Sjukhus & sjukvård

Förebild för dentalmedicin i toppklass

Wuhan University Hospital of Stomatology har över 400 behandlingsplatser och kan ta in 150 patienter för stationär vård. Det är ett akademiskt centrum för tand-, mun- och käkmedicin och hör till de äldsta och mest ansedda universiteten i Kina. Storleken, men också nivån och omfattningen på tjänsterna, ger sjukhuset en betydelse som sträcker sig långt bortom metropolen och provinshuvudstaden Wuhan. Det utmärka ryktet är både en utmärkelse och en sporre. När inrättandet av den nya centralsteriliseringen skulle ske inom ramen för den senaste utbyggnaden, genomförde man därför en noggrann jämförelse av alla leverantörer. Valet föll på Miele Professional. Sedan september 2012 möjliggör fem diskdesinfektorer av typ PG 8528 en instrumentpreparering som gör sjukhusets dentalmedicinska nivå full rättvisa.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.