PG 8591 [WW AD] - Diskdesinfektor
   

PG 8591 [WW AD]
Diskdesinfektor med varm- och AD-vattenanslutning, flytande dosering & varmluftstorkning DryPlus.

Pris: * 
PG8591 [WW AD]

Mer produktinformation

Diskdesinfektor med varm- och AD-vattenanslutning, flytande dosering & varmluftstorkning DryPlus.


 • Prestanda/omgång t.ex. 44 roterande instrument eller 44sugar

  Ytterligare lastningsmöjligheter

  Ytterligare instrument kan dessutom prepareras i över- eller underkorgen per omgång.
 • Säkerhet genom kontroll – spoltrycks- och spolarmsövervakning

  För ett pålitligt resultat

  Övervakningen av spoltryck och spolarm känner omedelbart av ett sjunkande spoltryck eller lastblockeringar och säkerställer utmärkta prepareringsresultat.
 • Effektiv varmluftstork – DryPlus

  Effektiv torkning

  Varmluftstorkningen DryPlus är den optimala lösningen för ihåliga instrument. Ett framförkopplat HEPA-filter med klass H13 åstadkommer en god partikelseparation från torkluften. Filtret är lättåtkomligt genom en lucka i den främre delen av sockeln.
 • Hög säkerhet – kan kopplas till processdokumentation

  Dokumentation utan luckor

  Det finns möjlighet att placera en modul för registrering av processdokumentation i ett kommunikationsschakt. Via en programvara används Ethernet-modulen för dokumentation. För dokumentation med en USB-lösning eller via en skrivare måste RS 232-modulen användas.

EAN: 4002515559451 / Artikelnummer: 63859102S / Materialnummer: 10088310

Produktdetaljer - PG 8591 [WW AD]

Konstruktion och utförande 
Typ av produkt
Fristående maskin, underbyggnadsbar, 60 cm bred
Hölje
Rostfritt stål
Kan monteras under bänkskiva

Kan byggas in och integreras med ex möbler.

Maskinen kan bekvämt byggas in och integreras med möbler och annan utrustning.
AutoClose – automatisk luckspärr

AutoClose*

En lätt beröring räcker – Med AutoClose stängs luckan helt av sig själv.
Patent: EP 1 733 675 B1
Summer, akustisk signal vid programslut
Serviceanpassad konstruktion

Serviceanpassad konstruktion

Korta servicetider tack vare underhållsoptimerad maskinkonstruktion.
Användning 
Lämplig för tandläkarmottagningar

Perfekt för tandläkarmottagningen

Miele termodesinfektorer är särskilt väl anpassade till kraven på tandläkarmottagningen. Med sin kompakta design förbereder de alla instrument med utmärkt resultat med hjälp av sitt kraftfulla spolningssystem. Även krävande roterande instrument behandlas noggrant och försiktigt.
Kapacitet 
Sugar per omgång [antal]
44
Roterande instrument per omgång [antal]
44
Effektuppgifter 
Cirkulationspump, Qmax i liter/min.
500
Kortaste programtid (disk o. desinfektion) i min.

Torkning

Valfritt finns på vissa maskinmodeller möjlighet till torkning. Denna kan ställas in individuellt beroende på prepareringssituationen.
40
Maximal efterdisktemperatur i °C
93
Nyttovolym diskutrymme i liter
145,00
Testade drifttimmar

OBS

Våra maskiner testas intensivt under laboratorieförhållanden. Beroende på de faktiska användningsförhållandena samt maskinens underhåll och skötsel kan de faktiska drifttimmarna avvika.
15.000
Styrning 
Typ av styrning
TouchControl
Programval
Touch on Metal
Snabbvalsknappar

Snabbvalsknappar

Snabb och bekväm åtkomst till program som används ofta.
Max senare start i timmar
24
Programmeringsmöjlighet
Programmerbar
Program [antal]
7
Fria programplatser [antal]
2
A0-värdesstyrning

Intelligent A0-värdestyrning

Så snart det förinställda värdet för A0 har uppnåtts avslutas desinfektionsfasen och programmet fortsätter med nästa fas. Genom denna metod förkortas programtiden jämfört med ett tidsstyrt program.
Programavbrottssäkring

Programavbrottssäkring

Tidsbesparande och säkert: Programavbrottssäkringen gör det möjligt att fortsätta disk och desinfektion efter ett kort avbrott, exempelvis vid strömavbrott. Om prepareringsresultatet riskeras genom avbrottet avger maskinen ett varningsmeddelande.
Resttidsvisning
Visning av programförlopp
Inställbara displayspråk

Displayspråket kan ställas in

Inga missförstånd: Användaren kan välja önskat språk bland många olika alternativ. Alla displayvisningar sker på detta språk, så att användarsäkerheten ska bli så stor som möjligt.
Standard elanslutning 
Elanslutning
3N AC 400V 50HZ
Värmeeffekt i kW
8,5
Total anslutningseffekt i kW
9,3
Säkring, A
16
Nätanslutningens längd i m

OBS!

Längden avser anslutningskabeln utanför maskinen.
1,80
Möjlig spänningsvariant 1

OBS!

Om maskinen kan modifieras för andra spänningsvärden, hittar du ytterligare värden för elektrisk anslutning här. Denna modifiering kan ske efter beräkning av Mieles service.
 
Elanslutning
AC 230V 50HZ
Värmeeffekt i kW
2,5
Total anslutningseffekt i kW
3,30
Säkring, A
16
Vattenanslutning/-avlopp 
Kallvatten [Antal]
1
Kallvatten för ångkondensator [antal]
1
Varmvatten [Antal]

Effektiv varmvattenanslutning

Anslutning till varmvattenförsörjning sparar mycket tid och energi.
1
AD-vatten [antal]

Destvattenanslutning

Med en anslutning för demineraliserat vatten (destvatten) möjliggör dessa rengörings- och desinfektionsenheter samt termodesinfektorer optimala rengöringsresultat. Sköljning med destvatten skyddar också värdefulla föremål från avlagringar och korrosion.
1
Nödvändigt flödestryck i kPa

Tips för ADP-varianter

Värdet gäller både kallt och varmt vatten samt destvatten, men inte för destvattentillopp på ADP-varianter eftersom en matningspump används.
200-1.000
Maximal uppfordringshöjd för avloppspump i cm
100
Integrerad vattenavhärdare

Integrerad vattenavhärdare

Optimal rengöringseffekt tack vare den integrerade vattenavhärdaren.
Maximal vattenhårdhet (kallvatten/varmvatten) i mmol/l
10,700
Avloppspump [DN]
22
Vattenskyddssystem
Waterproofsystem
Torkaggregat 
Integrerat torkaggregat

Torkaggregat

Snabbare till säkra hanteringsresultat med varmluftstorkning.
Fläkt i kW
0,3
Rörvärmeväxlare i kW
2,2
Total anslutningseffekt i kW
2,5
Hepa-filter-klass
H13
Frånskiljningsgrad HEPA-filter (DIN EN 1822) i %
99,950
Livslängd HEPA-filter i tim.
200
Mått och vikt 
Yttermått, nettohöjd i mm
835
Yttermått, nettobredd i mm
600
Yttermått, nettodjup i mm
600
Yttermått, bruttohöjd i mm

Observera 

Inklusive förpackning 
940
Yttermått, bruttobredd i mm

Observera 

Inklusive förpackning 
675
Yttermått, bruttodjup i mm

Observera 

Inklusive förpackning 
745
Diskutrymme, användbar höjd i mm
520
Diskutrymme, djup underkorg i mm
520
Diskutrymme, användbar bredd i mm
530
Diskutrymme, djup överkorg i mm
474
Nettovikt i kg
78
Bruttovikt i kg

Observera 

Inklusive förpackning 
85
Emissionsvärden 
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen

Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen

Ljudtrycks- och ljudemissionsnivån beror på program och anger ett värde för det buller som maskinen avger. Maskiner från Miele Professional har en ytterst låg ljudnivå.
<70 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i MJ/h

Värmeavgivning till omgivningen

Under maskinens drift avges värme till omgivningen. Den avgivna värmemängden/tiden beror på de inställda temperaturerna och intensiteten i användningen. Det angivna maximala värdet kan användas för att planera rummets temperering eller för att beräkna hur mycket rumstemperaturen höjs.
1,65
Program 
Vario TD Intensiv

Vario TD

Det beprövade disk- och desinfektionsprogrammet för perfekta resultat som samtidigt i hög grad skonar materialet.
Vario TD Dental

Vario TD

Det beprövade disk- och desinfektionsprogrammet för perfekta resultat som samtidigt i hög grad skonar materialet.
Vario TD Dental +

Vario TD

Det beprövade disk- och desinfektionsprogrammet för perfekta resultat som samtidigt i hög grad skonar materialet.
Special 93°C-10’
Utrustning 
1 doseringsenhet/lucka för spolglans
1 doseringspump för flytande rengöringsmedel

Integrerad doseringspump

Integrerade doseringspumpar möjliggör snabb och exakt dosering av flytande medel.
Kontroll av doseringsvolym
Ångkondensator
Övervakning av spoltryck

Övervakning av spoltryck

Spoltrycket övervakas för perfekta rengöringsresultat.
Spolarmsövervakning

Spolarmsövervakning

Tillförlitlig diskeffekt genom övervakning av spolarmens varvtal.
Gränssnitt för processdokumentation (tillval)

Processdokumentation

Säkerhet genom spårbar dokumentation av alla prepareringssteg.
Flerkomponents filtersystem
Värmepump med varierbart varvtal*Patent: EP 1 047 334 B2/*Patent: EP 1 247 993 B1

Själva hjärtat för prickfria resultat

Inom de enskilda programblocken har pumpens varvtal och därmed spoltrycket anpassats till de aktuella kraven – högt tryck möjliggör borttagning av svåra föroreningar, medan lågt tryck säkerställer att hela diskgodset blöts. Resultatet är att vatten och energi används extra sparsamt, med ett spoltryck som är optimerat för varje situation.
Direkt tillkoppling av insatser

Direkt tillkoppling av insatser

Den direkta kopplingen säkerställer ett precist flöde av vatten och torkluft (i maskiner med integrerad varmluftstorkning) vid ekonomisk resursanvändning.
DryPlus

DryPlus

Effektiv varmluftstorkning: Optimal för torkning av ihåliga instrument eller laboratorieglas med trångt lumen.
Saltbehållare i luckan

Patenterad saltbehållare* i luckan

Ergonomisk komfort: Saltbehållaren i luckan är särskilt lätt att fylla på.
Patent: EP 1 457 153 B1
Optiskt gränssnitt för Miele-service
Diskutrymme utan skarvar tack vare lasersvetsteknik

Diskutrymme utan skarvar

Perfekt hygien tack vare optimerad geometri och lasersvetsning.
Värmeelement utanför diskutrymmet

Värmeelement utanför diskutrymmet

Ett plus för hygien: Värmeelementen har placerats utanför diskutrymmet.
Diskutrymme av högkvalitativt rostfritt stål (1.4301/304)

Diskutrymme av högkvalitativt rostfritt stål

Diskutrymmet består av rostfritt stål med kvalitet 1.4301. Diskutrymmets botten och dörrens innerplåt är av högre kvalitet.
Omfattande komponenter (tillval)

Stort utbud av tillbehör

Flexibla och omfattande komponenter för optimal rengöringseffekt och många olika rengöringsmöjligheter.
Anslutningsmöjligheter 
Seriellt gränssnitt RS 232 (tillval)

Seriellt gränssnitt RS 232

Det seriella gränssnittet möjliggör datautbyte med andra maskiner, t.ex. för processdokumentation.
WLAN via DataDiary (tillval)

DataDiary

Med DataDiary erbjuder Miele Professional en app-baserad möjlighet för processdokumentationen som är intuitiv att hantera. Det rör sig om en Plug & Play-lösning – alltså enkel anslutning och sedan bara att sätta igång.
Dataöverföringen sker trådlöst och säkert via krypterad WLAN (WPA2) mellan Miele-enheten och surfplattan. WLAN-anslutning är enkel att ställa in med SSID (Service Set Identifier) och lösenord.

WLAN-gränssnitt.

Wifi-gränssnitt som passar optimalt för en trådlös lokal kommunikation via nätverk, till exempel för överföring av processdata för dokumentationsändamål.
Ethernet-gränssnitt (tillval)

Ethernet-gränssnitt

Ethernet-gränssnittet möjliggör kabelbunden kommunikation i det lokala nätverket.
Externa doseringsmoduler
Normer, kontrollmärkning och certifiering 
VDE-tecken (elektrisk säkerhet)
IP skyddstyp enligt EN 60529: IP 21
EN 61010-1
EN 61010-2-040
RoHS-riktlinje 2011/65/EU
Bild/bilder som exempel, för förklaring