Lösningar för Äldreboenden och vårdhem

Årtionden av erfarenhet

Försprång genom hygienkompetens

I över 90 år har Miele Professional haft en särställning vad gäller hygien. På äldreboenden och vårdhem är det särskilt viktigt med stränga hygienkrav. En mängd olika mikroorganismer måste avlägsnas på ett pålitligt sätt, både vid tvätt och disk. Vår omfattande erfarenhet inom medicinteknik är särskilt viktig för utvecklingen av produkter och program. Bland tvättmaskinerna finns t.ex. tvättmaskiner med skilda sidor för lastning och tömning, vilket också finns för desinfektionstvätt. I våra färskvattendiskmaskiner används mycket höga sköljtemperaturer och långa temperaturhålltider för bästa rengöringshygien. Spoldesinfektorer för stickbäcken på vårdstationer underlättar dessutom personalens vardag. Redan under planeringen finns hjälp att tillgå från erfarna experter. De mycket hygieniska resultaten från våra produkter bekräftas regelbundet av oberoende institut som wfk-Institut für Angewandte Forschung (institut för tillämpad forskning). Förutom säker desinfektion står våra produkter även för perfekt rengöring och vård av tvätt och disk.

Mera om ”Årtionden av erfarenhet”