Robusta produkter för skolans vardag

Våra specialmaskiner för skolans behov motsvarar högt ställda krav genom korta programtider, låg energiförbrukning och hygieniskt prickfria diskresultat. Med våra tvätt- och diskmaskiners specialprogram för skolan erbjuder vi optimala lösningar som motsvarar dina krav. För information om vårt tvättkoncept för studentboenden, se "Studentbostäder", under "Fastighetstvättstugor m.m."
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.