Sjukhus & sjukvård

Ett kompetenscentrum inom medicin

Academisch Medisch Centrum (AMC) är den mest prestigefyllda medicinvetenskapliga institutionen i Nederländerna och ett av landets största sjukhus. Den medicinska fakulteten och sjukhuset vid Amsterdams universitet arbetar här under ett tak med det Nederländska institutet för neurovetenskaper och den medicinska avdelningen av det Kungliga tropikinstitutet. En rad biotekniska företag kompletterar den koncentrerade medicinska kompetensen, där man hittar en perfekt grund för ett framgångsrikt vetenskapligt samarbete. Ett kompetenscentrum för medicin kräver ett mycket stort ansvarstagande vad gäller instrumenthygien. På AMC Amsterdam ansvarar därför det nederländskt-brittiska företaget Synergy Healthcare B.V. för desinfektionen av kirurgiska instrument. I Storbritannien är Synergy Healthcare PLC den största aktören inom extern desinfektionsservice för preparering av medicinska instrument. För en tid sedan kompletterade företaget sin tjänstekatalog med en metod för hållbar behandling av flexibla endoskop. Den kirurgiska avdelningen på AMC är igång 15 timmar per dygn och har en årlig omsättning på ungefär 2,5 miljoner instrument.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.