Industrilaboratorier

Lösningar för Industrilaboratorier

Systemlösningar för industrilaboratoriet

För preparering av laboratorieglas med analytisk kvalitet

Med diskdesinfektorer, särskilda prepareringsmetoder och optimalt anpassat tillbehör erbjuder Miele Professional omfattande systemlösningar för preparering av olika laboratorieglas med analytisk kvalitet. Systemlösningarna möjliggör reproducerbara resultat även vid krävande tillämpningar inom områdena för organisk, oorganisk och fysikalisk kemi, biologi och mikrobiologi, i sjukhuslaboratoriet, inom den farmaceutiska sektor eller i vid tillverkning av livsmedels och kosmetika. Endast maskinell preparering av laboratorieglas och -utrustning kan standardiseras, valideras och dokumenteras automatiskt. Eftersom diskdesinfektorerna är stängda under hela processen reduceras den potentiella risken för laboratoriepersonalen till ett minimum. Därigenom uppnår man maximalt personalskydd genom maskinell preparering. Utöver standardiserade lösningar kan den sakkunniga personalen på Miele Professional också ta fram individuella och tillämpningsanpassade lösningar för dig.

Mera om ”Systemlösningar för industrilaboratoriet”