PG 8591 [WW AD] - Diskdesinfektor
 

PG 8591 [WW AD]
Diskdesinfektor
med varm- och AD-vattenanslutning, flytande dosering & varmluftstorkning DryPlus.

 • Prestanda/omgång t.ex. 22 roterande instrument eller 22sugar

  Ytterligare lastningsmöjligheter

  Ytterligare instrument kan dessutom prepareras i över- eller underkorgen per omgång.
 • Effektiv användning av resurser – värmepump med variabelt varvtal

  Själva hjärtat för prickfria resultat

  Inom de enskilda programblocken har pumpens varvtal och därmed spoltrycket anpassats till de aktuella kraven – högt tryck möjliggör borttagning av svåra föroreningar, medan lågt tryck säkerställer att hela diskgodset blöts. Resultatet är att vatten och energi används extra sparsamt, med ett spoltryck som är optimerat för varje situation.
 • Säkerhet genom kontroll – spoltrycks- och spolarmsövervakning

  För ett pålitligt resultat

  Övervakningen av spoltryck och spolarm känner omedelbart av ett sjunkande spoltryck eller lastblockeringar och säkerställer utmärkta prepareringsresultat.
 • Effektiv varmluftstork – DryPlus

  Effektiv torkning

  Varmluftstorkningen DryPlus är den optimala lösningen för ihåliga instrument. Ett framförkopplat HEPA-filter med klass H13 åstadkommer en god partikelseparation från torkluften. Filtret är lättåtkomligt genom en lucka i den främre delen av sockeln.
 • Hög säkerhet – kan kopplas till processdokumentation

  Dokumentation utan luckor

  Det finns möjlighet att placera en modul för registrering av processdokumentation i ett kommunikationsschakt. Via en programvara används Ethernet-modulen för dokumentation. För dokumentation med en USB-lösning eller via en skrivare måste RS 232-modulen användas.
PG8591 [WW AD]

Tillbehör - PG 8591 [WW AD]

E 363 Tillbehör
E 363Tillbehör

för optimal placering av GYN- och ÖNH-instrument.

APH 407 Nätverkskabel
APH 407Nätverkskabel

för nätverksanslutning, längd 5 m (typ 7).

A 814 Hållare
A 814Hållare

för optimal preparering av spetsar för Air Scaler och Piezo Scaler.

APH 190 Vägghållare
APH 190Vägghållare

för Segosoft-moduler.

E 315 VE engångshartser
E 315VE engångshartser

för regeneration av patroner för fullständig avsaltning.

UG 30-90/60-85 Underbyggnad/sockel
UG 30-90/60-85Underbyggnad/sockel

för höjning av maskinen inkl. sidoskåp, 60 cm djupt, 90 cm brett.

APH 408 Crossover-nätverkskabel
APH 408Crossover-nätverkskabel

för direktanslutning till dator, längd 3 m (typ 8).

A 800 Filterrör
A 800Filterrör

för säker och ekonomisk rengöring av ihåliga instrument.

E 130 Tillbehör
E 130Tillbehör

för optimal placering av 10 brickor.

A 151 Underkorg
A 151Underkorg

för placering av på marknaden vanliga DIN-korgar samt diverse tillbehör.

VE P 2800 Patron för fullständig avsaltning
VE P 2800Patron för fullständig avsaltning

för optimal vattenbehandling.

A 803 Hållare
A 803Hållare

för optimal placering av roterande instrument.

A 804 Rengöringsborste
A 804Rengöringsborste

för optimal rengöring av filterrör A 800.

E 378 Tillbehör
E 378Tillbehör

för placering av diverse instrument.

APH 409 Crossover-nätverkskabel
APH 409Crossover-nätverkskabel

för direktanslutning till dator, längd 5 m (typ 9).

E 339/1 Tillbehör
E 339/1Tillbehör

för optimal placering av upp till 12 brickbottnar eller brickor.

APH 590 Bläckpatron
APH 590Bläckpatron

för protokollskrivare PRT 100.

E 379 Tillbehör
E 379Tillbehör

för placering av diverse instrument.

PG 8596 Doseringsskåp
PG 8596Doseringsskåp

För placering av rengöringsmedel och doseringsmoduler

E 807 Tillbehör
E 807Tillbehör

för optimal placering av 3 trådkorgar eller rondskålar.

APH 303 Förlängningskabel
APH 303Förlängningskabel

3 m, för förlängning av anslutningskabel typ 1 och 2.

APH 302 Anslutningskabel typ 2
APH 302Anslutningskabel typ 2

för anslutning av en maskin med seriellt gränssnitt till en dator/Net 500.

E 802/1 Tillbehör
E 802/1Tillbehör

för optimal placering av diverse upprättstående instrument.

A 105/1 Överkorg
A 105/1Överkorg

höjdjusterbar, utan injektordysor, för placering av diverse instrument.

APH 591 Pappersrulle
APH 591Pappersrulle

för protokollskrivare PRT 100.

APH 304 Förlängningskabel
APH 304Förlängningskabel

5 m, för förlängning av anslutningskabel typ 1 och 2.

E 430/1 Tillbehör
E 430/1Tillbehör

för optimal placering av diverse instrument.

UG 30-60/60-85 Underbyggnad/sockel
UG 30-60/60-85Underbyggnad/sockel

för höjning av maskinen, 60 cm djupt, 60 cm brett.

APH 305 Förlängningskabel
APH 305Förlängningskabel

10 m, för förlängning av anslutningskabel typ 1 och 2.

E 801/1 Tillbehör
E 801/1Tillbehör

för optimal placering av 8 munsköljglas.

A 102 Överkorg
A 102Överkorg

höjdjusterbar, för optimal placering av tillbehör och diskgods.

APS 101 Sego Segosoft Miele Edition (extra licens)
APS 101 SegoSegosoft Miele Edition (extra licens)

för anslutning av en andra eller ytterligare maskin.

A 813 Adapter
A 813Adapter

för optimal förberedelse av roterande instrument med extern spray.

APH 406 Nätverkskabel
APH 406Nätverkskabel

för nätverksanslutning, längd 3 m (typ 6).

LP 2800 Patron för avsaltning, tom
LP 2800Patron för avsaltning, tom

för manuell påfyllning av engångshartser.

E 147/1 Tillbehör
E 147/1Tillbehör

för optimal placering av 10-12 munsköljningsglas.

APH 301 Anslutningskabel typ 1
APH 301Anslutningskabel typ 1

för anslutning av en maskin med seriellt gränssnitt till en dator/Net 500.

E 316 Fat av plast
E 316Fat av plast

för omfyllning av engångshartser.

APS 102 Sego SegoAssign Plus
APS 102 SegoSegoAssign Plus

för koppling av Segosoft t. mottagningens interna patientadministrationssystem.

UBS 3 Ombyggnadssats
UBS 3Ombyggnadssats

för användning av utvalda överkorgar från serie G 78 i serie PG 85.

E 337/1 Tillbehör
E 337/1Tillbehör

för optimal placering av stående instrument.

E 520 Tillbehör
E 520Tillbehör

för optimal placering av rotkanalsinstrument.

E 197 Tillbehör
E 197Tillbehör

för optimal placering av diverse instrument.

APH 500 PRT 100 Skrivare
APH 500 PRT 100Skrivare

för utskrift av processprotokoll.

TK/1 Testsats
TK/1Testsats

för renhetskontroll av instrument genom mätning av proteinkontamination.

DOS K 85 NER Doseringsmodul för 5 liters-behållare
DOS K 85 NERDoseringsmodul för 5 liters-behållare

indikering av tomt doseringsfack för automatisk dosering av flytande medier.

VE P 2000 Patron för fullständig avsaltning
VE P 2000Patron för fullständig avsaltning

för optimal vattenbehandling.

ADS 2 Silikonadapter
ADS 2Silikonadapter

för placering av roterande instrument vid användning av AUF 1 eller AUF 2.

AUF 1 Hållare
AUF 1Hållare

för en optimal rengöring av roterande instrument i överkorg O 177/1.

ADS 3 Silikonadapter
ADS 3Silikonadapter

för placering av roterande instrument vid användning av AUF 1 eller AUF 2.

UG 70-60/80 Underbyggnad/sockel
UG 70-60/80Underbyggnad/sockel

för ergonomisk i- och urplockning av diskmaskinen – höjd 70 cm.

E 446 Hätta för spolhylsa
E 446Hätta för spolhylsa

för optimal fixering av instrument vid användning av spolhylsan.

AUF 2 Hållare
AUF 2Hållare

för en optimal rengöring av roterande instrument i överkorg O 801/2.

DE-CS6-85 Maskinlock
DE-CS6-85Maskinlock

för övre täckning av maskinen inkl. sidoskåp, 60 cm djupt, 90 cm brett.

E 442 Spolhylsa
E 442Spolhylsa

för optimal rengöring av MIC-instrument.

E 443 Spolhylsa
E 443Spolhylsa

för optimal rengöring av MIC-instrument.

E 521/2 Tillbehör
E 521/2Tillbehör

för optimal placering av 7 extraktions-, käkortopediska eller tekniska tänger.

E 338 Tillbehör
E 338Tillbehör

för optimal placering av upp till 8 skålformade brickor.

E 413 Tillbehör
E 413Tillbehör

för optimal placering av sugslangar.

ADS 1 Silikonadapter
ADS 1Silikonadapter

för placering av roterande instrument vid användning av AUF 1 eller AUF 2.

E 441/1 Tillbehör
E 441/1Tillbehör

för optimal placering av mikroinstrument.

E 198 Tillbehör
E 198Tillbehör

för optimal placering av upp till 6 trådkorgar och rondskålar.

E 522/1 Tillbehör
E 522/1Tillbehör

för optimal placering av 9 avtrycksskedar.

E 445 Hätta för spolhylsa
E 445Hätta för spolhylsa

för optimal fixering av instrument vid användning av spolhylsan.

E 523 Tillbehör
E 523Tillbehör

för optimal placering av 6 trådbrickor.

APH 531 Adapter
APH 531Adapter

för anslutning av Mieles skrivarkabel till maskinen.

APH 530 Anslutningskabel
APH 530Anslutningskabel

för en avbrottsfri anslutning till skrivaren.

Bild/bilder som exempel, för förklaring
*Miljökonsekvensbeskrivning – alla priser inkl. moms
**alla priser inkl. moms. Leveranskostnader tillkommer