnivå.
<70 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i MJ/h

Värmeavgivning till omgivningen

Under maskinens drift avges värme till omgivningen. Den avgivna värmemängden/tiden beror på de inställda temperaturerna och intensiteten i användningen. Det angivna maximala värdet kan användas för att planera rummets temperering eller för att beräkna hur mycket rumstemperaturen höjs.
1,62
Program 
DES-VAR-TD

Vario TD

Det beprövade disk- och desinfektionsprogrammet för perfekta resultat som samtidigt i hög grad skonar materialet.
DES-VAR-TD-AN

Vario TD

Det beprövade disk- och desinfektionsprogrammet för perfekta resultat som samtidigt i hög grad skonar materialet.
VAR-TD-NR

Vario TD

Det beprövade disk- och desinfektionsprogrammet för perfekta resultat som samtidigt i hög grad skonar materialet.
Anorganica

Innovativa rengöringsprogram

Optimala rengöringsresultat och bibehållet värde tack vare över 50 års erfarenhet av innovativa rengöringsprogram.
Organica

Innovativa rengöringsprogram

Optimala rengöringsresultat och bibehållet värde tack vare över 50 års erfarenhet av innovativa rengöringsprogram.
Plast
Oftamologi
Orthovario

ORTHOVARIO

Även ömtåliga instrument som används för ortopedi kan rengöras tillförlitligt med programmet ORTHOVARIO.
Oxivario

OXIVARIO

Organisk smuts tas grundligt och snabbt bort med programmet OXIVARIO.
Oxivario Plus

OXIVARIO

Organisk smuts tas grundligt och snabbt bort med programmet OXIVARIO.
Sko-TD
Special 93/10
Kemisk desinfektion
Lab-standard
Lab-universell
Lab-intensiv
Lab-pipetter
Lab-olja
Utrustning 
1 doseringspump för flytande rengöringsmedel

Integrerad doseringspump

Integrerade doseringspumpar möjliggör snabb och exakt dosering av flytande medel.
1 doseringspump för neutraliseringsmedel

Integrerad doseringspump

Integrerade doseringspumpar möjliggör snabb och exakt dosering av flytande medel.
Doseringspumpar med bälg

Integrerad doseringspump

Integrerade doseringspumpar möjliggör snabb och exakt dosering av flytande medel.
Extra doseringspumpar (tillval)

Ytterligare doseringspumpar kan integreras

Om behov finns, kan ytterligare doseringspumpar integreras i maskinen.
Ultraljudskontroll av doseringsvolym

Doseringskontroll med ultraljud

Reproducerbar prepareringskvalitet tack vare exakt dosering av alla medier.
Spolarmsövervakning

Spolarmsövervakning

Tillförlitlig diskeffekt genom övervakning av spolarmens varvtal.
Konduktivitetsmätning

Övervakning av ledningsförmåga

Tillförlitlig renhet: Slutsköljning utan rester för prickfria resultat.
Underhållsfri övervakning av ledningsförmåga

Underhållsfri modul för mätning av ledningsförmåga

Exakt och underhållsfri: Slutsköljning utan rester för prickfria resultat.
Gränssnitt för processdokumentation

Processdokumentation

Säkerhet genom spårbar dokumentation av alla prepareringssteg.
Flerkomponents filtersystem
Pump med hög cirkulationseffekt

Hög cirkulationseffekt

Kraftfulla cirkulationspumpar sörjer för grundlig rengöring.
Automatisk igenkänning av insatser

Automatisk igenkänning av insatser

Särskilt bekväma och säkra arbetsförlopp tack vare automatiskt val av lastspecifika program.
Aktiv torkning

Aktiv torkning

Den aktiva varmluftstorkningen torkar effektivt diskgodset både på in- och utsidan.
Optiskt gränssnitt för Miele-service
Inställningsmöjlighet för processkemikalier (4 x 5 l)

Inställningsmöjlighet för rengöringsmedel

Ordentligt och rent: Inställningsmöjlighet för flytande medel.
Diskutrymme av högkvalitativt rostfritt stål (1.4301/304)

Diskutrymme av högkvalitativt rostfritt stål

Diskutrymmet består av rostfritt stål med kvalitet 1.4301. Diskutrymmets botten och dörrens innerplåt är av högre kvalitet.
Omfattande komponenter (tillval)

Stort utbud av tillbehör

Flexibla och omfattande tillbehör för optimal rengöringseffekt och många olika prepareringsalternativ.
Anslutningsmöjligheter 
Seriellt gränssnitt RS 232

Seriellt gränssnitt RS 232

Det seriella gränssnittet möjliggör datautbyte med andra maskiner, t.ex. för processdokumentation.
Ethernet-gränssnitt

Ethernet-gränssnitt

Ethernet-gränssnittet möjliggör kabelbunden kommunikation i det lokala nätverket.
Normer, kontrollmärkning och certifiering 
VDE-tecken (elektrisk säkerhet)
IP skyddstyp enligt EN 60529: IP 20
EN 61010-1
EN 61010-2-040
RoHS-riktlinje 2011/65/EU
Bild/bilder som exempel, för förklaring
*Miljökonsekvensbeskrivning – alla priser inkl. moms
**alla priser inkl. moms. Leveranskostnader tillkommer