Sjukhus & sjukvård

Enastående service inom vårdyrket

Det är inte en slump att sjukhuset AZ Jan Palfijn fått sitt namn efter en pionjär inom kirurgi och obstetrik, som redan på 1600-talet arbetade för fritt utbyte av kunskap och teknik. Sjukhuset AZ Jan Palfijn i Gent vägleds av sina fasta principer och har utvecklats till ett sjukhus med stor betydelse för hela Flandern-området. 140 läkare och mer än 1000 annan personal ger en poliklinisk och stationär vård av enastående kvalitet, även inom specialområden som reproduktionsmedicin och robotkirurgi. När det gäller preparering av medicinska instrument litar AZ Jan Palfijn i Gent på Miele Professional. I den egna sterilcentralen garanterar fem diskdesinfektorer av typ PG 8528, fyra stora ångautoklaver av typ PS 5662v och en diskdesinfektor av typ PG 8830 med stor volym att sterilgodsförsörjningen motsvarar de högt ställda kraven.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.