Omfattande lösningar för preparering

Vid utvecklingen av lösningar för preparering av medicinska instrument har Miele Professional alltid satsat på nära samarbete både med experter på den praktiska verksamheten och med välkända instrumenttillverkare. Resultatet av detta pålitliga och innovationsstarka samarbete är maskiner och prepareringsmetoder som genomgående övertygar användare med höga krav.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.