Lösningar för Fastighetstvättstugor

Effektiva systemlösningar

För mycket tvätt på kort tid

I tvättstugor för flerfamiljshus krävs snabba och robusta proffsmaskiner. Många människors tvättbehov skall uppfyllas till en så låg totalkostnad som möjligt vilket ställer krav på minimala driftkostnader. Maskinerna måste också kunna anslutas till bokningssystem och externa doseringspumpar. Mieles proffsmaskiner är utrustade med Mieles skontrumma vilket garanterar hyresgästerna bästa textilvård och samtidigt förhindrar att lösa BH-byglar, spik m.m. fastnar i avloppsventilen, vilket är en stor fördel för fastighetsägaren.

Mera om ”Effektiva systemlösningar”