Sjukhus & sjukvård

Ett regionalt sjukhus för grundläggande vård

Sjukhuset Marienstift i Braunschweig uppfördes 1883 utanför den uppåtsträvande stadens portar. Idag har sjukhuset 163 sängplatser. Med flera avdelningar och effektiva försörjnings- och serviceområden utgör det ett fundament för grundläggande medicinsk vård i staden och regionen. Under ett år får nästan 10 000 människor både poliklinisk och stationär vård på sjukhuset. Sjukhuset har satt upp en krävande målbild för arbetet: Vård av patienten ses som en helhetsprocess som alltid måste handla om respekt för den enskilda människan. Till det evangeliska stiftet med sina rika traditioner och 670 medarbetare hör också ett vårdhem med 261 platser, flera utbildningsenheter och serviceinrättningar, samt stiftshuset och Theodor-Fliedner-kyrkan. Tysklands antagligen modernaste centralsteriliseringsavdelning öppnades högtidligt 23 april 2012. Sedan den reguljära driften kommit igång förfogar Mariastiftet idag över en centralsteriliseringsavdelning i framkanten av tekniken – med ett helhetskoncept som förverkligats av Miele Professional inom ramen för System4Med. Det nya systemet arbetar särskilt tillförlitligt och ekonomiskt, och dessutom finns reservkapacitet som klarar utbyggnad av OP-verksamheten i framtiden.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.