Planering och installation – Miele redan från start

Redan innan dina nya maskiner ställts upp står Miele beredd med omfattade rådgivning, Det inbegriper fastställande av aktuellt och framtida kapacitetsbehov, men också ingående ekonomiska beräkningar. Särskilt när det gäller omfattande projekt kan du dra nytta av Miele som en stark partner med många års erfarenhet. Vår fackpersonal stöder dina planerare och arkitekter, skapar monteringsritningar, koordinerar de olika aktiviteterna efter dina önskemål och övertar avstämningen med andra tjänsteleverantörer, till exempel vid installation av IT-struktur eller funktionsmöbler.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.