Kvalitet som man kan lita på

En krävande arbetsvardag behöver produkter som man alltid kan lita på till 100 %. För att kunna garantera denna pålitlighet genomgår alla maskiner och anläggningsdelar från Miele Professional omfattande kvalitetstester och en noggrann slutkontroll. Först när alla tester godkänts i fabriken sker frigivning för försändelse eller montering på plats. De kontinuerliga och stränga kvalitetstesterna är en viktig del av de höga krav på kvalitet som Miele Professional ställer på sig själv. Dessa krav börjar redan vid tillverkningen av de enskilda komponenterna och resulterar i en ovanligt stor egenproduktion. Metallbearbetning, framställning av plastdelar, utveckling av motorer och pumpar eller av elektronik – alla viktiga produktionssteg sker i vårt eget företag, så att Miele har full kontroll över kvaliteten på alla områden.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.