Modulära diskhållare

Flexibel insats för diskhållare
De flexibla diskhållarna från Miele Professional kan användas på flera olika sätt för placering av disken.
Med ett lågt antal diskhållare i kombination med ytterligare moduler och insatser kan diskhållarna enkelt anpassas till disken. Därmed kan man optimera kostnaderna och utrymmet.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.