Sjukhus & sjukvård

Centralsteriliseringen höjde prestanda o. kvalitet

”Gedreven door het leven – sporrade av livet" är mottot för det 1973 grundade Catharina Ziekenhuis. Med 696 sängplatser är det inte bara det största sjukhuset i regionen, utan också det klart effektivaste. Dessutom är det ett universitetssjukhus. Den speciella effektiviteten har Catharina Ziekenhuis bland annat en rad behandlingscentra att tacka för. Bara hjärtcentret räknas till de största centren för interventionskardiologi och hjärtkirurgi i Nederländerna. Nyligen öppnades ett nytt fetmacentrum och centret för onkologi utökades och förnyades helt. Här behandlas patienter av specialistläkare inom olika områden. Tillsammans med Catharina Ziekenhuis utvecklade experter från Miele Professional en plan för nybyggnationen av sjukhusets egen centralsteriliseringsavdelning. På en 800 kvadratmeter stor yta skulle 5 stora diskdesinfektorer, 1 anläggning med stor volym för diskdesinfektion och 5 stora autoklaver från Miele Professional installeras – tillsammans med omfattande funktionsmöbler och tillbehör. Varje fas i byggnads- monterings- och installationsarbetena måste planeras ytterst noggrant för att i möjligaste mån inte störa den preparering som pågick samtidigt.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.