Finansiering

Leasing

Så här fungerar leasing

Leasing är ett nyttjandeavtal mellan Ikano Bank som äger utrustningen och dig som använder utrustningen. Med leasing betalar du bara för användandet av utrustningen inte ägandet.
Leasing är särskilt fördelaktigt för er som planerar att behålla utrustningen när leasingavtalet löper ut. Efter avtalstidens slut kan ni välja att antingen förlänga avtalstiden, köpa loss utrustningen för det förutbestämda restvärdet eller anvisa annan köpare.

Fördelar:

 • Ni behåller er likviditet vilket skapar beredskap för andra oförutsedda utgifter eller nya affärsmöjligheter
 • Ni får kända betalningsflöden – inga överraskningar. Det blir enkelt att budgetera och planera
 • Ni behåller låneutrymmet hos banken
 • Med leasing får ni möjlighet till regelbunden produktuppdatering
 • Ni får paketerade och anpassade lösningar
 • Det är 100% avdragsgillt
 • Det krävs oftast ingen kontantinsats

Finansieringen sker i samarbete med

Ikano Bank Företag
Box 1007
172 21 Sundbyberg
Tel: 08 514 203 00

Är du intresserad av detta? Välkommen till oss med dina frågor. 

Kontakt

Hyra

Så här fungerar hyra

Hyra är ett nyttjandeavtal mellan Ikano Bank som äger utrustningen och dig som använder utrustningen. Med hyra betalar du bara för användandet av utrustningen inte ägandet.
Med Hyra kan ni förlänga avtalet och hyra vidare eller lämna tillbaka utrustningen till leverantören vid hyrestidens slut.

Fördelar

 • Ni behåller er likviditet vilket skapar beredskap för andra oförutsedda utgifter eller nya affärsmöjligheter
 • Ni får kända betalningsflöden – inga överraskningar. Det blir enkelt att budgetera och planera
 • Ni behåller låneutrymmet hos banken
 • Med hyra får ni möjlighet till regelbunden produktuppdatering
 • Ni minimerar resurser och kostnader för avyttring av utrustning
 • Ni får paketerade och anpassade lösningar
 • Det är 100% avdragsgillt
 • Det krävs oftast ingen kontantinsats

Finansieringen sker i samarbete med

Ikano Bank Företag
Box 1007
172 21 Sundbyberg
Tel: 08 514 203 00

Är du intresserad av detta? Välkommen till oss med dina frågor. 

Kontakt

Funktionsleasing

Så här fungerar funktionsleasing

Funktionsleasing är ett nyttjandeavtal mellan Ikano Bank som äger utrustningen och dig som använder utrustningen. Med funktionsleasing betalar du bara för användandet av utrustningen inte ägandet. Funktionsleasing inkluderar även serviceavtal på utrustningen vilket säkerställer att inga oförutsedda service eller reparationskostnader tillkommer efter garantitidens slut. 
Funktionsleasing är särskilt fördelaktigt för er som planerar att behålla utrustningen när leasingavtalet löper ut. Efter avtalstidens slut kan ni välja att antingen förlänga avtalstiden, köpa loss utrustningen för det förutbestämda restvärdet eller anvisa annan köpare.


Fördelar

 • Ni behåller er likviditet vilket skapar beredskap för andra oförutsedda utgifter eller nya affärsmöjligheter
 • Ni får kända betalningsflöden – inga överraskningar. Det blir enkelt att budgetera och planera
 • Ni behåller låneutrymmet hos banken
 • Med leasing får ni möjlighet till regelbunden produktuppdatering
 • Ni får paketerade och anpassade lösningar
 • Det är 100% avdragsgillt
 • Det krävs oftast ingen kontantinsats

Finansieringen sker i samarbete med

Ikano Bank Företag
Box 1007
172 21 Sundbyberg
Tel: 08 514 203 00

Är du intresserad av detta? Välkommen till oss med dina frågor. 

Kontakt

Funktionshyra

Så här fungerar funktionshyra

Funktionshyra är ett nyttjandeavtal mellan Ikano Bank som äger utrustningen och dig som använder utrustningen. Med funktionshyra betalar du bara för användandet av utrustningen inte ägandet. Funktionshyra inkluderar även serviceavtal på utrustningenvilket säkerställer att inga oförutsedda service eller reparationskostnader tillkommer efter garantitidens slut. 
Med funktionshyra kan ni förlänga avtalet och hyra vidare eller lämna tillbaka utrustningen till leverantören vid hyrestidens slut.

Fördelar

 • Ni behåller er likviditet vilket skapar beredskap för andra oförutsedda utgifter eller nya affärsmöjligheter
 • Ni får kända betalningsflöden – inga överraskningar. Det blir enkelt att budgetera och planera
 • Ni behåller låneutrymmet hos banken
 • Med hyra får ni möjlighet till regelbunden produktuppdatering
 • Ni minimerar resurser och kostnader för avyttring av utrustning
 • Ni får paketerade och anpassade lösningar
 • Det är 100% avdragsgillt
 • Det krävs oftast ingen kontantinsats

Finansieringen sker i samarbete med

Ikano Bank Företag
Box 1007
172 21 Sundbyberg
Tel: 08 514 203 00

Är du intresserad av detta? Välkommen till oss med dina frågor. 

Kontakt